Deprese, úzkost, fobie, panika atd. má podobné fyzické příznaky jako fibromyalgie (např. bolest, únava, trávicí potíže) a proto by neměla být nikdy diagnostikovaná u pacientů kteří těmito diagnózami trpí a nejsou řádně léčeni. 
Dochází tak k mylné diagnostice, pacient se pak soustředí výhradně na fyzické projevy a léčba mu nepomáhá. 

Fibromyalgie je neléčitelná, duševní poruchy většinou ano. U pacientů s FM se často setkáváme s tím, že jimi zvláště z kraje onemocnění trpí. Důvodem je často nepochopení společností, obviňování lékařů z hypochondrie, skepticismus z neznalosti, že FM existuje. V multidisciplinárním týmu je nutný psycholog - je třeba pomoci pacientovi, aby se s nemocí a změnou životního stylu vyrovnal. Především z kraje onemocnění je vhodné užívat krátkodobě antidepresiva, pomáhají nejen se smutkem, ale i s léčbou bolesti. Dlouhodobý účinek nebyl u FM prokázán. Pokud někdo užívá 10 let AD a má pocit, že mu nepomáhají měl by léčbu rozšířit či změnit. Psychické dg často znemožňují léčení ostatních symptomů, vyléčení z nich je mnohdy zbavení se půlky ne-li všech zdravotních obtíží. Čím dříve pacient přijme změny ve svém životě a má více podpory od okolí, tím rychleji se mu uleví. Samozřejmostí by měla být eliminace stresu, spánková hygiena, denní relaxace, správné dýchání, dodržování pitného režimu, vhodné stravování, najít si nové koníčky, neuzavírat se doma. Cílem psychoterapie by mělo být projít všemi fázemi smutku, stát se silnými, zvýšit emoční inteligenci, nebýt v tenzi, pomoci pochopit blízkým vaši dg, zvládat těžké situace co FM přináší a zvýšit kvalitu života vyléčením z psychických dg u kterých je to možné.

 

Trápí vás bolesti svalů a kloubů, páteře, nespavost, nechutenství, tupá bolest hlavy, sexuální problémy, psychická a tělesná vyčerpanost, tlak v žaludku a ve žlučníku, nadýmání, plynatost, nechutenství a průjmy s nejasnou příčinou, bodavé bolesti u srdce, zrychlený srdeční tep a nízký tlak spojený s omdlíváním, poruchy dýchacího rytmu, dušnost, mělké dýchání a neurotický kašel bez příčiny, pálení v močové trubice, pocity na močení, poruchy menstruačního cyklu a poruchy erekce, tiky lícního nervu, bolesti zubů, dále kožní problémy jako svědění, pálení a nadměrné pocení? Ne nepopisuji fibromyalgii, ale larvovou depresi. Stejné symptomy jediný rozdíl - deprese je léčitelná, FM není. Larvová deprese stejně jako jiné dg musí být před diagnostikou FM vyloučeny. www.opsychologii.cz/clanek/187-larvovana-deprese-deprese-tela/?fbclid=IwAR22U0jUCW2SBxIYDVwnj1xkZI5LXf95yGdSZKjX1wuBdaPXN9rxqJKhfvg

 

Duševní onemocnění mají velmi podobné fyzické projevy jako fibromyalgie a tak u nich nejčastěji dochází k mylné diagnostice FM.

Deprsivní poruchy jsou provázené bolestí v 18-52%, oba stavy je však třeba  odlišit, nelze je chápat jako jednu chorobu.  Při terapii je pak třeba léčit depresivní i bolestivou poruchu, zpravidla různými prostředky.  https://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/03/03_votavova_bol_3-14.pdf

 
 
Pychiatrická onemocnění např. depresivní porucha, úzkostná porucha, porucha osobnosti mají velmi často negativní vliv na vnímání bolesti. 
 
Deprese a úzkost jsou typickým doprovodným příznakem u pacientů trpících chronickou bolestí. Je nutné nacvičit relaxační a zvládací techniky pro odopoutání od bolesti. Je vhodné, aby každý pacient s chornickou bolestí byl vyšetřen psychologem a psychiatrem, jen tak je možné zajistit komplexní léčbu bolesti. 
Bolest a jak s ní zacházet, Richard Rokyta a kolektiv

 

Endokrinní změny imitují některé projevy úzkosti a deprese, které mohou druhotně podpořit negativní afektivní reakci pacienta na celkově frustrující podmínky v důsledku FM.

 
Je často obtížné určit, zda trvalá bolest vede k depresím nebo zda kvůli depresím pacienti s FM hůře snášejí bolest.

 Je možné, že vysvětlení se skrývá ve změnách způsobu přenosu pocitů bolesti míchou.

 

Deprese je nejčastějším průvodním onemocněním fibromyalgie. Vyskytuje se u poloviny nemocných, podobně vysoký je i  výskyt úzkostných stavů. Depresi lze jen těžko hodnotit, protože kritéria pro posouzení její tíže se často překrývají s kritérii fibromyalgickými (Kolář, 2009).

 

U pacientů s chronickou bolestí je třikrát větší riziko vzniku depresivních symptomů, stejně jako u pacientů s depresí je třikrát vyšší riziko vzniku chronické  bolesti. Můţeme tedy říci, že  bolest deprimuje a deprese vyvolává a zvyšuje bolest (Yamamotová & Papeţová, 2010).

 

 

U FM je 10x větší riziko spáchání sebevraždy než u běžné populace:

www.reuters.com/article/2010/07/16/us-fibromyalgia-suicide-idUSTRE66F3JJ20100716

 

Přes 30% fibromyalgiků pomýšlí na sebevraždu, aby unikly své nemoci:

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/papr.12186/abstract

 

Faktory, které mohou přispět k riziku sebevraždy u pacientů s FM:

deprese, úzkost, hněv, frustrace, strach a nejistota vedoucí z neadekvátní léčby.

painmedicinenews.com/ViewArticle.aspx?d=Clinical+Pain+Medicine&d_id=82&i=March+2011&i_id=709&a_id=16740

 

Sebevražda a FM

www.cfidsselfhelp.org/library/killing-me-softly-fmcfs-suicide

health.yahoo.net/news/s/nm/us_fibromyalgia_sui

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

  • Zodpovědnost nutí člověka myslit na současnost.

  • Soustředit se na minulost nebo budoucnost je pouze zdrojem nostalgie a napětí.

  • Život s možností být užitečný a odpovědný zajišťuje mozku ochranu před depresemi, úzkostmi, vztekem a apatií.  

  • Ocitne-li se člověk bez práce, zálib a pocitu užitečnosti, doslova mu to vyprázdní mozek a uvolní prostor pro  negativní myšlenky. 

  • Šťastnější je ten, kdo se dokáže přizpůsobit, nezávisle na tom, co se mu v průběhu života přihodí.

  • Důležité je neklesat na mysli, uchovat si jasnou hlavu a využívat obranné mechanismy.

 

Praktičtí lékaři běžně nerozpoznají téměř polovinu všech případů deprese a dalších duševních onemocnění.

Depresí trpí 6–12 % všech ambulantních pacientů všeobecných lékařů, dvakrát až třikrát více žen než mužů. Jde tedy o časté onemocnění s různou etiologií, k této skupině patří také sezónní deprese.

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/sezonni-afektivni-porucha-/

 

Deprese může být vyvolána „iatrogenně“, léčbou jiného onemocnění – kortikoidy, imunosupresiva, metyldopa, barbituráty, Ca-blokátory, betalytika aj.

 

Léčba antidepresivy je komplikována neurologickými příznaky – útlum, cefalea, poruchy akomodace, tremor, epileptické záchvaty, serotoninový syndrom či syndrom z náhlého vysazení SSRI aj.

 

Literatura ke stažení zdarma:

cz.lundbeck.com/cz/Public/what_we_do/Depression/default.asp

www.ulozto.cz/5516980/poruchy-osobnosti-jan-prasko-pdf

6 známek skryté deprese: Tyhle příznaky byste neměly ignorovat
Deprese přichází pomalu a nenápadně a obvykle dlouhou dobu vůbec nezjistíme, že nás trápí, protože některé její příznaky prostě ignorujeme. Lidé, kteří trpí depresí, se často bojí ukázat slabost a přiznat, že potřebují pomoc. A často oni i jejich okolí problém správně nevyhodnotí nebo podcení.
 
Podrážděnost
Deprese není jen porucha nálady. Při depresi je třeba kontrolovat ji každý den, každý okamžik. Postižení jsou podráždění a obvykle reagují nekontrolovatelně, rychle a jejich reakce jsou dost překvapivé. Když se na svoje reakce podívají zpětně, je jim většinou líto, co řekli nebo udělali, což jejich deprese může ještě zhoršit. Kromě smutku a bezmoci se deprese může objevit prostřednictvím výbuchů hněvu a citových výlevů.
 
Osamělost
Lidé trpící depresemi raději zůstávají doma sami, než aby trávili čas s přáteli. Ze života se jim vytratila všechna radost. Pokud tento stav přetrvává delší dobu, dotyčný by měl vyhledat profesionální pomoc.
 
Nespolehlivost
Depresi charakterizují velké výkyvy nálad. Náhlá nespolehlivost může být zase známka akutní ataky deprese. Postižení mají v tomto ohledu horší a lepší období. Pokud mají zrovna dobrou náladu, překypují aktivitou a vymýšlejí nové plány. Pokud „spadnou“ do druhého extrému, uzavřou se do sebe a přestanou dodržovat to, k čemu se předtím zavázali.
 
Vyčerpání
Tělo je při depresi často ve stresu a dlouhá velká únava tedy může být dalším příznakem, že člověk trpí depresí. Každá nemoc člověka vyčerpává a unavuje. Zdravotní duševní problémy často vedou k potížím se spánkem. I když je postižený člověk unavený a vyčerpaný, přesto není schopen usnout. Tělu nedostatek spánku začíná chybět čím dál víc a tak se roztáčí kolo nevyspalost – únava – nespavost – ještě větší únava…
 
Hmotnost
Také velké váhové výkyvy můžou být skrytým příznakem deprese, a to jak směrem nahoru, tak dolů, a to přestože dotyčný jí pořád stejně.
 
Depresivní témata
Od lidí se skrytou depresí neuslyšíte nic pozitivního. Hodně mluví o smrti, chybí jim smysl života, pochybují o tom, co dělají. Chybí jim pozitivní životní postoj, optimismus a odvaha.
 
Co dělat, když máte skrytou depresi
Vyhledejte odbornou pomoc. Obraťte se na lékaře, psychiatra nebo psychoterapeuta, proberte s ním svou situaci a všechny příznaky, kterými trpíte. Deprese je závažné onemocnění, které by mělo být léčeno.
Bez pomoci zvenčí se člověk z depresí dostane jen zřídka. Čím dřív se na problém přijde, tím větší je šance na uzdravení a tím rychleji může být vyřešený.
 

Pacienti s FM jsou náchylnější k rozvoji Sezónní afektivní poruchy.

V zimních měsících trápí více než 50% fibromyalgiků.
SAD způsobuje zvýšenou svalovou ztuhlost, úzkost a poruchy spánku. To vede ke zhoršení nejen fibromyalgické bolesti.

 

Úzkostná porucha

          Řadí se k neurotickým poruchám.

Zahrnují fobie a několik forem nadměrné úzkosti a strachu, které nastupují náhle a brání vykonávání běžných denních činností.

 

Tetanie je syndrom psychického původu

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/svalove-krece/tetanie/

Fibromyalgie a deprese:

www.maskaran.com/cs/3271.html

 
Detect language » Hungarian