CFS/ME je komplexní multisystémové, extrémně vysilující onemocnění, které výrazně omezuje běžné aktivity a vyřazuje z pracovního i společenského života. 

Únava je příznakem mnoha onemocnění. Je proto velmi důležité, aby vždy provedla důkladná klinická vyšetření a našel se původ dlouhodobé únavy.

 

Snad nejvíce relevantní klinické diagnózy, které vylučují CFS/ME jsou:
 • spánkové apnoe,
 • hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy),
 • chronické srdeční problémy (nízká výkonost, kardiomyopatie),
 • vedlejší účinky léku (některé na vysoký krevní tlak, na spaní, na uvolnění svalů atd.),
 • chronická konzumace alkoholu / závislost na drogách či léky,
 • některé chronické infekce (např. proti hepatitidě typu B či C nebo u maligních onemocnění,
 • anémie,
 • psychiatrické onemocnění (deprese, bipolární poruchy, dystymie, schizofrenie nebo poruchy s bludy, anorexie, bulimie).

Samozřejmě může jít i o souběh výše uvedených onemocnění a CFS/ME.

 

Hlavní příznaky ME/CFS

Americká Národní akademie medicíny stanovila pět hlavních příznaků pro stanovení diagnózy:
 • Hluboká únava, která není výsledkem opakované nadměrné námahy a není podstatně zmírněna odpočinkem. Vyúsťuje v podstatné omezení nebo zhoršení schopnosti účastnit se pracovních, studijních, společenských nebo osobních aktivit ve stejném rozsahu jako před onemocněním a přetrvává déle než šest měsíců.
 • Nevolnost po námaze, což je zhoršování pacientových symptomů a funkce po vystavení se fyzické nebo kognitivní zátěži, které by byly před vypuknutím nemoci tolerovány.
 • Odpočinek a spánek, které neregenerují síly.
 • Neurokognitivní projevy – zejména zpomalené zpracování informací.
 • Ortostatická intolerance a autonomní dysfunkce. Další časté příznaky jako poškození imunity, specifické infekce, bolest, neuroendokrinní projevy, gastrointestinální poruchy, citlivost k vnějším podnětům (např. lékům, potravinám, kosmetice) mohou podporovat diagnózu ME/CFS. Pro diagnostiku jsou však vhodná pouze taková kritéria, která povinně vyžadují přítomnost uvedených pěti hlavních příznaků. Diagnostická kritéria, která tento požadavek nesplňují, je dle odborníků nutné opustit.

www.tribune.cz/clanek/43324-chronicky-unavovy-syndrom-ma-v-cr-az-lidi

Zásadní pro rozvoj chronické únavy je genetická dispozice, kdy obnova energetických zásob buňky je nedostatečná a dochází k oslabení a ochromení činnosti buněk a následně i orgánů v těle (Bystroň, 2010).

Integrativní způsob ošetření CFS a FM:

Bruce Campbell, Ph.D. (tvůrce a výkonný ředitel CFIDS a FM Self-help program) a Charles Lapp, MD (ředitel Hunter-Hopkins centra specialista na léčbu CFS a FM) vytvořili web, který se věnuje ošetření CFS a FM způsobem založeným na spojení různých metod.

Vychází ze základu, že žádná léčba použitá samostatně, nepomůže zlepšit život nemocného takovým způsobem, jako když se zapojí vícero léčebně podpůrných postupů.

Nový web vás má vést krok za krokem procesem vytváření individuálního léčebného plánu, který odpovídá potřebám každého jednotlivého pacienta, za použití toho nejlepšího z konvenční medicíny a léty prověřených doplňkových svépomocných postupů.

CFS a FM zasahují všechny oblasti života: práci, vztahy, emoce, naděje a sny. 

Proto naučit se s nemocí zacházet znamená mnohem více než samotnou léčbu příznaků. 

Individuální léčebný plán musí zahrnovat všechny aspekty života. 

Na CFS a FM neexistuje žádný všelék ani kouzelný lektvar. Uvedená integrativní technika založená na „životě v limitu“ (metoda řízení výdeje energie) proto pomáhá pacientům zvládat tyto nemoci lépe než jakýkoliv jiný způsob péče, tvrdí autoři projektu.

Více na https://treatcfsfm.org/menu-Pacing-7.html.

Zdroj: https://www.treatcfsfm.org/

Například v Anglii by pacienti nikdy neřekli, že mají CFS, ale vždy ME!

 

Video: Tohle je ME - myalgická encefalomyelitida

www.youtube.com/watch?v=KflMu94JtFI

 

Film o ME UNREST www.unrest.film/

 
U ME/CFS se vyskytují metabolické abnormality, studie krevní plazmy odhalila chemický podpis spojený se sníženou metabolickou aktivitou. Na základě toho by mohl vzniknout diagnostický test, objasnit příčiny vzniku této dg a nalézt účinnou léčbu.

Články, studie, zajímavé informace:

U lidí s ME/CFS jsou přítomny změny v imunitním systému a CNS.

Výzkumy potvrzují, že hladiny většiny cytokinů včetně zánětlivých imunitních molekul u pacientů kteří jsou nemocní více jak 3 roky mají odlišné hodnoty od zdravých kontrol. Zvláště cytokin - eotaxin byl zvýšen.

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150331074341.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Eotaxin

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Pacienti s ME/CFS mají méně aktivací bazálních gangliích dle výsledků fMRI (funkční magnetické rezonance).

medicalxpress.com/news/2014-05-brain-imaging-reveals-clues-chronic.html

Výzkum potvrdil, že pacienti s ME/CFS mají zánět v určitých oblastech mozku. To by mohlo vést k lepší diagnostice a nakonec k vývoji nových léčebných postupů poskytujících úlevu pro mnoho lidí na celém světě.

www.riken.jp/en/pr/press/2014/20140404_1/

Hladiny kortizolu jsou významně nižší u pacientů s ME/CFS než u zdravých jedinců.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636516

I děti trpí chronickou únavou:

https://www.youngactiononline.com/docs/guide.htm

https://esme-eu.com/kids/chronic-fatigue-syndrome-in-children-aged-11-years-old-and-younger-article92-111.html

https://esme-eu.com/kids/pediatric-chronic-fatigue-syndrome-and-munchausen-by-proxy-a-case-study-article220-111.html

https://adc.bmj.com/content/93/5/419.short

https://adc.bmj.com/content/86/2/95.abstract?sid=9ed9c60a-e3fa-4906-9a3d-7dc9255aae3d

https://adc.bmj.com/content/90/4/367.abstract?sid=9a993f93-a4b4-430f-afc1-c52d01e6d0d9

https://adc.bmj.com/content/92/12/1058.extract?sid=bc6d6ab6-900f-4821-a4c5-5eaf90e7f97f

https://adc.bmj.com/content/95/4/245.abstract?sid=6c5b392b-5630-4529-88ef-10691d52e95e

Kvalita života dětí s chronickým únavovým syndromem / ME

https://www.fibromialgia.nom.es/fibromialgia-sindrome-de-fatiga-cronica-sindrome-quimico-mulltiple-Noticias-2010/sindrome-de-fatiga-cronica-encefalitis-mialgica-la-calidad-de-vida-de-los-ninos-afectados.html

www.ulstergazette.co.uk/articles/news/26002/me-and-my-boy/

Jak mohu pomoci dítěti s CFS/ME

kidshealth.org/parent/system/ill/cfs.html#

FITNET nabízí snadno dostupnou a vysoce efektivní léčbu dospívajících s chronickým únavovým syndromem.

www.meassociation.org.uk/?p=10606

Syndrom posturální ortostatické tachykardie u dětí

solen.cz/artkey/ped-201103-0013_Syndrom_posturalni_ortostaticke_tachykardie_u_deti.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Ddepresia%20a%20endokrinny%20system%26sfrom%3D930%26spage%3D30

ME / CFS není psychiatrické onemocnění - Eleanor Stein:

https://esme-eu.com/me-facts-and-figures/me-cfs-is-not-a-psychiatric-disease-eleanor-stein-article422-124.html

Sociálně-ekonomický dopad ME / CFS pro pacienty a společnost:

https://esme-eu.com/me-facts-and-figures/socio-economic-impact-of-me-cfs-on-patients-and-society-article30-124.html

https://adc.bmj.com/content/79/4/368.extract?sid=2e707048-82ec-4cb6-bebf-cd4be120439e

https://adc.bmj.com/content/91/10/824.abstract?sid=808f4023-a64e-49e5-8cb4-1730e807b53f

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Chronický únavový stav

ME/CFS u dětí a dospívajících.

02.03.2013 09:50
Projevuje se bolestmi hlavy, kognitivními potížemi, hypermobilitou, putujícími bolestmi, poruchami spánku, třesem, nevolností, slabostí, hypotermií, bolestmi v krku, zduřením lymfatických uzlin a neosvěžujícím spánkem.   Dr. Kennedy pracuje v Anglii v organizaci, která podporuje virtuální...

60% lidí s ME / CFS je hypermobilních

02.02.2013 17:01
Ehlers Danlosoův syndrom a hypermobilita jsou rizikovými faktory pro vznik myalgické encefalomyelitidy / chronického únavového syndromu ( ME / CFS ) a fibromyalgie. Těžká forma hypermobility - EDS může způsobit symptomy, které jsou velmi podobné ME / CFS a fibromyalgii. Hypermobilita je jeden z...

Únava u dětí

01.06.2012 14:54
I děti se mohou cítit unavení stejně jako dospělý a jejich stížnosti není dobré brát na lehkou váhu.   Příznaky Většina únavy je způsobená nepravidelným stravováním – hladem, poruchami spánku, psychickými problémy a vlivem onemocnění. U většiny onemocnění únava není...

Vliv těhotenství na CFS / ME

01.04.2012 22:22
Matky s CFS / ME potřebují zvláštní odpočinek během těhotenství a některé mohou potřebovat klid na lůžku po většinu času. Existuje teoretická možnost, že virus, který by mohl způsobit CFS / ME, by mohl být přenesen na plod během těhotenství či porodu nebo během kojení. Nedávný...

Schválí FDA první lék na ME/CFS?

18.03.2012 20:28
phoenixrising.me/archives/8819 forums.phoenixrising.me/showthread.php?16847-Ampligen-study-published-in-PLoS-One-14mar2012&highlight=ampligen     Ampligen® www.hemispherx.net/content/rnd/drug_candidates.htm

Myalgická encefalomyelitida: Mezinárodní konsensus Kritéria G93.3

01.03.2012 17:49
Stupně závažnosti ME: mírná (přibližné 50% snížení běžných aktivit), střední (většinou vázaný doma), těžká (většinou upoután-a na lůžko), velmi těžká (zcela upoután-a na lůžko, potřebujete pomoci se základními funkcemi).   Kritéria ME: Povinné - 1) Ponámahové...

Důkaz pro zánět a aktivaci buněčné imunity u ME / CFS

01.03.2012 10:32
Výsledky ukazují, že ME / CFS se vyznačuje nízkým stupněm zánětu a aktivaci CMI.  Výsledky naznačují, že typické příznaky ME / CFS, jako jsou únava, vegetativní příznaky jako u chřipky, nevolnost, může být způsobeno zánětlivými mediátory, např. IL-1 a TNF. Je prokázáno, že zánětlivé cesty...

1 ze 100 školáků má CFS.

14.12.2011 19:30
www.bbc.co.uk/news/health-16138148 www.bbc.co.uk/health/physical_health/conditions/chronicfatigue1.shtml   Akce pro ME: www.afme.org.uk   Sdružení mladých lidí s ME: www.ayme.org.uk

Chronická únava se týká i dětí

27.09.2011 10:09
Mnohé zahraniční weby, výzkumy, studie se věnují léčbě CFS u dětí.   Neurologické poruchy způsobené hypothalamem a nerovnováhou neurotransmiterů se u dětí projevují takto: Neschopnost se soustředit; Obtížnost si vzpomenout, jak verbální (dočasná ztráta mluvené slovní zásoby,...

Virové hypotézy a objektivní diagnostika u CFIDS, chronického únavového syndromu

18.07.2011 16:16
  * Virové hypotézy a objektivní diagnostika u CFIDS, chronického únavového syndromu (všeobecný přehled) Pavel Vachtl CFIDS, chronický únavový syndrom, je pro mnoho lékařů u nás i ve světě stále velkou...
Záznamy: 11 - 20 ze 29
<< 1 | 2 | 3 >>

Léčba ortostatické nesnášenlivosti u ME / CFS

Test, léčba, výzkumy: phoenixrising.me/archives/7692

Dysfunkce autonomního nervového systému je společným rysem CFS/ME

www.research1st.com/2012/03/05/ans-dysfunction/?utm V komentářích CFS/ME u dětí.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
Někteří pacienti jsou špatně diagnostikovaní s CFS, příčinou jejich onemocnění je poškození mozku Post-traumatická hypopituitarismus (PTHP) je často způsobené poraněním hlavy.

www.dailymail.co.uk/health/article-2631263/How-doctors-failing-spot-brain-injury-30-000-cases-chronic-fatigue.html#ixzz32GCDVs2w

en.wikipedia.org/wiki/Hypopituitarism

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Stejně jako se konvenční antidepresiva používají také k léčbě chronické únavy, zdá se, že stejně tak působí na lidi trpící CFS i SAMe.

Pozměňuje mozkovou reakci na bolest a zlepšuje kvalitu vysoce potřebného spánku. V důsledku toho jak chronický únavový syndrom, tak i chronický únavový syndrom - fibromylagie (CFS-FM), který je za CFS běžně zaměňován, jsou SAMe pozitivně ovlivňovány. Zdá se, že CFS-FM který je ve skutečnosti častější než CFS, je fyzický projev chronického stresu a deprese. https://www.superberry.cz/same-p74

Po neštovicích u mě propukl únavový syndrom, manžel i s dětmi odešel

Zdroj: https://ona.idnes.cz/muj-boj-s-nemoci-unavovy-syndrom-do9-/zdravi.aspx?c=A150602_113500_zdravi_pet