Syndrom suchého oka

Fibromyalgikům je často dignostikován, pacienti s FM mají až o 90% sníženou produkci slz. A také blefaritidu, která má na syndrom suchého oka nepříznivý vliv. 

https://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/katarakta/syndrom-sucheho-oka/
https://fibromyalgik.webnode.cz/news/u-fibromyalgiku-je-velmi-casty-vyskyt-blefaritidy/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26825913

Syndrom suchého oka je jedním z nejčastějších očních onemocnění, kterým trpí už každý třetí pacient přicházející do ordinace očního lékaře. Jde o řadu očních příznaků a změn očního povrchu, které vznikají v důsledku snížené tvorby slz, jejich rychlejšího odtoku z povrchu oka či změny kvality slz. 


Pokud se oči neléčí zhoršuje se pálení a bolesti. Syndrom suchého oka je často podceňován a to jak pacienty, tak i některými lékaři. Přitom postupně dochází k poškození povrchu očí, které může přejít do chronického zánětu rohovky a spojivky. V nejhorším případě ztrácí rohovka postupně průhlednost, zhoršuje se vidění, a pokud se tento stav nijak neřeší, může dojít až k oslepnutí.

Včasná diagnóza a vhodná léčba může pacientovi účinně pomoci od nepříjemných a dlouhodobých potíží a přispět tak ke zlepšení kvality jeho života. Většinu pacientů se suchým okem toto onemocnění provází do konce jejich života. www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art548


Syndrom se projevuje řezáním a pálením očí, pocitem cizího tělesa, tlaku, suchosti oka, pocitem unavených očí, citlivostí na světlo, bolestí při aplikaci kapek, zhoršeným viděním, bolestí hlavy, větší slzavostí, zejména při větrném počasí a v uzavřených prostorách.
Potíže se zhoršují v prašném, suchém, zakouřeném prostředí, ve větru, působením klimatizace, ústředního topení, různých výparů, nikotinu, chlorované vody v bazénech, nošením kontaktních čoček, intenzivním osvětlením, při vysokém slunečním záření. Negativní vliv má počítač, delší sledování televize, mobil, kino, dlouhé čtení, jízda na kole apod. Důležitou úlohu hrají i psychosomatické aspekty (stres, emocionální labilita). 
https://www.wikiskripta.eu/w/Syndrom_suchého_oka

V některých případech má suché oko pouze jednu příčinu, ale ve většině případů se jedná o kombinaci několika (to platí i v případě FM), z nichž nejčastější jsou věkové, hormonální, farmakologické a záněty očního víčka. ¨

Příčiny suchého oka:

- důsledek některých očních nebo kožních onemocnění – např. opakující se záněty víček (blefaritidy) a spojivek, pásový opar, růžovka, atopický ekzém a jiné,
- důsledek traumatického poškození povrchu sliznice – např. po popáleninách, ozařování, stavy po operacích oka,
- nedostatek vitaminu A,
- nošení brýlí s nevhodnými dioptrickými skly v brýlích,
- nošení nevhodných kontaktních čoček či používání roztoků s vyšším obsahem konzervačních látek,
- nadměrné používání očních přípravků (kapky, masti) obsahující konzervační složky,
- změna hladin hormonů – např. v těhotenství, u žen v menopauze,
- autoimunitní onemocnění ovlivňující tvorbu a kvalitu očního filmu – např. Sjögrenův syndrom, Lupus, skleroderma, zánětlivá kloubní onemocnění a jiná onemocnění,
- součást jiných onemocnění – např. Diabetes mellitus, stav po transplantaci kostní dřeně, zánětlivé kloubní onemocnění, snížená funkce štítné žlázy, alergie, stavy po CMP a další,
- některé léky mohou snižovat tvorbu slz (antikoncepce, anxiolytika, antidepresiva , betablokátory, antihistaminika, sedativa, diuretika, anticholinergika, antihypertensiva, neuroleptika, uspávací prostředky a hypnotika aj.),
- dlouhodobě užívané vasokonstrikční (cévy stahující) oční kapky,
- nevhodná skladba jídelníčku či podvýživa.

https://www.lekarnickekapky.cz/leky/leky-na-predpis/syndrom-sucheho-oka.html

Nejdůležitějším je nalezení příčiny. Pokud najde o např. deformace víček, chronický zánět víčkových okrajů je nezbytné zcela nebo částečně tuto příčinu odstranit a současně zahájit účinnou léčbu suchého oka.
Léčba syndromu suchého oka musí být komplexní, na začátku je vždy nutné stabilizovat lokální i celkové onemocnění, na jehož podkladě suché oko vzniká. Má být přesně zjištěno, která složka prekorneálního filmu je postižena a do jaké míry, a na základě těchto zjištění stanovit vhodnou léčbu a dávkování.
 https://fibromyalgik.webnode.cz/news/lecba1/

 

Diagnostika:

° Anamnéza (zaměřená na změny oka, celkové choroby a zhoršení v určitém prostředí).
° Vyšetření na štěrbinové lampě - lékař kontroluje přední části oka (postavení, pohyb, tvar a vzhled víček, slzné ústrojí, slzný film na rohovce, rohovku, bělimu, přední komoru, duhovku, zornici, čočku). Toto vyšetření je velmi důležité, protože odhaluje celkový zdravotní stav očí pacienta, pop. rozsah poškození.
° Hodnocení paralelních řas bulbární spojivky s okrajem dolního víčka dle Lipcoffa (0–4).
° Hodnocení kvality slz.
° Vitální barvení - následkem porušení slzného filmu vznikají na rohovce a spojivce poškozená oschlá místa. Tyto změny většinou běžné vyšetření na štěrbinové lampě neodhalí. Ale je možné je pozorovat pomocí použití různých barviv. Nejčastěji jsou používány fluorescein (zelené barvivo) a bengálská červeň (červené barvivo).
° BUT (hodnocení stability slzného filmu) - je vyšetření, které hodnotí stabilitu a kvalitu slzného filmu. Po nakapání fluoresceinu pacient musí setrvat s otevřenýma očima a lékař sleduje při osvětlení přes modrý filtr za jak dlouho dojde k roztržení slzného filmu. Čas pod 10 vteřin se považuje za nepříznivý.
° Schirmerův test - slouží k posouzení množství produkce vodné složky slzného filmu. Pod okraje dolních víček lékař zasune proužky filtračního papírku a sleduje délku jejich nasáknutí po 5-ti minutách. Pokud je tvorba slz v pořádku, jsou proužky zvlhčeny v odpovídající délce.
° Diferenciální diagnostika.
° Alergie: spíše svědění spojivky (víček), otoky, potíže se obvykle vyskytují sezónně (jaro, léto).


Klasifikace SSO podle klinické závažnosti:
1. Subklinické slabě suché oko - Při tomto slabém stupni syndromu se již snížila tvorba slzného filmu a slz u pacienta, ale ten většinou nepociťuje typické subjektivní příznaky suchosti. Únava, rozmazané vidění a pocit suchosti, které se objevují jen v některých případech (vystavení klimatizaci, větru, ventilátoru, nošení kontaktních čoček), mizí po mrknutí a následné obnově slzného filmu. Při tomto stupni onemocnění si pacient obvykle neuvědomuje počínající potíže.
2. Slabě suché oko - U pacientů se v této fázi objevují určité příznak suchosti typické pro SSO (svědění, pálení, světloplachost, občasné rozostření vidění, někdy mírné fisurální nebo klonické křečovité mrkání). U tohoto stupně postižení je častá záměna za infekční nebo alergický zánět spojivek díky podobnosti příznaků.
3. Mírně suché oko - Při tomto stavu se vedle výše uvedeným příznakům projevují nevratné změny jako např. keratopathia punctata, keratopathia filamentosa, eroze epitelu, vznik skvrn na povrchu oka, překrvení spojivkového vaku, krátký BUT, apod.
4. Vážné onemocnění SSO - Objevují se trvalé defektní znaky svědčící o suchosti očního povrchu – epitelové a stromální vředy rohovky, neovaskularizace a zákaly rohovky (leukom), šupinatá metaplazie rohovky a další trvalá poškození.
5. Trvalé poškození zraku při vážném onemocnění - Díky poškození rohovky se objevuje ztráta zraku různé závažnosti – vředy rohovky, poškození střední části rohovky, rohovatějící epitel, atd.

https://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/katarakta/syndrom-sucheho-oka/
 

Léčba:

Základem léčby by měla být úprava životního stylu, omezení pobytu v nevhodném prostředí (klimatizované, prašné, zakouřené prostředí), dostatek spánku a tekutin, eliminace stresu, vyšší přísun nesycených mastných kyselin ( kvalitní rostlinné oleje, doplňky stravy s omega kyselinami) – tyto kyseliny snižují množství prozánětlivých látek, vyšší přísun minerálů a vitamínů – hlavně ovoce a zelenina v syrovém stavu, případně doplňky stravy, nekouřit. https://www.lekarnickekapky.cz/leky/leky-na-predpis/syndrom-sucheho-oka.html


Je nutné dlouhodobě o oči pečovat, především hygienu víček musí pacient zařadit do svého každodenního programu. 
Hygiena víček - jednoduchým způsobem hygieny víček je používání přípravků Blephagel, Blephasol, Blephaclean.
Dbát na správnou hygienu očního okolí.

https://fibromyalgik.webnode.cz/news/u-fibromyalgiku-je-velmi-casty-vyskyt-blefaritidy/

Chodit k očnímu lékaři na pravidelné kontroly.


U lehčích forem se podávají umělé slzy (3–5x denně), (pozor na alergizující účinek stabilizačních roztoků).
U středních forem se mohou (mimo umělých slz) na noc využívat oční gely, masti (zhorší vidění).
V nejtěžších případech můžeme obturovat slzné body pomocí zarážek, aplikovat lubrikační gely či terapeutické kontaktní čočky. Někdy musíme přistoupit k tarzorhafii (zevní sešití víček), především při lagoftalmu, či k chirurgickým korekturám deformit. Další možnosti léčby – lokálně cyclosporin, kortikoidy, perorálně pilokarpin.Náhrada přirozených slz pomocí umělých:

V současné době farmaceutický trh nabízí velký výběr umělých slz. Jejich úkolem je vytvořit stabilní stejnoměrnou vrstvu slzného filmu a zabránit vysychání povrchu oka. Rozdíly mezi jednotlivými spočívá například v následujících kritériích: 
Dle vhodnosti použití při nošení kontaktních čoček – přípravky vhodné při nošení kontaktních čoček můžeme aplikovat do očí i s nasazenými čočkami; ostatní přípravky lze aplikovat po vyjmutí čočky z oka a opětovným nasazením čočky po uplynutí 15 minut od použití přípravku.
Dle doby použitelnosti po otevření – klasická použitelnost očních přípravků je 1 měsíc. Existují však přípravky speciálně upravené, které mají použitelnost delší. Při zakoupení očního přípravku si proto vždy zkontrolujte dobu použitelnosti po otevření. Na obal přípravku si pak poznačte dobu otevření. Nepřekračujte doporučenou dobu, protože po uplynutí této doby není zajištěna sterilita a tím i bezpečnost přípravku.
Dle obsahu konzervačních látek – Některé přípravky mohou obsahovat větší množství konzervační látky. Ty se do přípravků přidávají kvůli ochraně před bakteriální kontaminaci. Mezi nejčastější konzervační látky patří benzalkonium chlorid, thiomersal, phenoxyethanol, thiomersal a jiné. Použití těchto látek má i svoje nevýhody jako je například: snížení stability očního filmu, poškození lipidové vrstvy, vyvolání alergické reakce. Výrobci očních přípravků jsou si vědomy těchto reakcí a proto je jejich snahou použití těchto látek omezovat náhradou modernějších látek zajišťující stabilitu očního přípravku. Z nejčastějších náhrad je mukopolysacharidový komplex kyseliny hyaluronové, který významně zvyšuje odolnost slzného filmu. Kyselina hyaluronová je přirozená a tělu vlastní látka, která velmi dobře ulpívá na očním povrchu a vytváří rovnoměrný, stabilní a dlouho ulpívající zvlhčující film.
Dle počtu dávek v obalu – přípravky v jednodávkových obalech( neobsahují protimikrobní přísady), přípravky vícedávkové ( vhodné pro opakované použití, vyrábějí se v maximálním množství 10 ml).

Očních kapek, gelů a dalších přípravků určených k léčbě suchého oka je nespočet, v různých cenových hladinách. Jak vybírat je napsáno výše. Každému vyhovuje něco jiného a je třeba zkoušet. Ovšem málokomu léčba vyhovuje dlouhodobě, po čase může být neúčinná či začne lék pálit apod. a zase je třeba hledat jiný, který nám na čas bude vyhovovat.

Jediný lék na suché oko částečně hrazený pojišťovnou je gel vidisic, je buď v balení po jednom nebo po třech. Obvykle je dobře snášen a je zvláště vhodný na noc. 

Kvalitní výrobky i když dražší má firma HYLO® EYE CARE, celá řada poskytuje individuální řešení pro každého pacienta se syndromem suchého oka při zachování vysoké kvality produktu. Zvláště bych upozornila na jejich mast VitA-POS®, s vitaminem A, která udržuje rohovku, spojivku i okraje očních víček během noci zvlhčené a stabilizuje slzný film. Zabraňuje zalepení očních víček a vzniku usazenin, čímž vytváří optimální podmínky pro hojení podrážděných tkání. To je přínosem pro všechny pacienty, kteří trpí syndromem suchého oka, bez ohledu na závažnost onemocnění. Mast s vitaminem A, je doporučená část léčby.

https://ursapharm.cz/cz/produkty/zdravotnicke-prostredky/hylo-eye-care/

Kvalitní oční kapky se dají pořídit od 60Kč. Např. Unimed Hypromelóza-P.

Pokud vám nevyhovují kapky a gely vyzkoušejte TEARS AGAIN oční sprej s lipozomy, zvláště v letním období je jeho aplikace velmi osvěžující. 

Aplikace autologního séra vede k významnému zlepšení stavu spojivky pacientů se syndromem suchého oka
www.prolekare.cz/ceska-slovenska-oftalmologie-clanek/aplikace-autologniho-sera-ocnich-kapek-vede-ke-statisticky-vyznamnemu-zlepseni-stavu-spojivky-pacientu-se-syndromem-1093

Mimo úpravy prostředí a léčby je vhodné užívat i potraviny bohaté na omega-3 a omega-6, zinek, vitaminy A, B6, B12, C, E či potravinové doplňky, hrají důležitou roli pro zdraví vašich očí.

 

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv na základě opakovaných dotazů na možnost použití očních kapek připravených nebo vyrobených z autologního séra pacienta pro autologní léčbu syndromu suchého oka.

U těchto kapek je uváděn léčebný efekt u syndromu suchého oka, jehož předpokladem je přítomnost růstových faktorů. Nejedná se tedy o pouhé zvlhčení oka, ale o farmakologické, imunologické a metabolické působení těchto růstových faktorů.

zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/stanovisko-sukl-k-pouziti-ocnich-kapek-z-autologniho-sera-pacienta-472966
 

 

Potíže se suchým okem mohou vzniknout u některých jedinců v důsledku hyposekrečních vedlejších účinků některých léků, jako jsou např. anxiolytika (Lexatin, valium, Tranxilium), antidepresiva (Prozac, Tofranil), antihistaminika (Celesemine, Zyrtec), anticholinergika (Atropin), antihypertensiva (Ameride), diuretika (Hygroton, SEguril), některé deriváty vitamínu A (Isotretinoin), uspávací prostředky a hypnotika (Noctamid) atd.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Syndrom suchého oka

FM a suché oko jsou překrývající diagnózy

01.06.2019 14:58
  Suché oko je dalším zdravotním stavem, který patří do skupiny chronických překrývajících se stavů bolesti (COPC) spolu s FM, ME/CFS, IBS, chronická tenzní bolest hlavy, migréna, temporomandibulární poruchy, intersticiální cystitida / bolestivý syndrom močového měchýře, endometrióza,...

Autologní sérum

01.02.2014 12:38
U pacientů se suchým okem, u kterých selhala léčba všemi komerčně přístupnými preparáty, se připravuje za sterilních podmínek autologní sérum z jejich krve. Úspěch terapie je dán komplexním působením celé řady látek, které jsou v něm obsaženy. Jedná se o růstové faktory, vitaminy, antioxidační...

Léčba

01.02.2014 12:05
Nejdůležitějším je nalezení příčiny. Pokud najde o např. deformace víček, chronický zánět víčkových okrajů je nezbytné zcela nebo částečně tuto příčinu odstranit a současně zahájit účinnou léčbu suchého oka. Pokud pacient užívá celkově nebo lokálně lék, který má za následek vznik onemocnění, je...

Pokud je oko jakkoliv poškozeno, či je podezření na zánět, je nutné vždy navštívit oftalmologa!