Detect language » Hungarian
 
Bolesti v oblasti krku, ramen, slabost nebo brnění horních končetin, smyslové změny v dolních končetinách, svalové slabosti v rukou a nohou, potíže při chůzi.

 

Spinální stenóza

je abnormální zúžení páteřního kanálu, kterým prochází mícha.

 
Umístění stenózy určuje která část těla je ovlivněna.
  • Cervikální spinální stenóza - krční páteř
  • Bederní spinální stenóza
  • Hrudní spinální stenóza
Za vážný stav se považuje, když páteřní kanál má průřez menší než 0,7 cm 2 a jako mírné, pokud oblast je mezi 0,7 a 1 cm 2.
Onemocnění lze odhalit na Magnetické rezonanci.

 

Spondylogenní cervikální myelopatie

 
Po operativním zákroku se u řady pacientů snížily potíže s FM a CFS.

www.fibromyalgia-symptoms.org/fibromyalgia_cervical_stenosis.html  

www.nfra.net/fibromyalgia_heffez_2.htm

 

Veškeré informace:

en.wikipedia.org/wiki/Cervical_spinal_stenosis

emedicine.medscape.com/article/1913265-overview

www.nfra.net/Stenosis3.htm

www.nfra.net/Stenosis2.htm

www.nfra.net/Stenosis1.htm

www.muni.cz/research/publications/327311

de.wikipedia.org/wiki/Zervikale_Myelopathie

www.rundumgesund.de/thema/myelopathie/

www.drlamb.com/chairi.htm

 


Myelopatie je označení pro nezánětlivé onemocnění míchy.
Cervikální spondylóza je degenerativní onemocnění krční páteře.
Spondylogenní cervikální myelopatie je nejčastější příčinou netraumatické paraparézy nebo kvadruparézy.

Nejprve se cervikální myelopatie manifestuje ztuhlostí šíje, popřípadě bodavou bolestí do ruky. Kompresivní cervikální myelopatie ve výši C3–C5 se projevuje na rukách ztuhlými a nemotornými prsty. Pacienti si stěžují na obtížné psaní a ztrátu zručnosti, dále obecně na slabost a poruchy senzitivity. Motorický deficit na horních končetinách často doprovází podobný deficit na dolních končetinách. Kompresivní myelopatie dolních segmentů krční páteře se typicky projevuje slabostí, ztuhlostí a ztrátou propriocepce na dolních končetinách, které mohou projevovat známky spasticity.

Významnou úlohu v diagnostice cervikální spondylózy mají zobrazovací metody. Nejlépe je kombinace MRI, CT a RTG. Dále se provádí

Myelografie, kdy se do páteřního kanálu se vstříkne kontrastní látka. Na rentgenových snímcích se zobrazí průběh celého páteřního kanálu. A CT myelografie, kdy totéž se vyšetřuje pomocí CT.

 
Léčba:

cervikální spondylózy spočívá v imobilizaci krku (měkký límec, Philadelphský límec a jiné), farmakologické léčbě (NSAID, TCA, myorelaxancia, opioidy u středně těžkých až těžkých bolestí), úpravě životního stylu (vyhýbání se určitým úkonům, relaxační techniky) a fyzioterapii (cvičení, trakce a různé manipulace, které mohou v páteřním kanále uvolnit různé adheze, snížit kompresi, zlepšit cirkulaci apod.).

V některých případech se přistupuje k chirurgickému řešení. Chirurgická péče spočívá v anatomické korekci degenerovaných struktur, které utlačují nervové kořeny nebo míchu (dekomprese). Indikací k operaci je neúnosná bolest, progresivní neurologický deficit nebo prokázaný útlak nervového kořene nebo míchy, které jsou příčinou progrese symptomů. Chirurgické metody nevyřeší cervikalgii ani suboccipitální bolest. U spondylogenní cervikální myelopatie je chirurgické řešení sporné, nicméně může pomoci.

 

Odkazy:

www.wikiskripta.eu/index.php/Cervik%C3%A1ln%C3%AD_myelopatie

www.toplekar.cz/vysetreni/myelografie.html

www.homolka.cz/cs-CZ/oddeleni/radiodiagnosticke-oddeleni-rdg/vysetrovaci-a-intervencni-metody/perimyelografie-neboli-pmg.html

 

 
Detect language » Hungarian