Syndrom suchého oka je jedním z nejčastějších očních onemocnění, kterým trpí každý dvacátý pacient přicházející do ordinace očního lékaře.

 

U FM je až 90% snížení produkce slz

 

Postupně může přejít do chronického stadia s trvalým zánětem rohovky a spojivky.
Ve velmi těžkých případech může rohovka postupně ztrácet svou průhlednost s následným zhoršením vidění.
U neléčených osob může v extremních případech tento stav vést až k oslepnutí.

https://www.sucheoko.cz/dusledky.htm

Včasná diagnostika syndromu suchého oka a účinná lokální terapie mohou předcházet vzniku velmi závažných a terapeuticky špatně ovlivnitelných rohovkových komplikací.

https://www.prolekare.cz/ceska-slovenska-oftalmologie-clanek/syndrom-sucheho-oka-u-pacientu-s-revmatoidni-artritidou-2902

V oftalmologické praxi je toto onemocnění označováno různými termíny:

Xerophthalmia, suché oko, syndrom suchého oka
sicca syndrom (sicca = suchý)
keratoconjunctivis sicca (= suchý zánět rohovky a spojivky)
Sjögrenův syndrom, zahrnuje i další potíže. Sucho v ústech, RA atd.

 

Jde o řadu očních příznaků a změn očního povrchu, které vznikají v důsledku snížené tvorby slz, jejich rychlejšího odtoku z povrchu oka nebo v důsledku změny kvality slz.

Nejčastější potíže:

 •   pocit suchosti oka
 •   pocit přítomnosti písku nebo cizího tělesa
 •   tlak v očích
 •   pálení
 •   únava očí
 •   při mrkání přilnutí víček k oku
 •   citlivost na světlo

Někteří pacienti si stěžují na zvýšenou produkci slz, zejména  při větrném počasí a v uzavřených prostorách.

Kromě poruchy toku slz může současně docházet ke změnám v jednotlivých vrstvách  slzného filmu, zejména k redukci lipidové vrstvy. To má za následek zvýšení obsahu ve vodné vrstvě, které se projeví přetékáním slz přes okraje víček. Rohovka a spojivka trpí v důsledku tohoto stavu nedostatkem vlhkosti, tj. dochází ke vzniku stavu označovaného jako suché oko (syndrom suchého oka).

 

Mezi nejčastější příčiny patří:

 •   snížená produkce slz
 •   revmatické nebo interní poruchy, např. polyarthritis, diabetes, nedostatečnost štítné žlázy
 •   poruchy, při nichž se tvoří protilátky proti endogenním složkám (Sjögrenův syndrom, SLE, skleroderma)
 •   kožní onemocnění
 •   hormonální změny v období přechodu
 •   nervové paralýzy například po mrtvici
 •   užívání léků, např. beta-blokátorů, antikoncepčních pilulek, tablet na spaní nebo sedativ
 •   podvýživa
 •   klimatické vlivy (teplo, suchý vzduch, roční období, klimatizace)
 •   znečištění životního prostředí (ozon, prach, výpary rozpouštědel, atd.)
 •   práce u obrazovky počítače
 •   chronické užívání vazokonstrikčních očních kapek

 

Důsledky

Pokud se oči neléčí zhoršuje se pálení a bolesti. Oči jsou zarudlé. Může dojít i k poškození vrstev senzitivní tkáně na povrchu očí a  chronické stadium s trvalým zánětem rohovky a spojivky. Ve velmi těžkých případech může rohovka postupně ztrácet svou průhlednost s následným zhoršením vidění. U neléčených osob může v extremních případech tento stav vést až k oslepnutí.

 

Diagnostika

Vyšetření na štěrbinové lampě

Při vyšetření na štěrbinové lampě lékař kontroluje přední části oka (postavení, pohyb, tvar a vzhled víček, slzné ústrojí, slzný film na rohovce, rohovku, bělimu, přední komoru, duhovku, zornici, čočku). Toto vyšetření je velmi důležité, protože odhaluje celkový zdravotní stav očí pacienta, pop. rozsah poškození.

Vitální barvení

Následkem porušení slzného filmu vznikají na rohovce a spojivce poškozená oschlá místa. Tyto změny většinou běžné vyšetření na štěrbinové lampě neodhalí. Ale je možné je pozorovat pomocí použití různých barviv. Nejčastěji jsou používány fluorescein (zelené barvivo) a bengálská červeň (červené barvivo).

BUT (hodnocení stability slzného filmu)

BUT („Breakup-time“ – čas roztržení slzného filmu) je vyšetření, které hodnotí stabilitu a kvalitu slzného filmu. Po nakapání fluoresceinu pacient musí setrvat s otevřenýma očima a lékař sleduje při osvětlení přes modrý filtr za jak dlouho dojde k roztržení slzného filmu. Čas pod 10 vteřin se považuje za nepříznivý.

Schirmerův test

Tento test slouží k posouzení množství produkce vodné složky slzného filmu. Pod okraje dolních víček lékař zasune proužky filtračního papírku a sleduje délku jejich nasáknutí po 5-ti minutách. Pokud je tvorba slz v pořádku, jsou proužky zvlhčeny v odpovídající délce.

 

Aplikace autologního séra vede k významnému zlepšení stavu spojivky pacientů se syndromem suchého oka

www.prolekare.cz/ceska-slovenska-oftalmologie-clanek/aplikace-autologniho-sera-ocnich-kapek-vede-ke-statisticky-vyznamnemu-zlepseni-stavu-spojivky-pacientu-se-syndromem-1093

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv na základě opakovaných dotazů na možnost použití očních kapek připravených nebo vyrobených z autologního séra pacienta pro autologní léčbu syndromu suchého oka.

U těchto kapek je uváděn léčebný efekt u syndromu suchého oka, jehož předpokladem je přítomnost růstových faktorů. Nejedná se tedy o pouhé zvlhčení oka, ale o farmakologické, imunologické a metabolické působení těchto růstových faktorů.

zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/stanovisko-sukl-k-pouziti-ocnich-kapek-z-autologniho-sera-pacienta-472966
 

 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Potíže se suchým okem mohou vzniknout u některých jedinců v důsledku hyposekrečních vedlejších účinků některých léků, jako jsou např. anxiolytika (Lexatin, valium, Tranxilium), antidepresiva (Prozac, Tofranil), antihistaminika (Celesemine, Zyrtec), anticholinergika (Atropin), antihypertensiva (Ameride), diuretika (Hygroton, SEguril), některé deriváty vitamínu A (Isotretinoin), uspávací prostředky a hypnotika (Noctamid) atd.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Slzný film

Zajišťuje optickou hladkost oka, které je pak schopno správně zobrazovat obraz na sítnici a my dobře a ostře vidíme.

Slzný film funguje i jako ochranný štít bránicí oko před nečistotami zvenčí, bakteriemi a pomáhá odplavovat suché buňky rohovky.

Hlavní funkcí slzného filmu je omývání povrchu oka a udržování jej ve vlhkém stavu.
  Slzný film je tvořen třemi vrstvami:

 • zevní tukové vrstvy,
 • střední vodné vrstvy,
 • vnitřní mukózní vrstvy, která zajišťuje jeho přilnavost k povrchu oka.

Pokud je některá z vrstev slzného filmu narušena, člověk začne pociťovat nepříjemné pocity, které provázejí syndrom suchého oka.

Je nutné udělat vše pro to, aby byl slzný film opět obnoven a s ním i narušený epitel rohovky oka.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 Klasifikace SSO podle klinické závažnosti

1. Subklinické slabě suché oko - Při tomto slabém stupni syndromu se již snížila tvorba slzného filmu a slz u pacienta, ale ten většinou nepociťuje typické subjektivní příznaky suchosti. Únava, rozmazané vidění a pocit suchosti, které se objevují jen v některých případech (vystavení klimatizaci, větru, ventilátoru, nošení kontaktních čoček), mizí po mrknutí a následné obnově slzného filmu. Při tomto stupni onemocnění si pacient obvykle neuvědomuje počínající potíže.

2. Slabě suché oko - U pacientů se v této fázi objevují určité příznak suchosti typické pro SSO (svědění, pálení, světloplachost, občasné rozostření vidění, někdy mírné fisurální nebo klonické křečovité mrkání). U tohoto stupně postižení je častá záměna za infekční nebo alergický zánět spojivek díky podobnosti příznaků.

3. Mírně suché oko - Při tomto stavu se vedle výše uvedeným příznakům projevují nevratné změny jako např. keratopathia punctata, keratopathia filamentosa, eroze epitelu, vznik skvrn na povrchu oka, překrvení spojivkového vaku, krátký BUT, apod.

4. Vážné onemocnění SSO - Objevují se trvalé defektní znaky svědčící o suchosti očního povrchu – epitelové a stromální vředy rohovky, neovaskularizace a zákaly rohovky (leukom), šupinatá metaplazie rohovky a další trvalá poškození.

5. Trvalé poškození zraku při vážném onemocnění - Díky poškození rohovky se objevuje ztráta zraku různé závažnosti – vředy rohovky, poškození střední části rohovky, rohovatějící epitel, atd.

 

Syndrom suchého oka

Autologní sérum

01.02.2014 12:38
U pacientů se suchým okem, u kterých selhala léčba všemi komerčně přístupnými preparáty, se připravuje za sterilních podmínek autologní sérum z jejich krve. Úspěch terapie je dán komplexním působením celé řady látek, které jsou v něm obsaženy. Jedná se o růstové faktory, vitaminy, antioxidační...

Léčba

01.02.2014 12:05
Nejdůležitějším je nalezení příčiny. Pokud najde o např. deformace víček, chronický zánět víčkových okrajů je nezbytné zcela nebo částečně tuto příčinu odstranit a současně zahájit účinnou léčbu suchého oka. Pokud pacient užívá celkově nebo lokálně lék, který má za následek vznik onemocnění, je...

Pokud je oko jakkoliv poškozeno, či je podezření na zánět, je nutné vždy navštívit oftalmologa!