Většina fibromyalgiků má nižší kardiorespirační zdatnost než zdravý jedinec v závislosti na intenzitě FM.

savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/11080

 

Pacienti s FM trpí špatnou kvalitou života a vyššími bolestmi v klidové pozici, mají nižší stupeň srdečního baroreflexu při stání.

 

Baroreflex je mechanismus sloužící k akutní regulaci krevního tlaku, kompenzuje krátkodobé změny tlaku. Udržuje krevní tlak ve středních hodnotách ve většině běžných situací. Jde o jeden z parametrů, kterými se upřesňuje riziko pacientů s kardiovaskulárními chorobami pro vznik náhlé srdeční smrti. Snížená schopnost kontrolovat krevní tlak v důsledku srdeční dysfunkce baroreflexu ovlivňuje schopnost pacientů s fibromyalgií vypořádat se s každodenními aktivitami a má za následek nižší kvalitu života měřenou dotazníkem FIQ. Čím je nižší stupeň srdeční baroreflexní zátěže během STAND ortostatické reakce během stoje (poměrem Grangerova testu od SAP k HP blízko k nule), tím vyšší je dopad FM na kvalitu života. Což naznačuje, že Grangerova kauzální analýza může být klinicky užitečná při posuzování stavu pacienta s FM. Nemusí jít pouze o důsledek zvýšené kardiovaskulární dekondice a zvýšené bolesti. Další výzkumy by měly odhalit, zda užívání léků zlepší míru postižení srdečního baroreflexu a povede ke zlepšení kvality života s FM. 

fibromyalgianewstoday.com/2017/09/29/blood-pressure-of-fibromyalgia-patients-while-standing-linked-quality-of-life/?utm_source=FM+E-mail+List&utm_campaign=31bf57d8db-RSS_WEEKLY_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_466e2e0f56-31bf57d8db-71455785

journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179500

www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/01/05.pdf

 

Bušení srdce, únava a ortostatická intolerance jsou u FM běžné. 

 

 

Onemocnění srdce:
  • Prolaps mitrální chlopně DG I 34,1

Objevuje se až u 75% pacientů s FM.
  • Chronotropní inkompetence

 

U 40% pacientů s Prolapsem mitrální chlopně je přítomna i Dysautonomie.

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/pribuzna-onemocneni/prolaps-mitralni-chlopne/dysautonomie/

Onemocnění srdce:

Variabilita srdeční frekvence u pacientů s FM a CFS/ME

02.09.2013 18:08
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23838093 Diagnostika variability srdeční frekvence je jednou z metod, která je využívána k analyzování stavu autonomního nervového (ANS). www.biospace.cz/variabilita-srdecni-frekvence.php Porucha funkce kteréhokoliv orgánu nebo systému, který se podílí na...

Plicní hypertenze

01.04.2012 11:54
Příznaky jsou často lehké a netypické, a lze je zaměnit za projevy jiného onemocnění srdce a plic. Syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Vzniká jako důsledek některých systémových onemocnění pojiva. Nejčastější příznaky plicní hypertenze...

Fibromyalgici mají významně vyšší variabilitu v intervalech úderů srdce v porovnání se zdravými lidmi.

SDNN/RMSSD je cenným parametrem pro funkci autonomního nervového systému a mohou být použity ke kvantifikaci subjektivních autonomních symptomů u pacientů s FM.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4855125/#__ffn_sectitle
fibromyalgianewstoday.com/2016/05/13/variability-in-heart-rate-as-an-objective-measure-of-fibromyalgia/

Kardiovaskulární potíže:

OI - Ortostatická intolerance

POST - Syndrom posturální ortostatické tachykardie

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/pribuzna-onemocneni/kardiovaskularni-potize/

U 70% pacientů s hypermobilitou je běžně POTS přítomna.
Poruchy autonomního nervového systému zahrnující presynkopu (pocity na omdlení), palpitace (bušení srdce) a střevní problémy jsou běžnou součástí klinického obrazu pacienta. Dalšími možnými manifestacemi jsou dysrytmie, syndrom posturální ortostatické tachykardie, ortostatická hypotenze. Principem jejich vzniku může být  snížená elasticita cév, zhoršená periferní vasoregulace, periferní neuropatie jako výsledek neuronových abnormalit a hyperresponzivity β[1] a α[1] adrenoreceptorů.