Stres

stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž

– fyzickou nebo psychickou.

 

Různí lidé STRES prožívají jinak. Někdo pociťuje strach a obavy z budoucna, neurčitou úzkost, jiný spíše napětí a bolesti svalů, svírání na hrudníku, pocit slabých nohou, bušeni srdce nebo potíže při soustředěni. Ženy často reagují na stres přejídáním nebo ztrátou chuti k jídlu - muži se zase častěji snaží řešit problémy alkoho­lem. Někteří lidé žádný stres necítí, ale  pak se u nich zjistí zvýšený krevní flak, průduškové astma nebo žaludeční vředy. www.ordinacestehlikova.cz/jak-zvladat-stres/

 

Druhy stresu
  • Eustres – pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším anebo lepším výkonům.
  • Distres – nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění či dokonce smrt.
 
Chronický stres

dlouhotrvající, vleklá, přetrvávající zátěž (projevuje se např. úzkostmi, depresemi, migrénami, chronickým únavovým syndromem, kognitivními potížemi, psychosomatickými závadami a poruchami, syndromem vyhoření). slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/chronicky-stres

 
Psychosomatická onemocnění

Onemocnění, na jejichž vzniku se podílí psychická nepohoda a silné emoce, se souhrnně nazývají psychosomatická, což vystihuje fakt, že stav duše (psyché) a těla (soma) se vzájemně ovlivňují. Rozšířený názor, že lidé trpící psychosomatickými poruchami nepotřebují lékařskou péči, neboť nejsou skutečně nemocní, je nesprávný. cs.wikipedia.org/wiki/Stres

 

Důsledkem dlouhodobého působení stresu vznikají různá onemocnění.

 

Stres může měnit naši genetickou informaci

www.gate2biotech.cz/stres-muze-menit-nasi-genetickou-informaci/

 

Jak zvládat stres

  • Ovládání dýchání.
Za­vřete oči, narovnejte páteř a pomalu a hluboce dýchejte - na čtyři doby výdech a po krát­ké přestávce na čtyři doby hlu­boký nádech, a to několikrát po sobě.
 
  • Relaxace a meditace.
Při systematickém uvolňování pro­berte krůček za krůčkem celé tělo. Představujte si, že jednot­livé části těla jsou „uvolněné, teplé a těžké". V tomto pomo­hou relaxační kazety. Účinnost relaxace se vysvět­luje tím, že uvolnění svalů vyvolává v mozku aktivitu, rušící stávající psychický stavnapětí. Relaxace po­máhá i při problémech s usíná­ním.
 
  • Jóga.
Jóga je dobrou meto­dou pro regulaci úrovně aktiva­ce. Když se nudíte nebo jste bez nálady, cvičení vám pomů­že dostat se nahoru. Naopak, když jste ve stresu, určité jógo­vé polohy těla (ásany) a pránájáma (umění správného dýchá­ní) vám, pomohou uvolnit na­pětí.
 
  • Biologická zpětná vazba.
 Je to velmi účinná moderní metoda pro léčbu úzkostných poruch, ale vyžaduje minimál­ně 4-6 měsíců pravidelného přípravného cvičeni pod vedením zkušeného odborníka. 
 
  • Masáže.  
Citlivá a jemná masáž navozuje pocit bezpečí, pomáhá uvolnit napětí sval­stva, a tím přispívá k odstraně­ní úzkosti. Dokazují to elektroencefalogramy, které zazna­menávají činnost mozku osob před a po masáži. www.ordinacestehlikova.cz/jak-zvladat-stres/
 
 

Techniky zvládání stresu a relaxace

www.aktip.cz/cs/produkty-sluzby/techniky-zvladani-stresu-a-relaxace.html