Mnohé studie prokázaly, že u pacientů, kteří žijí s chronickou nebo opakující se bolestí, se mohou rozvinout úzkostné poruchy v důsledku stresového působení bolesti, přičemž úzkostné příznaky mohou přetrvávat dokonce i po následném zaléčení primární bolestivé komplikace. 

 

Úzkost a obavy jsou normálními reakcemi na nebezpečí nebo na stres. Problémem se stávají tehdy, pokud se tyto emoční reakce objevují příliš často, jsou příliš silné, trvají příliš dlouho nebo se objevují v nevhodných situacích.

 

72% fibromyalgiků trpí úzkostmi

 

Jak by fibromyalgik mohl žít bez úzkosti, když mu nikdo neřekne jak nemoc bude postupovat, jaká je prognóza. Když se mu neposkytuje adekvátní léčba a je ve finanční tísni. 

 

Úzkostná porucha se řadí k neurotickým poruchám. Zahrnují fobie a několik forem nadměrné úzkosti a strachu, které nastupují náhle a brání vykonávání běžných denních činností. Úzkostné poruchy jsou často vysilujícími chronickými poruchami a vyskytují se buď od raného věku nebo je náhle spustí určitá událost. Nastupují nebo se zhoršují v období stresu.

 

 • U úzkostných poruch není narušeno vnímání reality a chování neporušuje sociální normy.
 • Člověk postižený touto poruchou si uvědomuje nesmyslnost svých pocitů.
 • Přesto není schopen jim čelit a ovládat je.

 

V důsledku této poruchy může dojít k ovlivnění každodenního života, u těžších případů i ke zhoršení pracovního a společenského uplatnění, někdy i k sociální izolaci. Úzkostné poruchy jsou poměrně rozšířené. Během života jimi trpí v nějaké formě více než 15% populace. Původ mají buď v dětství nebo vznikají následkem nějaké události (např.reakce na závažný stres). Důležitou roli může sehrát také dědičnost.

 

Tělesné projevy úzkosti

Projevy úzkosti jsou pestré a mohou se objevit prakticky v jakékoli části těla či orgánu. 

Jsou to typicky:

 • hučení hlavy, tlak, bolest či motání hlavy
 • nápadně zostřené vidění, zalehnutí uší
 • napětí svalstva, častěji v oblasti žvýkacích svalů, skřípání zubů
 • pocit knedlíku v krku, sevřeného krku
 • pocit tlaku na hrudníku, pocit nedostatku vzduchu
 • píchání u srdce, bušení srdce
 • zažívací obtíže, jako je nevolnost, nechuť k jídlu, pocity na zvracení, průjem i zácpa, nadměrné říhání a plynatost
 • únava, zimnice, zvýšené pocení, poruchy spánku
 • třes těla, mravenčení prstů, slabost končetin

kristynamasova.cz/2016/07/11/jak-poznat-ze-trpim-uzkosti/

 

Úzkostné poruchy mají často chronický průběh (trvání delší než 3 měsíce).

 

Léčbou je psychoterapie.

Vysoce účinná je především kognitivně behaviorální psychoterapie.

Další rozšířenou a velice účinnou metodou je farmakoterapie, kterou je velmi vhodné s psychoterapií zkombinovat.

 

 

GUAJACURAN

se používá při duševním napětí, úzkosti, trémě, nervozitě před menstruací, bolestech hlavy podmíněných duševním napětím a zvýšeným napětím šíjových svalů. Guajacuran snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání. Ve vyšších dávkách tlumí křeče a napětí kosterního svalstva. Denně lze až 12 tablet. Volně prodejný lék

farmaceutika.info/guajacuran

www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0094234

 

V mozku se nachází jen 5 % serotoninu. Zbývajících 95 % serotoninu je produkováno ve střevech, kterým se někdy z tohoto důvodu říká „druhý mozek“. Při studiích s pacienty s chronickým únavovým syndromem bylo zjištěno, že symptomy úzkosti výrazně snižuje kmen Lactobactillus casie Shirota.

https://www.celostnimedicina.cz/laktobacily-obezita-a-psychika-spolu-uzce-souvisi.htm#ixzz3P6Gtv8pt