U mnoha lidí s FM a CFS se vyskytují kognitivní potíže.

Tento náhlý výpadek paměti nebo neschopnost mluvit a myslet, je jednoznačně ponižující a způsobuje stud a beznaděj jinak inteligentního a moudrého člověka.

 

90% fibromyalgiků má problémy se soustředěním.

 

U FM dochází v mozku k úbytku:

1) dopaminu,

2) šedé hmoty a její hustoty,

3) bílé hmoty.

 

Čím déle pacient má FM tím více dochází k úbytku a zhoršují se jeho kognitivní funkce. Především paměť a sosoustředěnost.

 

Mozek pacienta s FM stárne podstatně rychleji.

chronicfatigue.about.com/b/2009/06/20/fibromyalgia-gray-matter-loss-a-possible-cause.htm

Kognitivní funkce:

 • Paměť
 • Pozornost a koncentrace
 • Rychlost myšlení a porozumění informacím
 • Exekutivní funkce - plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace
 • Vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči
 • Prostorová orientace a vnímání

Odkazy:

www.biomedcentral.com/1471-2474/10/162

chronicfatigue.about.com/b/2010/11/17/study-cognitive-dysfunction-in-fibromyalgia.htm

journals.lww.com/jclinrheum/pages/articleviewer.aspx?year=2002&issue=04000&article=00003&type=abstract

www.springerlink.com/content/n57473152r062027/

www.fmaware.org/News20c8d.html?page=NewsArticle&id=5280

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18691816

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11592377

 

Pro potíže s kognitivnímy funkcemi se užívá u FM výraz fibromlha.

Fibromlhu způsobuje bolest.

www.medscape.com/viewarticle/758102

Příznaky fibromlhy se mohou pohybovat od mírné až po těžkou. Často se mění ze dne na den a ne každý má všechny z nich.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

Fibromlha:

 • krátkodobá ztráta paměti, nepamatování si textu či informace,
 • nepamatuji se kam jsem co pložil-a,
 • nemohu si vzpomenout co jsem chtěl-a udělat, zapomětlivost,
 • problémy s řečí, s udržením toku myšlenek, vybavování známých slov,
 • multitasking obtíže - neschopnost dělat více než jednu věc, zapomnění původního úkolu, být roztržitý,
   
  English (auto-detected) » Hungarian
   
 • s porozuměním při rozhovoru a vyjádřením,
 • obtíže při hledání "správného" slova při rozhovoru, použití nesprávných slov,
 • Obtíže i s jednoduchou matematikou, zapamatováním posloupnosti, sledu, řady čísel, operacemi, problém se zapamatováním čísel aj.,
   
  English (auto-detected) » Hungarian
   
 • psaní písmen a číslic,
 • potíže se soustředěním a zaměřením, pomalé zapamatování jmen,
 • pocit zmatenosti, ohrožení, dezorientace - nerozpoznání důvěrně známého prostředí, ztracení se.
 • potíže se soustředěním, zmatek a obtížné soustředění, snadné rozptýlení - vyrušení z činnosti,
   
  English (auto-detected) » Hungarian
   
 • problém se zapamatováním nových informací,
 • někteří lidé mohou mít i jiné typy kognitivních dysfunkcí.
   
  English (auto-detected) » Hungarian
   

Spouštěče mlhy:

1) Únava.

2) Nepravidelný spánkový rytmus.

3) Přepínání se.

4) Stres.

5) Vypjaté situace.

6) Běžné lidské nemoci.

7) Nevhodné kombinace léků.

 

Naše potíže vypadají jako poruchy učení a hlavně u dětí s FM a ME/CFS by měly být při studiu zohledněny při známkování. Obraťete se proto na SPC ve vašem bydlišti.
 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Odkazy:

chronicfatigue.about.com/od/symptoms/a/brainfog.htm?nl=1

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18537459

www.fibromyalgia-symptoms.org/fibromyalgia_fibrofog.html

chronicfatigue.about.com/od/symptoms/a/brainfog.html

 

Stupnice k měření fibromlhy:

fibromialgico.blogspot.com/search/label/fibro-neblina

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22238851

 

Mírná kognitivní porucha DG F 06.7

Neexistuje žádná prokázaná léčba nebo terapie pro mírnou kognitivní poruchou.

www.medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&tname=Porucha+m%C3%ADrn%C3%A1+kognitivn%C3%AD&termId=286&h=poruchy+kognitivn%C3%ADch+funkc%C3%AD#jump

en.wikipedia.org/wiki/Mild_cognitive_impairment

memory.ucsf.edu/education/diseases/mci

Fibromyalgikům se obtížně mluví, špatně hledají slova, brzy jsou zahlceny informacemi, mají problém s porozuměním a psaním. 

www.livingwithfibromyalgia.net/living-with-fibromyalgia-and-difficulty-speaking/

Mikroglie u FM a ME/CFS mohou být jedním z faktorů, který ovlivňují kognitivní dysfunkce, mlhu mozku.
 
Vyšetření kognitivních potíží provádí i neuropsycholog. 

 

Články:

Nové výzkumy

03.11.2013 15:57
  Výzkumy prokázaly, že tradiční léčebné návody jsou v otázce mentálního úpadku víceméně bezmocné nebo že se jejich účinky nedají nijak prokázat. Terapie pomocí estrogenu dokonce přinesla úpadek kognitivních funkcí u pacientů a zhoršení demence. Hormonální terapie tedy neprospívají, nýbrž...

Kognitivní porucha u FM

03.06.2013 12:36
Kognitivní a behaviorální potíže jsou hlavními projevy fibromyalgie a mohou způsobovat větší obtíže než bolest. Zapojení centrálního nervového systému je zřejmé z toho, že preparentální a lymbické /výčnělkovité/ kůry jsou často funkčně a strukturálně postiženy, po dobu trvání této nemoci a jejího...

Kognitivní rezerva

05.06.2012 21:06
Mozková rezerva neboli rezerva poznávacích funkcí. Kognitivní rezerva označuje odolnost vůči neuropatologickým škodám, ale důraz se zde klade na způsob, jakým mozek využívá své poškozené zdroje. Vyšší vrozená inteligence nebo větší aspekty životních zkušeností, jako je vzdělávání nebo profesní...
<< 1 | 2 | 3 >>