Akupunktura

09.12.2012 16:25

Randomizovaná kontrolovaná studie  Assefi et al. (2005) neprokázala vliv  akupunkturní léčby u pacientů s fibromyalgií. Studie se zúčastnilo 100 pacientů, čtvrtina byla léčena akupunkturou v přesně definovaných bodech pro léčbu fibromyalgie, další  tři skupiny byly buď akupunkturně léčeny pro jiný nesouvisející problém, nebo u nich byly jehly aplikovány mimo akupunkturní body anebo byly vpichy jehel pouze simulované. Žádná ze skupin neuvedla po ukončení studie snížení bolesti.  
Doporučovanou variantou je elektroakupunktura. Využívá aplikace elektrického  proudu nízké intenzity (do 10mA) na jehly zavedené do akupunkturních bodů,  pro zesílení stimulace. V randomizované studii se 70 účastníky byla porovnávána elektroakupunktura s placebo léčbou napodobující klasickou akupunkturu. Terapie byla prováděna šestkrát v průběhu tří týdnů. Ve skupině léčené elektroakupunkturou bylo zaznamenáno výrazné zlepšení ve všech kontrolovaných symptomech (práh bolesti, škála bolesti, kvalita spánku), kromě ranní ztuhlosti a místní bolestivosti (Sueiro et al., 2008).

Někteří lidé mohou mít prospěch z akupunktury k úlevě od bolesti a zlepšení poruch spánku. Neexistuje žádný vědecký důkaz, že je to prospěšné, nicméně, někteří pacienti hlásí, že to pomohlo. fibromialgia-escueladepacientes.blogspot.com.es/