Pokud člověk vážně onemocní měl by jej navštívit sociální pracovník a podat všechny potřebné informace.

 
To se v běžné praxi neděje. Nikdo za vámi nepřijde, neřekne:
Jděte na ten a ten sociální odbor, zažádejte o to či ono, máte nárok na to či ono.

Je jen na vás o co si zažádáte, jak si poradíte.

I v tomto případě platí: Neznalost neomlouvá.

 

Sociální poradce:

portal.mpsv.cz/soc/poradce

Změny v dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení od 1.1.2015

p12.helpnet.cz/aktualne/zmeny-v-davkach-pomoci-v-hmotne-nouzi-prispevku-na-bydleni-od-1-1-2015

Pomoc v hmotné nouzi v r. 2015

www.mpsv.cz/cs/5

 

Užitečné informace:

Posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory

02.02.2014 10:21
Důležitou kategorií zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZSSP“) je nezaopatřené dítě vymezené § 11 ZSSP. Skutečnost vymezenou v § 11 písmeno b) ZSSP – dítě se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost...

Novinky v Příspěvku na zvláštní pomůcku

02.08.2012 19:34
V nejbližší době se schodolez, stropní zvedací systém, schodišťová plošina a schodišťová sedačka bude žadatelům poskytovat v rámci tohoto příspěvku.   Maximální výše příspěvku by měla být stejná, tedy 350 000,-Kč, s výjimkou schodišťové plošiny, na kterou by se mohl...
Záznamy: 1 - 2 ze 2

ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE PRO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORU

https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome  

Zjišťovací lékařská prohlídka

je posouzení zdravotního stavu, které se uskutečňuje především na podkladě žádosti o dávku. Žádost podává občan u příslušného orgánu sociálního zabezpečení.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

pro účely zákona o státní sociální podpoře

je nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok.

Dočasnou pracovní neschopností

se rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné zákonné důvody neumožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a jestliže trvá porucha zdraví déle než 180 kalendářních dnů, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost. 

Dočasná pracovní neschopnost je také stav, který neumožňuje pojištěnci plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání podle zákona č.435/2004Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání.

Státní sociální podpora

www.mpsv.cz/cs/2

Životní a existenční minimum

www.mpsv.cz/cs/874

Mimořádná okamžitá pomoc

www.mpsv.cz/cs/5

 
English (auto-detected) » Hungarian