Důvody proč mít spolek:

 • Spolek má větší váhu při prosazování svých zájmů než-li jednotlivec.
 • Má šanci získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých dárců tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev.
 • Vstup do ENFA - Evropské síť fibromyalgických sdružení. Dát tak světu vědět, že i v ČR jsou lidé s tímto onemocněním + čerpat jejich výhody.

Členové si rozhodují o náplni spolku.

 Například:

 • informovanost odborné i laické veřejnosti,
 • seznámení s problematikou onemocnění pacientům i jejich blízkým,
 • internetové informační zpravodajství, osvětové edukační brožury,
 • aktivní spolupráce s lékaři a úřady,
 • mezinárodní spolupráce,
 • realizace léčebných pobytů,
 • setkávání se na seminářích a společných akcích,
 • podpůrné skupiny.

Důležitá je funkčnost spolku a zajímavý program.