Klinický syndrom

Neuropatická bolest (NB) je častým příznakem řady onemocnění nervového systému a přetrvává velmi dlouho

- vzniká důsledkem poškození či onemocnění postihujícího somatosenzitivní systém
- patří mezi obtížně léčitelná onemocnění zejména v chronické fázi.
- je často asociovaná s poruchami spánku, depresí a úzkostí.
- může vést ke vzniku chronického bolestivého syndromu.
- výrazně zhoršuje kvalitu života nemocných.
- bývá i motorický či senzitivní deficit
- každý nemocný musí být léčen individuálně.
 

Mezi základní zásady léčby neuropatických bolestí patří:

  1. Stanovit správnou diagnózu.
  2. Začít léčit brzy účinnými medikamenty.
  3. Podávat léky v dostatečné dávce.
 

Pro optimální léčbu je někdy vhodné použít kombinace léků s různými mechanizmy

i místy působení v nervovém systému.

 

Na začátku každé neuropatické bolesti je nějaké poškození nervu - periferního nebo centrálního.

Mechanismy poškození jsou různé - metabolické, traumatické, toxické, infekční apod.

Některé procesy neuropatické bolesti jsou shodné se zánětlivou bolestí.

Neuropatickou bolest lze podle klinického projevu rozdělit na na stimulu nezávislou bolest a na stimulu závislou bolest.

 

Bolest může být bodavá, palčivá, řezavá, ostrá, pichlavá, tupá, hluboká apod. Má měnlivý charakter. Může být trvalá, ale i záchvatovitá. Často se zvyšuje při pohybu postiženou končetinou. Na stimulu nezávislá bolest je pálivá, řezavá.

Velký vliv má psychická zátěž.

Mezi dvě nejvýraznější inovace ve farmakoterapii neuropatické bolesti patří antiepileptikum pregabalin a antidepresivum duloxetin.

 

Současné poznatky potvrzují efekt interdisciplinárního přístupu k nemocným s neuropatickou bolestí obnovou jejich psychosociálních funkcí a snížením pracovní neschopnosti.  

fibromyalgik.webnode.cz/news/temer-50-fibromyalgiku-trpi-neuropatii-tenkych-vlaken-/

Neuropatická bolest:

Malé dávky inhalovaného cannabisu signifikantně zlepšují neuropatickou bolest

01.06.2013 13:11
15. 5. 2013 MUDr. Marek Hakl, Ph.D., Centrum pro léčbu bolesti ARK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně   Wilsey B.¹, Marcotte T.², Deutsch R.², Gouaux R.³, Sakai S.³ ¹ VA Northern California Health Care System, and Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of California,...

Téměř 50% fibromyalgiků trpí neuropatií tenkých vláken

10.03.2013 12:39
Projevuje se bolestí či poruchou čití (parestezie) na dolních končetinách („burning feet“ syndrom) postižením algické a termické citlivosti, zatímco dotyk a propriocepce (smysl, který nás informuje o poloze těla) mohou zůstat nepostižené. Výbavné mohou zůstat myotatické reflexy a normální může být...

Neuropatická bolest je obtížně zvladatelná a opiáty jsou považovány za málo účinné

16.08.2012 17:26
Některá  tricyklická antidepresiva jako jsou imipramin a amitriptylin mohou být účinná při úlevě od neuropatické  bolesti.  Amitriptylin je v dávce 150 mg/den nejlépe zhodnocené tricyklické antidepresivum pro tento typ bolesti. Při léčbě neuropatické bolesti u HIV neuropatie...

Doporučený postup pro léčbu neuropatické bolesti

08.04.2011 16:02
Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni Doc.MUDr. Josef Bednařík, CSc., Neurologická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice Doc.MUDr. Otakar Keller, CSc., Neurologická klinika IPVZ a FTN Praha - Krč   I. Definice, klasifikace Z fyziologického hlediska je bolest...