93% fibromyalgiků obtěžují někdy či často pocity nucení na močení a pánevní bolesti. 

Více než 50% má tyto obtíže pernamentně. 

Potíže se zhoršují s těžším stupněm FM.

Vždy je nutné vyloučit onemocnění močového měchýře, ledvin, infekci.

Příznaky močových infekcí se liší podle toho:

                    ° jest-li zasáhnou horní močové cesty (ledviny, ledvinová pánvička, močovody)

                    ° nebo dolní močové cesty (močový měchýř a močová trubice).

Při infekci dolních močových cest pociťuje pacient místní nepříjemné projevy spojené s pálením a řezáním a pocit, že moč neudrží. V případě akutního zánětu mohou nemocní dokonce močit krev.

Přecházení je velice nebezpečné.

Vede ke zdravotním komplikacím. Při správné léčbě příznaky během tří až pěti dnů zmizí. U infekce horních močových cest je těžší průběh doprovázen pocity na zvracení, bolestivostí beder a vysokými teplotami s třesavkou. Léčba závisí na tom, jak závažné jsou příznaky. Při zánětu ledvin musí pacient většinou do nemocnice a léky dostává nitrožilně.  U lehčích forem zůstává doma.

 
Dysfunkce močového měchýře

Problémy s močovým měchýřem často vznikají při nervové nebo svalové dysfunkci, neboť tento systém řídí tok moči. Potíže s močovým měchýřem jsou velmi různorodé a mohou souviset s únavou, stresem, léky,  neurologickými onemocněními, diabetem a poruchami pánevního dna. Porucha funkce močového měchýře je velmi nepříjemná a přináší mnoho obtíží ve společenské, pracovní a sexuální oblasti každodenního života. Funkční model neurogenní dysfunkce močového měchýře se vztahuje ke schopnosti měchýře zadržovat moč mezi jednotlivými vyprázdněními. V tomto modelu rozeznáváme poruchu zadržování moči, poruchu vyprazdňování a poruchu kombinovanou. Příznaky se mohou projevovat jako nutkavost, zvýšení frekvence močení, pomalé nebo přerušované močení, pocity neúplného vyprázdnění močového měchýře a noční pomočování. Léčba těchto stavů se může pohybovat od dietních změn a cvičení po elektrickou stimulaci a chirurgii v závislosti na individuální diagnóze. Dysfunkce močového měchýře postiženého stresují a někdy mohou vyvolávat pocity neschopnosti, lze je však úspěšně kontrolovat cvičením, důkladnými diagnostickými testy, léčbou a péčí o tělo i psychiku. Důkladné odborné vyšetření je nutné pro zjištění příčiny potíží a volbu nejvhodnějšího způsobu léčby, která zahrnuje:

  • léky (jako jsou anticholinergika při potížích s udržením moči)
  • občasnou katetrizaci při poruchách vyprazdňování
  • cvičení pro posílení svalů pánevního dna a břišních svalů

Léčba poruch močového měchýře by se měla zaměřit na ochranu horních cest močových před infekcí, zlepšení spánku, normalizaci močení, zachování energie a samostatnosti. Prvotní vyšetření by mělo zahrnovat výběr léků, optimalizaci příjmu tekutin a celkových životních podmínek.

 

Čím je infekce komplikovanější, tím obtížnější může být i výběr vhodného léku.
Vezikoureterální reflux

Zpětný tok reflux moči zmočového měchýře do močovodu, někdy až do ledvinné pánvičky. Je jednostranný nebo oboustranný. K refluxu dochází během močení, kdy stoupá tlak v močovém měchýři lze diagnostikovat cystouretrografií. Komplikací jsou recidivující močové infekce a možné poškození ledvin refluxní nefropatie.

Cystitida (zánět močového měchýře)

Za zánět může většinou bakterie Escherichia coli (E. Coli), která je normální součástí lidské stolice. Žije ve střevech, které chrání před jinými bakteriemi. V močových cestách však způsobuje problémy, které se projevují častějším nucením k močení, bolestmi ve spodní části zad, pálením a řezáním při močení. Pokud není močový měchýř průběžně proplachován dostatečným množstvím tekutin, bakterie se velmi rychle rozmnoží. Pak už stačí málo a může se objevit i nebezpečný zánět ledvin.

Obvykle je nutná léčba antibiotiky a někdy i hospitalizace.

U některých pacientů se záněty opakovaně vrací.

Základem prevence i léčby infekčního onemocnění močových cest je dodržování pravidelného pitného režimu.

Intersticiální cystitida (IC)

Je chronické nebakteriální zánětlivé onemocnění stěny močového měchýře a je provázeno dominující neuropatickou bolestí.

Příznaky: časté močení, štípání, řezání při močení, obvykle teplota normální, či mírně zvýšená, někdy bolesti břicha, pomočování.

Dg: v moči leu, ery, bílk. (méně bílk. než u pylonefritidy), FW nebývá tak vysoká, taktéž leu, CRP, sono urotraktu-tam ledviny norm., v obsahu moč. měchýře mohou být „echa“(ložiska hnisu v moči).

Těžko lze klinicky rozlišit uretritidu a cystitidu.

Vyšetření:

Glomerulonefritida

03.09.2017 17:54
  U FM se vyskytuje více autoimunitních onemocnění. V důsledku toho může dojít k onemocnění ledvin - glomerulonefritidě.   Příznaky a projevy glomerulonefritidy Onemocnění může probíhat zcela bez příznaků a odhaleno je pak pouze náhodně laboratorním nálezem v moči. V závislosti na...

Intravenózní vylučovací urografie

24.10.2010 23:29
Další názvy: vylučovací urografie, IVU, descendentní urografie   Jde o vyšetření, pomocí kterého lze zobrazit vylučovací systém – ledviny, ledvinné kalichy a pánvičky, močovody a močový měchýř. Vyšetřovanému pacientovi se pro tento účel aplikuje do žíly jodová kontrastní látka, která se...

Uroflowmetrie

24.10.2010 23:21
UFM, měření rychlosti močového proudu   Jde o neinvazivní vyšetření, pomocí kterého se hodnotí vyprazdňovací funkce močového měchýře a intenzita průtoku moče vývodnými močovými cestami v závislosti na čase.  Smyslem uroflowmetrie je odhalit příčiny poruch průtoku moče...
Operace močové inkontinence (úniku moči) pomocí poševní pásky

g-centrum.cz/jednodenni-chirurgie-inkontinence

 
Léčba stresové inkontinence pomocí pásky může způsobit chronické bolesti
 
Mezi možné komplikace po zavedení suburetrální pásky patří i chronické a perzistující bolesti. Po selhání konzervativních léčebných postupů je nutno přistoupit k  chirurgickému odstranění. Existuje několik variant, které se liší v množství odstraněného materiálu a v operační strategii. Takové výkony jsou často komplikovány nadměrnou fibroprodukcí v okolí pásky. Před výkonem je nutno upozornit pacientky na možnou rekurenci stresové inkontinence moči po výkonu. Úleva od bolestí po výkonu nemusí být úplná a může si vyžádat i další léčbu. Vždy je potřeba ke každé pacientce přistupovat individuálně, ať už v rozsahu exstirpace pásky, či při zavádění nové. Zkušenost s exstirpací pásky pro chronické bolesti na naší klinice je dobrá. V jednom případě došlo k rekurenci stresové inkontinence. Pacientky popisují úlevu od bolesti a zlepšení kvality života.  Pacientky s perzistující bolestí jsou léčeny lokálními estrogeny, protizánětlivými léky nebo jsou v péči fyzioterapeutů. Pokud je ústup bolestí po exstirpaci pásky jen částečný, lze dobrých výsledků dosáhnout i aplikací kortikoidů a lokálních anestetik v pooperačním období Exstirpace suburetrální pásky z důvodu chronických bolestí. 
MUDr. Prokop Homola Čes. Gynek., 2017, 82, č. 4, s. 313–317
 

Stupně inkontinence, pomůcky, pojišťovna

www.mepro.cz/rozdeleni-dle-vzp-p1224171237.html