U FM se užívá mnoho rizikových léků jenž mohou některým pacientům způsobit nepříznivou reakci na léky, iterakcí či předávkováním

Serotoninový syndrom.

 

U FM mezi tyto rizikové léky patří:

 

 • tricyklická antidepresiva

 • SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu)

 • SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu)

 • IMAO (inhibitory monoaminooxiázy)

 • TCA (triciklická antidepresiva)

 • Venlafaxin, Nefazodon

 • opioidy

 • Tramadol, Pethidin

 • antikonvulziva

 • antiemetika

 • sirup proti kašli s obsahem dextrometorfanu

 • potraviny

 • a další viz. odkazy

 

Příznaky se mohou lišit od člověka k člověku, od mírných po velmi vážné.
Obvykle se objeví po zahájení léčby novým lékem.
Mohou zahrnovat:
 • bolest hlavy

 • závrať

 • euforii

 • halucinace

 • třes

 • pocení

 • nevolnosti

 • bušení srdce

 • pocit opilosti

 • dezorientaci

 • zmatenost

 • chvění

 • mimovolní pohyby

 • svalové záškuby

 • neklid

 • hyperaktivitu

 • poruchu koordinace

 • a další viz. odkazy

 

Serotoninový syndrom může mít velmi vážné následky pokud se zanedbá. Je důležité hlásit všechny příznaky svému lékaři.

 
Komplikace mohou zahrnovat:
 • vysoký krevní tlak
 • ztrátu vědomí
 • záchvaty
 • mrtvici

 

Neexistují žádné laboratorní testy, které by diagnósu potvrdily.

Lze snadno zaměnit za virózu, úzkost, neurologickou poruchu aj.

 

 

Léčba:
 • benzodiazepiny (lorazepam), podpůrná péče

 • 5-HT blokátory (methysergid, cyproheptadine) a propranolol

 

Odkazy:

cs.wikipedia.org/wiki/Serotoninov%C3%BD_syndrom

en.wikipedia.org/wiki/Serotonin_syndrome

www.fibromyalgia-symptoms.org/fibromyalgia_serotonin_syndrome.html

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra041867

lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=serotonin+syndrome&lang=1