V součané době na FM neexistuje žádný lék. 

Proto je nutné pouze léčit různé symptomy u příslušných odborných lékařů.

Jak postupovat pokud mám Fibromyalgický syndrom:

Aneb co zaručeně povede ke zlepšení vašeho zdravotního stavu:

1. Ověřit si diagnostiku fibromyalgie u dalšího - jiného lékaře.

2. Pokud nebyly vyloučeny všechny dg se kterými se dá FM zaměnit podstoupit vyšetření, které je vyloučí.

3. Najít si lékaře, kterým důvěřujete, říkat jim 100% pravdu. 
Léčit všechny své zdravotní potíže. Obvykle to není vaše jediná dg, některé příznaky a symptomy se mohou překrývat. 
Zdravotní stav se fibromyalgikům během let mění, přibývá zdravotních potíží.

4. Seznámit se dopodrobna se svojí diagnozou. 
Např. přečíst si tyto stránky - jsou pravidelně doplňovány o nejnovější informace, 

na fb Fibromyalgik https://www.facebook.com/fibromyalgik/ či Petra Fibromyalgik www.facebook.com/petra.fibromyalgik poskytuje denně novinky. 
V případě, že potřebujete konzultaci či máte zájem o svépomocnou skupinu napište na fibromyalgik@gamil.com do poradny pro pacienty s FM.

5. Seznámit své blízké se svým zdravotním stavem, ukázat jim stránky https://fibromyalgik.webnode.cz/.

6. Brát předepsané léky přesně dle rozpisu od lékaře, docházet na pravidelné kontroly.

7. Užívat potravinové doplňky, rozmasírovávat bolestivá místa, upravit stravování, tak jak je to doporučované pro FM, dle vašich možností.

8. Eliminovat stres, pravidelně nejlépe před spánkem relaxovat. 
Každý den mít dostatek odpočinku a spánku. 
Vykonávat pouze takovou fyzickou práci, jenž nezhorší výrazně váš zdravotní stav, nepřetěžovat se.

9. Docházet na rehabilitace, požádat si o poukazy na rehabilitační pomůcky, doma pravidelně cvičit dle vašeho zdravotního stavu. 
Pořídit si na lůžko podložku z paměťové pěny. 
Dle možností si domů zakoupit léčebné přístroje, pomůcky apod., dopřát si i placené léčebné procedury.

10. U praktického lékaře si požádat o Návrh na pobyt v Rehabilitačním ústavu či o lázeňskou léčbu a jezdit pravidelně, nejlépe každý rok.

11. Zvláště v počátku onemocnění navštěvovat psychoterapeuta. 
V případě, že vás trápí deprese, úzkosti či jiná psychická onemocnění věnovat se aktivně jeho léčbě. 
Špatné psychické rozpoložení negativně ovlivňuje léčbu FM.

12. Pokud už není možno vykonávat zaměstnání, tak jako dříve zkusit si zažádat o Invalidní důchod (ne na fibromyalgický syndrom), Mimořádné výhody, Příspěvek na péči apod.

13. Být k sobě upřímní, neříkat to nejde. 
Přiznat si, že FM není smrtelné onemocnění, ale velmi ovlivní váš život. 
Nelze očekávat, že bude vše stejné jako před tím, není dobré být nostalgický, mít reálná očekávání, dávat si splnitelné cíle. 
S dg se smířit a netrápit se. 
Neobviňovat z toho, že máte fibromyalgii sebe ani ostatní. Pokud potřebujete pečovatele neměl by to být váš partner - s velkou pravděpodobností by to negativně ovlivnilo váš vztah.

Podrobnosti k jednotlivým bodům najdete na těchto stránkách.

Mnoho genů se podílí na příčinách FM a potenciální predispozici. Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění.
V současné době jí mají dle Ministerstva ČR léčit revmatologové ve spolupráci s dalšími specialisty což vyplývá z povahy onemocnění. Ovšem v praxi se tak neděje. Nejlepší zkušenosti mají pacienti s léčbou 
v Centrech bolesti a na Neurologických odděleních.
Nefarmakologická terapie a rehabilitace vykazuje u fibromyalgiků v některých aspektech určité odlišnosti od standardních postupů a nerespektování těchto rozdílů mívá paradoxní efekt. 

 

Nelze zamezit prvnímu ataku onemocnění, pokud akceptujeme, že podmínkou vzniku tohoto onemocnění je, mimo jiné, vrozená hustota kapilární sítě ve kmeni, kapacita produkce neurotransmitérů, stav neuronální sítě a podobně. Co však je možné ovlivnit z hlediska rehabilitační medicíny a fyziatrie, je korekce držení těla, léčba zdrojů chronické bolesti a snažit se udržet odpovídající cirkulaci zejména v oblasti vertebrální tepny.

Spolu s odborníky na ergonomii a hygienu práce by bylo účelné posoudit pracovní místo a režim a navrhnout úpravu. Vztahy v rodině, které mohou být velmi stresující, lze velmi výrazně ovlivnit pohovorem s životním partnerem.

Dieta a pitný režim, která mohou mít vliv na přetrvání FM, jsou rovněž vhodným místem zásahu.

Každoroční rehabilitační pobyt např. v RÚ KLADRUBY by měl být imperativem – spolu s další rehabilitační léčbou ambulantního typu.

Rehabilitace a fyzikální lékařství.pdf (1,3 MB)

 
Při volbě terapie je nutné brát v úvahu individuální symptomatiku nemocného, jeho psychické rozpoložení a schopnost spolupráce při léčbě (Kolář, 2009).

 

Dlouholetý výzkum a praxe prokázal, že kombinace vodoléčby, uhličité terapie, magnetoterapie a manuálních výkonů cílených na zlepšení perfúze a oxygenace v oblastech CNS, zásobovaných vertebrální tepnou a jejími větvemi přispívá k dlouhodobému zlepšení zdravotního stavu pacientů s FM syndromem.
Tento fyziatricko-balneologický postup léčby vám můžete absolvovat nejen v lázních, ale i v průměrně zařízených rehabilitačních pracovištích.

 

Psychická pohoda + relaxace + léčba biofeedbackem 

(učí ovládat svalové napětí, odstraňuje úzkost, pocity raního ztuhnutí)

je dle nejnovějších světových výzkumů velmi významná při léčbě FM.

 

Léčba FM:

dle National Fibromyalgia Association

fmaware.org/site/PageServerf195.html?pagename=fibromyalgia_treated

dle Deutsche Revma Liga

Broschure_Fibromyalgie-Experten_empfehlen.pdf (46,5 kB)

TOP TEN v léčbě FM

Fibromyalgie-Patienten_empfehlen.pdf (39,6 kB)

 

Vždy je lepší lékaři přiznat, že léčbu neužíváte, že ji neberete pravidelně. Že užíváte i alternativní léčbu, bylinky apod. jelikož tato léčba může ovlivňovat lékařem předepsanou léčbu. Být si vědom, že pokud při hospitalizaci porušíte vnitřní řád, může vám pojišťovna dát ji k úhradě či už vám ji např. v případě lázní nikdy neschválí. https://fibromyalgik.webnode.cz/news/povinnosti-pacienta-a-jinych-osob/

 

85% fibromyalgiků hlásí pozitivní účinek léčivé marihuany 

www.fibrotoday.com/5-prescription-drugs-replaced-marijuana/

Využití konopí k léčbě spolek-kopac.cz/cz/9/vyuziti-konopi-k-lecbe

1:1 CBD:THC

doporučený poměr pro rakovinu a na některé další choroby: posílení apetitu, autismus, určité typy rakoviny, fibromyalgie, těžké bolesti, kožní onemocnění https://medicann.cz/jak-uzivat-cbd-info/

 
EULAR (European League Against Rheumatism) pravidelně reviduje doporučení pro léčbu fibromyalgie

Prvořadá je rychlá diagnostika a poskytnutí pacientovi informace o zdravotnímu stavu (včetně písemného materiálu).  Mělo by být provedeno komplexní hodnocení bolesti, funkce a psychosociálního kontextu. Léčba má mít podobu postupného přístupu s cílem zlepšení zdravotního stavu.  Multidisciplinární přístup.

Různá farmakologická léčba a nefarmakologické terapie přináší minimální krátkodobou úlevu. V některých zemích se postupy léčby liší, nicméně již neplatí doporučovaná léčba co před lety.

 

 

Zásady pro pacienty "fibromyalgický syndrom: definice, patofyziologie, diagnostika a léčba"

Zásady pro pacienty "fibromyalgický syndrom: definice, patofyziologie, diagnostika a léčba"

041-004k_S3_Fibromyalgiesyndrom_2012-04.pdf (55,9 kB) 

 

Při rezistenci FM vůči terapii je v případě nejistoty moudré přijmout pravidlo:
předcházet rozvinuté FM léčbou při méně přísných diagnostických kritériích než čekat na rozvinutou FM se všemi znaky.

Články:

Edukace pacienta - první krok léčby

01.02.2019 16:59
Fibromyalgie nezapadá do běžného chápání pojmu nemoc. Nemá viditelné příznaky, jasnou příčinu, trvá neobvykle dlouho a určení diagnózy je často problematické a zdlouhavé.   Nemocný je frustrován, zklamán nepochopením okolí, obává se následků nemoci a její další progrese.   Léčba...

Léčba FM je fyzicky a časově náročná

03.06.2018 17:36
  Diagnóza fibromyalgie má být stanovena vždy až po vyloučení všech diagnóz.  fibromyalgik.webnode.cz/novinky/diagnostika/ Tomu předchází několikaleté obcházení lékařů, kdy všechna vyšetření vycházejí negativně. Když pacient se nakonec dozví, že jde o FM má pocit, že už je na konci cesty...

Užívání léků

03.05.2019 01:19
Bolest, únava a značné kognitivní potíže způsobují, že lidé s fibromyalgickým syndromem dokáží zapomenout naprosto na všechno. https://fibromyalgik.webnode.cz/news/fibrofog-mlha-mozku/ Některé historky pacientů jsou úsměvné, jiné méně.. Zvláště ty, kdy někdo po té co jej odvezli s většími...

Dysbalance neurotransmiterů u FM

04.03.2019 01:48
Činnost mozku výrazně ovlivňují neurotransmitery, látky tvořící se v nervové soustavě. Přenášejí nervové vzruchy mezi řídícími buňkami CNS a řízenými buňkami svalů, žláz a tkání. K nejdůležitějším neurotransmiterům patří dopamin, který je zdrojem mozkové energie, pocit štěstí a dobré nálady...

Neurostimulační metody

02.04.2019 18:25
  Účinný pomocník v léčbě chronické bolesti. Další možnost pro léčbu fibromyalgického syndromu. Vědci teprve tuší jak mozek funguje. Dokáží rozpoznat jednotlivé neurony, nicméně komplexnost mozkové aktivity tvoří právě komplexnost neuronových sítí - a tam se zatím nedostává technologie. Jednou...

Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)

02.05.2019 18:10
Tato léčebná metoda je v kombinaci s běžně užívanou léčbou považována za prospěšnou a může zajistit lepší a rychlejší průběh onemocnění, dřívější uzdravení a zlepšit kvalitu života. Hyperbarická komora je speciální uzavřené zařízení, v němž lidé pod tlakem dýchají stoprocentně čistý kyslík. Čas...
Záznamy: 1 - 6 ze 52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dry needling – léčba suchou jehlou www.suchajehla.cz/
 
Detect language » Hungarian
 

Canisterapie - doplňková léčba FM

 

Brain jogging - Program trénování paměti

Hry online: clovekonline.cz/na-lovu-berusek/

 

 

Vyšetření:

Funkční vyšetření

11.04.2011 14:05
BOLESTI PŘI FUNKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH POHYBOVÉHO APARÁTU DLE KONCEPTU DR. BRÜGGERA Tento švýcarský neurolog zkoumal nemoci pohybového aparátu a vyvinul na základě vlastních pozorování diagnostický a terapeutický koncept. Při klinických pozorováních zjistil degenerativní změny lidského těla bez...

Klinické vyšetření

05.02.2011 14:30
Co je obsahem klinického vyšetření: Zjištění subjektivních obtíží a jejich souvislosti s předchozími onemocněními, atd.. Vyšetření podle potíží pacienta. Případný léčebný zákrok. Doporučení případných doplňkových vyšetření. Posouzení dalšího diagnostického a...
1 | 2 >>
V jiných zemích je běžné, a mělo by to platit i u nás, že pokud se lékař neřídí výsledky tzv. „evidence-based-medicine“, měl by čelit postihu ze strany nejen místního odborného vedení, ale i odborných organizací v jeho oboru specializace či České lékařské komory. 

cs.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

Multi-Aktivní přístup k léčbě fibromyalgie posílením dopaminergní aktivity v Meso-limbického systému v mozku.

omicsonline.org/open-access/a-multilocus-approach-to-treating-fibromyalgia-by-boosting-dopaminergic-activity-in-the-mesolimbic-system-of-the-brain-2157-7412.1000213.php?aid=22943

 
Chronické bolesti zad léčí pacientům s vyhřezlou ploténkou ozónem.