Sezónní afektivní porucha SAD 

známá také jako zimní deprese, letní deprese či sezónní deprese.

 

Pacienti s FM jsou náchylnější k rozvoji Sezónní afektivní poruchy.
V zimních měsících trápí více než 50% fibromyalgiků.
SAD způsobuje zvýšenou svalovou ztuhlost, úzkost a poruchy spánku. To vede ke zhoršení nejen fibromyalgické bolesti.

 

Během podzimu „ubývá slunce“ a tedy i denního světla, tím má lidské tělo k dispozici menší dávku tzv. hormonů štěstí, tedy méně serotoninu a endorfinu. Nedostatek světla podporuje naopak vyšší produkci hormonu melatoninu. Normálně je sice produkován jen v noci, ale právě kvůli tomu, že světla ubývá, tak zůstává jeho zvýšená hladina i přes den, a ta vede ke zhoršování nálady.  V lidské kůži se vlivem nedostatku slunečních paprsků  vytváří méně vitaminu D, což následně vede ke zvýšené citlivosti a nervozitě.

 

 

Jako zvláštní forma afektivní poruchy se řadí mezi periodické depresivní poruchy:
F33
 Periodická depresivní porucha
F330
 Period.depres.por. - lehká
F331
 Period.depres.por. - stř.těžká
F332
 Period.depres.por.těž.bez psychot.sym
F333
 Period.depres.por.těž.s psychot.příz.
F334
 Period.depres.porucha v remisi
F338
 Jiné.period.depresivní poruchy
F339
 Period.depresivní porucha NS

 

Pokud jsou přítomny také manické či hypomanické epizody patří mezi bipolární poruchy F31

 

Praktičtí lékaři běžně nerozpoznají téměř polovinu všech případů deprese a dalších duševních onemocnění.

 
Depresí trpí 6–12 % všech ambulantních pacientů všeobecných lékařů, dvakrát až třikrát více žen než mužů. Jde tedy o časté onemocnění s různou etiologií, k této skupině patří také sezónní deprese.

 

 

Typické příznaky rekurentní deprese se zimním sezónním vzorcem:

– Pravidelné objevení se příznaků na podzim a vymizení na jaře nebo počátkem léta.

– Ztráta nálady, radosti, zájmů, pocity „prázdna“.

– Ztráta koncentrace, roztěkanost, zhoršení výkonnosti.

– Horší nálada odpoledne.

– Výrazný pocit nespokojenosti, netrpělivosti.

– Zpomalení psychomotorického tempa, letargie.

– Podrážděnost a sklony k afektivním výbuchům, sporům a hádkám.

– Nadměrná chuť na uhlohydráty s přejídáním a přibýváním na váze. 

– Hypersomnie, polehávání během dne, pocit únavy po dlouhém mělkém spánku v noci.

– Snížení nebo ztráta libida.

 

Diagnostická kritéria pro rekurentní depresivní epizodu se sezónními rysy:

– Životní historie rekurentní bipolární I, bipolární II nebo velké depresivní poruchy.

– Velká depresivní epizoda.

– Počátek epizody velké deprese se objevuje v pravidelném ročním období.

– Pravidelně v určitém ročním období se objevuje plná remise poruchy nebo

   hypománie či mánie.

– Dvě depresivní epizody v posledních 2 letech splňují výše uvedená kritéria a

   žádné jiné epizody deprese se v daném čase neobjevily.

– Počet sezónních epizod v minulosti výrazně převyšuje počet nesezónních.

 

Veškeré informace:

www.psychoporadna.cz/cz/clanky/sezonni-afektivni-porucha/99.html

en.wikipedia.org/wiki/Seasonal_affective_disorder

de.wikipedia.org/wiki/Winterdepression