U pacientů s FM je vyšší tuhost tepen, což svědčí o patofyziologických spojení mezi FM a endoteliální dysfunkcí.

Za prvotní proces, který spouští proces aterosklerózy, je dnes všeobecně uznávána porucha funkce výstelky cév, tzv. endotelu cév - endoteliální dysfunkce. Porucha této funkce endotelu vede v konečném důsledku k trvalému zúžení cév či neschopnosti cév přiměřeně reagovat na podněty, které obvykle působí roztahování cév. přiměřené vazodilatace na podněty, které obvykle vazodilataci způsobují. Endoteliální dysfunkce také mj. zvyšuje schopnost krevních destiček k jejich shlukování a jejich schopnost podporovat vytváření krevních sraženin v cévách.

 

Odkazy:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3221902/

www.euromise.cz/health/preventive_cardio/ateroskleroza.html

pfyziollfup.upol.cz/castwiki2/?p=1456

Řada studií ukázala, že snížená endoteliální funkce a relativní nedostatek oxidu dusnatého jsou poruchy, které se vyskytují u pacientů s hypertenzí.

 

Pokud potřebujeme vykonat zdravotnický úkon (odběr krve, aplikace injekce apod.), požádáme pacienta, aby si sám – pokud je to možné – zvolil místo vpichu či jiného zákroku. Pacient obvyklé ví, které místo je nejvhodnější.

fibromyalgik.webnode.cz/news/desatero-komunikace-s-pacienty-s-pohybovym-postizenim/

 

Poruchy autonomního nervového systému zahrnující presynkopu (pocity na omdlení), palpitace (bušení srdce) a střevní problémy jsou běžnou součástí klinického obrazu pacienta. Dalšími možnými manifestacemi jsou dysrytmie, syndrom posturální ortostatické tachykardie, ortostatická hypotenze. Principem jejich vzniku může být  snížená elasticita cév, zhoršená periferní vasoregulace, periferní neuropatie jako výsledek neuronových abnormalit a hyperresponzivity β[1] a α[1] adrenoreceptorů.
Ultrazvukové vyšetření tepen a žil:
  • vyšetření krčních tepen (karotidy)
  • vyšetření tepen dolních a horních končetin
  • vyšetření žil horních a dolních končetin

Vyšetření jsou pro pacienta nenáročná, jsou neinvazivní, nebolestivá.

K vyšetření se používá ultrzvuková sonda, s kterou se pohybuje po kůži nad jednotlivými cévami a ultrazvukový gel, který je neškodný vůči tělu i oblečení (jedná se o vodní gel).

Samotný ultrazvuk není pro pacienta škodlivý, vyšetření se může proto kdykoliv opakovat. 


Více zde: www.moje-srdce.cz/informace-pro-pacienty/vysetreni/ultrazvuk-krcnich-tepen/

 

Nemoci tepen:

pfyziollfup.upol.cz/castwiki2/?p=2604