MCS

Multiple chemical sensitivity - Syndrom mnohočetné citlivosti na chemické látky

- neúměrná reaktivita či citlivost na nízké koncentrace mnoha chemických látek znečišťujících vodu, potravu i okolní prostředí.

 
Studie prokázaly, že někteří pacienti s FM jsou citlivý na pachy, zvuky a netolerují řadu léků pro jejich vedlejší účinky.

 

MCS může mít mírné až těžké alergické, astmatické, imunologické anebo neurologické reakce.

 

V souvislosti se syndromem jsou nyní nejčastěji uváděny následující příznaky:

depresivní nálada, podrážděnost, neschopnost koncentrace a jasného myšlení, špatná paměť, únava, ospalost, průjem, zácpa, závratě, mentální vyčerpání, bolesti hlavy, kýchání, ucpaný nos nebo rýma, dušnost, svědění nosu a očí, vyrážka, bolesti v hrudníku ve svalech a kloubech, zkažený žaludek, brnění prstů u rukou i nohou a další (Barret,2000).

 

Za spouštěče syndromu se považují běžné infekce, stres nebo vystavení se chemikáliím.

Za potencionální stresor se považuje prakticky vše, s čím se člověk v moderní době setká, jako například: městský smog, automobilové výpary z benzínu a nafty, cigaretový kouř, barvy, ředidla a silniční dehet a asfalt, organická rozpouštědla a pesticidy, plasty, tiskařská čerň, parfémy, deodoranty a osvěžovače vzduchu, prášky na praní, repetenty, laky na nehty, fermaceutika, zemní plyn, stavební materiály, syntetické látky, domácí čističe, popisovače nebo i cedrové dřevo. Koncept syndromu je postaven na hypotéze, že suma všech těchto malých, zdánlivě nesouvisejících a na člověka působících chemikálií může mít v důsledku stejný efekt jako silná dávka nebezpečné chemikálie

 

Pravděpodobné mechanismy spouštějící jednotlivé symptomy syndromu mnohočetné citlivosti na chemické látky:

Poruchy učení a paměti - zvýšená hladina oxidu uhelnatého v mozku, poruchy energetického metabolismu v mozku zapříčiněné působením peroxynitritu, superoxidu a oxidu uhelnatého.

Únava - poruchy energetického metabolismu v mozku zapříčiněné působením peroxynitritu, superoxidu a oxidu uhelnatého.

Nadměrné chronické bolesti (hyperalgesia) – kruhový cyklus zvýšené produkce oxidu uhelnatého a peroxynitritu

Úzkostné a panické ataky – nadměrná aktivita NMDA receptoru v amygdale

Poruchy imunity (natural killers) – zvýšená hladina superoxidů

Deprese – zvýšená hladina oxidu uhelnatého v mozku

Poruchy spánku – zvýšená hladina oxidu uhelnatého, zánětotvorných citokinů a vyšší aktivita nukleárního faktoru NF-Kb

Podráždění střev – vliv zvýšeného oxidu uhelnatého na gastrointestinální trakt

Alergie na potravu – peroxynitrit způsobuje nadměrně vyšší propustnost střevní sliznice, a tím i nadměrně zvýšené vstřebávání antigenu (Pall, 2006)

 

Syndrom je nejvíce rozšířen mezi ženami středního věku. Konkrétně 85-90% zdokumentovaných případů jsou ženy mezi 30-50lety. Děti jsou sice k nespecifickým chemickým látkám a reakcím nejsenzitivnější, ale vliv expozicí se u nich projeví mnohdy až v dospělosti. Důvodem jejich větší senzitivity je delší čas trávený venku, větší spotřeba vzduchu v poměru na objem plic a spotřeby tekutin v poměru k velikosti těla oproti dospělým

 

Odkazy:

en.wikipedia.org/wiki/Multiple_chemical_sensitivity

chronicfatigue.about.com/od/whyfmscfsarelinked/a/Multiple-Chemical-Sensitivity-In-Fibromyalgia-and-Chronic-Fatigue-Syndrome.htm

 

 

MCS

Běžná variabilní imunodeficience - CVID

01.08.2016 19:42
  Diagnozu stanovíme na základě prokázaného opakovaného snížení protilátek IgG, IgA a IgM – v elektroforeze bílkovin snížením gama frakce globulinů. Změny, které při vyšetření najdeme v ukazatelích specifické buněčné imunity (T a B lymfocyty) nejsou charakteristické, mohou být normální...

Environmentální stresory

02.04.2014 15:35
Syndrom mnohočetné citlivosti na chemické látky Syndromem se rozumí neúměrná reaktivita či citlivost na nízké koncentrace mnoha chemických látek znečišťujících vodu, potravu i okolní prostředí. Kolem syndromu se vedou stálé spory mezi vědci, lékaři a klinickými ekology, zda jde o validní lékařskou...