U pacientů s FM se oběvuje Dysfázie,

při těžší degeneraci mozku Afázie.

V případě potíží s polykáním jde o Dysfagii.

Odkazy:

chronicfatigue.about.com/od/symptoms/p/Language-Impairment-Fibromyalgia-Chronic-Fatigue-Syndrome.htm

 

Dysfázie

Je narušena schopnost porozumět a využít mluvené slovo.
Může zahrnovat sníženou schopnost číst, psát a používat gesta. Nejčastější příčinou jsou cévní onemocnění mozku, ale může vzniknout po poranění hlavy nebo demencí. www.patient.co.uk/doctor/Dysarthria-and-Dysphasia.htm

 

Afázie (afasie) je porucha chápání, myšlení a nacházení slov.

Porucha již vybudované řeči. 

Patří mezi nejvážnější a nejkomplikovanější narušení komunikačních schopností.
To může být způsobené špatnou funkcí některých oblastí mozku
a nebo psychickými problémy.

 

Dysfagie je porucha polykání.

 Polykání může být obtížné stále nebo jen někdy.

 

Poruchy řeči a poruchy polykání mohou být prvním příznakem závažného neurologického onemocnění.

Jejich odhalení může napomoci správné diagnostice základního onemocnění. 

 

Poruchy řeči a polykání léčí klinický logoped.

Anketa

Mám problémy s řečí, říkám nesmysly, nemůžu si vzpomenout

ano (58)
75%

občas (18)
23%

ne (1)
1%

Celkový počet hlasů: 77

Anketa

Hůře se mi píše, dělám chyby

ano (51)
74%

občas (12)
17%

ne (6)
9%

Celkový počet hlasů: 69

Anketa

Nečtu už nahlas tak dobře jako dříve

ano (51)
72%

občas (11)
15%

ne (9)
13%

Celkový počet hlasů: 71

Anketa

Mám problémy s polykáním

ano (35)
44%

občas (22)
28%

ne (22)
28%

Celkový počet hlasů: 79