Frida Kahlo

Slavná mexická malířka trpěla po celý život závažnými zdravotními problémy, chronická bolest a únava jsou běžnými tématy její práce. 
Narodila se s rozštěpem páteře, v 6 letech prodělala dětskou obrnu, při které jí zakrněla a viditelně zeslábla pravá noha. Jako by to nestačilo v 18 letech byla vážně zraněna, když do autobusu vrazila tramvaj. Zlomený obratel, pánev, hrudní kost, polámaná žebra, jedenáctinásobná zlomenina pravé nohy, vykloubená kyčel, rameno a propíchnuta děloha byli zraněními, které ji na měsíce připoutaly na lůžko. Frida podstoupila celkem více než 35 operací, a aby nemyslela na bolest a rychleji jí uběhl čas strávený bez pohybu, na radu svého otce začala malovat. Malováním obrazů se také vyrovnávala s neskutečnými bolestmi, které jí od její nehody sužovaly. V roce 1944 se její zdravotní stav velice zhoršil, byla nucena přerušit výuku ve škole a zůstat doma. Trpěla velkými bolestmi páteře a pravé nohy. Nebyla takřka schopna vycházet ven ze svého domu. Začala brát silné léky a malování pro ní byl únik z reality. Toho roku vznikl známý obraz Broken Column (Zlomený sloup či Zlomená páteř), na kterém je vyobrazena s rozeklanou hrudí, hřebíky jako symbolem bolesti napíchanými po celém těle a slzami stékajícími po tvářích. Každým z obrazů vyjadřovala své potřeby a touhy, byly prostředkem, jak se vypořádat s jejím zoufalstvím, osaměním a častými depresemi. Objevoval se v nich strach, touha po dítěti, bolest, zoufalství z divokého vztahu. Chtěla být lékařkou, ale její zdravotní potíže jí to neumožnily. https://cs.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo Ke konci svého života se Frida nevyhnula amputaci nohy a opětovnému připoutání na lůžko. Generalizovaná bolest a chronická únava jí trápily po zbytek jejího života. V roce 1954 onemocněla na zápal plic, ze kterého se již nedostala a ve 47 letech zemřela. Poslední zápis v jejím deníku zněl: „Doufám, že konec bude radostný a doufám, že se už nikdy nevrátím.“ https://refresher.cz/33439-Frida-Kahlo-nebyla-jen-slavnou-m…
Na základě zdravotních záznamů a také kresby z deníku, kde zobrazuje bolestí na svém těla a 11 šipek směřujících k anatomickým místům, která jsou v blízkosti fibromyalgiatender bodů se odborníci shodují, že pravděpodobně trpěla fibromyalgickým syndromem. Pro mnoho fibromyalgiků je inspirací, jejich hrdina.
https://onlinelibrary.wiley.com/…/1529-0131%28200003%2943%3…
https://www.everydayhealth.com/…/did-artist-frida-kahlo-hav…

Dr. Ginevra Liptan, lékařka s fibromyalgií po Frida Kahlo pojmenovala svoji kliniku, kde léčí pacienty s FM https://www.drliptan.com/clinichttps://www.youtube.com/watch?v=JEX-5hqE_ts.

www.facebook.com/fibromyalgik/?modal=admin_todo_tour

Dostal jsem jen jeden život a nechci aby mi fibromyalgie vzala radost z žití.

Mezi nejznámější fibromyalgiky patří Morgan Freeman. 
Ke vzplanutí FM u něj došlo v roce 2008 po dopravní nehodě nedaleko městečka Ruleville ve státe Mississippi, kdy jeho auto sjelo z dálnice a několikrát se převrátilo. Trpí chronickou bolestí, která vystřeluje ze zlomeného ramene. Jejím následkem je paralyzovaná levá ruka. I přes sliby odborníků, že dojde ke zlepšení, je ruka dosud nehybná. Proto na ní většinou musí nosit kompresivní rukavici. Kvůli tomu musel zdatný sportovec opustit i své největší záliby, jako bylo létání, ke kterému v pětašedesáti letech konečně dostal povolení, nemůže už jezdit na koních, které miloval od mládí, a nakonec dal vale i aktivnímu plachtění. „Vždycky mě fascinovalo moře, od mládí jsem o něm přečetl stohy knih. A jednou, bylo mi třicet, mi jeden muž dal plachetnici a já jsem se ji naučil řídit. Od té doby jsem s tím nepřestal, ale sám už řídit nemohu. Jediné, co mohu hrát, je golf, na to mi stačí pravačka,“ prozrazuje s humorem.
„Mám fibromyalgii a jediná věc, která mi trochu uleví, je marihuana,“ sdělil serveru Daily Beast herec.
Jeho příběh si můžete přečíst zde: https://www.esquire.com/…/a1…/morgan-freeman-interview-0812/

www.facebook.com/fibromyalgik/photos/a.762146857453873/845403009128257/?type=3&theater

Práva pacientů ČR

 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
 2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.
 3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.
 4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
 6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
 7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.
 8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
 9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
 10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
 11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky. Tato práva pacientů jsou prohlášená za platná za dnem 25. února 1992

 

 
Detect language » Hungarian
 

 

AMETYST

 - polodrahokam v barvách FM

Mimořádně mocný kámen s ohromnou ochrannou sílou, má silnou léčivou a očistnou moc, zahání nespavost a noční můry, vyvolává klidný spánek a příjemné ozdravující sny. Je kamenem klidu, zahání stres a negativní emoce, tiší strachy, vztek, obavy a zlobu, zvyšuje naděje, zahání pocit viny, zbystřuje mysl, je kamenem pravé, ryzí, emocionální lásky, posiluje věrnost.

Napomáhá soustředění, pomáhá přijímat nové myšlenky, dodává rozhodnost, rozvíjí intuici, podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Pomáhá při léčbě alkoholismu a jiných závislostí. 

 
Čistí a harmonizuje krční a korunní čakru.
 
Zmírňuje bolesti hlavy, odstraňuje napětí, pomáhá při žaludečních a dýchacích obtížích, poruchách sluchu, kožních problémech, nerovnováze zažívacího traktu, působí na střeva a střevní mikroflóru, odstraňuje parazity, podněcuje produkci hormonů, činnost metabolismu, posiluje vylučovací orgány a imunitní systém. Léčí podlitiny, otoky a rány.
 
V podobě svícnu má být ještě účinnější! www.nefertitis.cz/ametyst-druza-svicen-stredni/
Nebo je libo energetický náramek z Ametystu? www.nefertitis.cz/ametyst-naramek/
V oddělení energetických šperků si jistě vybere každý :-)
 
 
Detect language » Hungarian
 

Významné dny osob se zdravotním postižením:

  21.3. Světový den Downova syndromu

    2.4. Světový den informovanosti o autismu

  11.4. Světový den Parkinsonovy nemoci

    5.5. Den boje za rovná práva handicapovaných

  12.5. Mezinárodní den uvědomění ME/CFS

  12.5. Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii

  17.5. Světový den Hypertenze

  24.6. Mezinárodní den osteoporózy

  25.6. Den roztroušené sklerózy

  27.6. Den vzniku NRZP ČR

  10.9. 50 dní pro roztroušenou sklerózu

  21.9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

  23.9. Mezinárodní den neslyšících

  3.10. Světový den Stomiků

10.10. Světový den duševního zdraví, Světový den zraku

15.10. Den bílé hole

29.10. Světový den psoriázy (lupénky)

13.11. Mezinárodní den nevidomých

14.11. Světový den diabetu

21.11. Evropský den pro cystickou fibrózu

 3.12.  Světový den zdravotně postižených

https://www.nrzp.cz/dokumenty-odkazy/zajimavosti/vyznamne-dny-pro-ozp.html

 
Detect language » Hungarian
 

 

Barevné stužky jsou výrazem solidarity a snahy pomoci.

Často bývají rozdávány na dobročinných akcích jako výraz poděkování za finanční příspěvek a jako symbol toho, že dárkyni nebo dárci leží problém, jež stužka symbolizuje, na srdci
Stužka AIDS solidarity - červená stužka je nejpoužívanější a nejznámější.

Levandulové stužky symbolizují boj některých feministek proti potratům, ale také jsou výrazem podpory stovkám lesbických matek a gay otců, jimž jsou odmítána práva opatrovat nebo navštěvovat své děti.

Bílá stužka symbolizuje podporu snah o snížení počtu sebevražd mladých leseb a gayů. Bílá barva reprezentuje jasnost myšlenky a symbolizuje mládí.

Růžová stužka symbolizuje tisícovky žen, které ročně zemřou na rakovinu prsu. Růžová stužka je výrazem solidarity se ženami trpícími rakovinou prsu a podporou těch, kteří hledají lék.

Modré stužky podporují uplatňování práva a jsou výrazem solidarity s oběťmi zákonodárství. Nedávno byly modré stužky také přijaty kampaní proti internetové cenzuře a jako univerzální symbol pro svobodu slova.

Červeno modro černá stužka vyjadřuje akceptaci a podporu citového vztahu k více než jedné osobě. Neznamená podporu promiskuity, ale vztahu založenému na lásce a důvěře mezi více než dvěma lidmi. Nejedná se o nový pojem. Mnohá náboženství a mnohé země to důvěrně znají a podporují taková spojení.

Vznik červené stužky byl inspirován žlutými stužkami cti amerických vojáků z války v Perském zálivu. Tato stužka dnes také symbolizuje boj za práva válečných zajatců, rukojmích a za lidská práva obecně. A také, jako bílá stužka, boj proti sebevraždám mladých lidí.

Zelené stužky nosí aktivisté na ochranu přírody, symbolizuje také boj za záchranu deštných pralesů.

Toto ani zdaleka není kompletní výčet všech možných barev stužek.

 

 

Jména bolesti:

Nociceptivní bolest
bolest vzniklá drážděním nociceptorů v tkáni, tedy mrazem, horkem, tlakem, pořezáním nebo jiným poškozením.

Neuropatická bolest (neuralgie)
je bolest vznikající v důsledku postižení, poškození nervu nebo míchy s mozkem. Nerv může poškodit přímé násilí nebo infekce, porucha prokrvení, nádor, …
Tato bolest bývá chronická, netýká se tedy jen krátkého období po zranění či nemoci. Poškozený nerv může bolet dlouho poté, co se ostatní tkáně zahojí. Neuropatická bolest je častá například u cukrovkářů, kterým nemoc poškodila nervy.

Psychogenní "v duši se rodící" bolest
není vyvolána poškozením částí těla. Tato bolest vzniká z rány na duši a duše si "vysní" bolest tam, kde uzná za vhodné. Touto bolestí se často projevují traumata, stresy, křivdy a balvany na srdci.

Smíšená bolest
má nociceptivní a neuropatickou složku.

Povrchní bolest
cítíme někde na povrchu těla, speciálním případem je bolest na sliznicích. Bolest v krku při polykání je také povrchová

Hluboká bolest
naproti tomu vyzařuje z hloubky. Velmi často jde o bolest obtížně umístitelnou, tupou.

Projikovaná bolest
je cítit v jiném než postiženém místě těla. Při neuropatickém postižení mozku nebo míchy tak může být dráždění pociťováno jako bolest v místě, které postižený neuron "hlídá". Například při prorůstání nějakého nádoru do míchy mohou postiženého pacienta bolet ruce.

Fantomová bolest
je zvláštní druh neuropatické bolesti. Toto je utrpení mnohých lidí s amputovanou končetinou. Ačkoli pacient postrádá třeba celou ruku, pociťuje v ní bolesti. Těmto bolestem je obtížné ulevit.

Kauzalgie
je zvláštní druh bolesti okrajových částí těla doprovázený poruchou prokrvení a pocením. Vzniká poškozením nervu mimo páteř.

Hyperalgezie
je stav zvýšené citlivost k bolesti. Stav je dán podrážděním nociceptorů a doprovází typicky infekční nemoci a některé alergické projevy. Hyperalgezii způsobuje například i jed ptakopyska (samci mají na zadních nohou jedový trn).

Allodynie
je, když jsou i jinak a jindy nebolestivé podněty vnímány pacientem jako bolestivé. I pouhý lehký dotek prstu nebo i přikrývky pak může způsobovat značnou bolest.

www.lecba-bolesti.cz/jmena-bolesti

 
Detect language » Hungarian
 

 

Fibromyalgie nejsou jen fibromyalgické bolesti!

...u 95% fibromyalgiků je přítomna únava během dne.

...u 93% lidí s FM dochází ke zhoršení symptomů po fyzické aktivitě.

...u 90% pacientů s FM je zvýšena citlivost na změny počasí a tlaku projevujícím se zhoršením potíží.

...u 86% postižených FM dochází k otokům.

...u 75% fibromyalgiků se vyskytují potíže s čelistním kloubem.

...u 75% pacientů s FM se uvádí prolaps mitrální chlopně.

...u 74% trpících FM dochází k ranním ztuhlostem.

...u 70% lidí s FM je přítomen i myofasciální syndrom a dráždivý tračník.

...u 68% fibromyalgiků má potíže se spánkem.

...u 60-70% fibromyalgiků se vyskytuje Kostochondritis či Tietzův syndrom.

...u 60% pacientů s FM se objevují potíže s refluxem.

...u 55% fibromyalgiků byl diagnostikován syndrom karpálního tunelu.

...u 50% postižených FM se v zimních měsících objevuje sezónní afektivní porucha.

...u 50% pacientů s FM je přítomen i Sjögnerův syndrom.

...u 50% žen trpících Bechtěrevovou nemocí je výskyt FM.

...u 50% fibromyalgiků je přítomna funkční dyspepsie.

...u  33% pacientů s FM obtěžuje syndrom neklidných nohou.

...u 30% pacientů s revmatoidní artritidou a endometriózou je současně přítomna FM.

...u 20% lidí s revmatoidní artritídou je diagnostikována i FM.

...u 15% trpících hypoteriózou se objevuje též fibromyalgie.

FM je prokazována u 60% nemocných s funkčními poruchami střeva.

I pacienti s artrózou mají vyšší riziko vzniku FM.

Mnoho pacientů s CRPS/RSDS/RSD má i fibromyalgii.

FM je častá u pacientů s diabetem 1. i 2.typu. www.myalgia.com/FM_BMI_Diabetes.htm

Fibromyalgici jsou náchylní k Ortostatické intoleranci a často trpí nízkou srdeční frekvencí i nízkým krevním tlakem.