V součané době na FM neexistuje žádný lék. 

Proto je nutné pouze léčit různé symptomy u příslušných odborných lékařů.

Jak postupovat pokud mám Fibromyalgický syndrom:

Aneb co zaručeně povede ke zlepšení vašeho zdravotního stavu:

1. Ověřit si diagnostiku fibromyalgie u dalšího - jiného lékaře.

2. Pokud nebyly vyloučeny všechny dg se kterými se dá FM zaměnit podstoupit vyšetření, které je vyloučí.

3. Najít si lékaře, kterým důvěřujete, říkat jim 100% pravdu. 
Léčit všechny své zdravotní potíže. Obvykle to není vaše jediná dg, některé příznaky a symptomy se mohou překrývat. 
Zdravotní stav se fibromyalgikům během let mění, přibývá zdravotních potíží.

4. Seznámit se dopodrobna se svojí diagnozou. 
Např. přečíst si tyto stránky - jsou pravidelně doplňovány o nejnovější informace, 

na fb Fibromyalgik https://www.facebook.com/fibromyalgik/ či Petra Fibromyalgik www.facebook.com/petra.fibromyalgik poskytuje denně novinky. 
V případě, že potřebujete konzultaci či máte zájem o svépomocnou skupinu napište na fibromyalgik@gamil.com do poradny pro pacienty s FM.

5. Seznámit své blízké se svým zdravotním stavem, ukázat jim stránky https://fibromyalgik.webnode.cz/.

6. Brát předepsané léky přesně dle rozpisu od lékaře, docházet na pravidelné kontroly.

7. Užívat potravinové doplňky, rozmasírovávat bolestivá místa, upravit stravování, tak jak je to doporučované pro FM, dle vašich možností.

8. Eliminovat stres, pravidelně nejlépe před spánkem relaxovat. 
Každý den mít dostatek odpočinku a spánku. 
Vykonávat pouze takovou fyzickou práci, jenž nezhorší výrazně váš zdravotní stav, nepřetěžovat se.

9. Docházet na rehabilitace, požádat si o poukazy na rehabilitační pomůcky, doma pravidelně cvičit dle vašeho zdravotního stavu. 
Pořídit si na lůžko podložku z paměťové pěny. 
Dle možností si domů zakoupit léčebné přístroje, pomůcky apod., dopřát si i placené léčebné procedury.

10. U praktického lékaře si požádat o Návrh na pobyt v Rehabilitačním ústavu či o lázeňskou léčbu a jezdit pravidelně, nejlépe každý rok.

11. Zvláště v počátku onemocnění navštěvovat psychoterapeuta. 
V případě, že vás trápí deprese, úzkosti či jiná psychická onemocnění věnovat se aktivně jeho léčbě. 
Špatné psychické rozpoložení negativně ovlivňuje léčbu FM.

12. Pokud už není možno vykonávat zaměstnání, tak jako dříve zkusit si zažádat o Invalidní důchod (ne na fibromyalgický syndrom), Mimořádné výhody, Příspěvek na péči apod.

13. Být k sobě upřímní, neříkat to nejde. 
Přiznat si, že FM není smrtelné onemocnění, ale velmi ovlivní váš život. 
Nelze očekávat, že bude vše stejné jako před tím, není dobré být nostalgický, mít reálná očekávání, dávat si splnitelné cíle. 
S dg se smířit a netrápit se. 
Neobviňovat z toho, že máte fibromyalgii sebe ani ostatní. Pokud potřebujete pečovatele neměl by to být váš partner - s velkou pravděpodobností by to negativně ovlivnilo váš vztah.

Podrobnosti k jednotlivým bodům najdete na těchto stránkách.

Mnoho genů se podílí na příčinách FM a potenciální predispozici. Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění.
V současné době jí mají dle Ministerstva ČR léčit revmatologové ve spolupráci s dalšími specialisty což vyplývá z povahy onemocnění. Ovšem v praxi se tak neděje. Nejlepší zkušenosti mají pacienti s léčbou 
v Centrech bolesti a na Neurologických odděleních.
Nefarmakologická terapie a rehabilitace vykazuje u fibromyalgiků v některých aspektech určité odlišnosti od standardních postupů a nerespektování těchto rozdílů mívá paradoxní efekt. 

 

Nelze zamezit prvnímu ataku onemocnění, pokud akceptujeme, že podmínkou vzniku tohoto onemocnění je, mimo jiné, vrozená hustota kapilární sítě ve kmeni, kapacita produkce neurotransmitérů, stav neuronální sítě a podobně. Co však je možné ovlivnit z hlediska rehabilitační medicíny a fyziatrie, je korekce držení těla, léčba zdrojů chronické bolesti a snažit se udržet odpovídající cirkulaci zejména v oblasti vertebrální tepny.

Spolu s odborníky na ergonomii a hygienu práce by bylo účelné posoudit pracovní místo a režim a navrhnout úpravu. Vztahy v rodině, které mohou být velmi stresující, lze velmi výrazně ovlivnit pohovorem s životním partnerem.

Dieta a pitný režim, která mohou mít vliv na přetrvání FM, jsou rovněž vhodným místem zásahu.

Každoroční rehabilitační pobyt např. v RÚ KLADRUBY by měl být imperativem – spolu s další rehabilitační léčbou ambulantního typu.

Rehabilitace a fyzikální lékařství.pdf (1,3 MB)

 
Při volbě terapie je nutné brát v úvahu individuální symptomatiku nemocného, jeho psychické rozpoložení a schopnost spolupráce při léčbě (Kolář, 2009).

 

Dlouholetý výzkum a praxe prokázal, že kombinace vodoléčby, uhličité terapie, magnetoterapie a manuálních výkonů cílených na zlepšení perfúze a oxygenace v oblastech CNS, zásobovaných vertebrální tepnou a jejími větvemi přispívá k dlouhodobému zlepšení zdravotního stavu pacientů s FM syndromem.
Tento fyziatricko-balneologický postup léčby vám můžete absolvovat nejen v lázních, ale i v průměrně zařízených rehabilitačních pracovištích.

 

Psychická pohoda + relaxace + léčba biofeedbackem 

(učí ovládat svalové napětí, odstraňuje úzkost, pocity raního ztuhnutí)

je dle nejnovějších světových výzkumů velmi významná při léčbě FM.

 

Léčba FM:

dle National Fibromyalgia Association

fmaware.org/site/PageServerf195.html?pagename=fibromyalgia_treated

dle Deutsche Revma Liga

Broschure_Fibromyalgie-Experten_empfehlen.pdf (46,5 kB)

TOP TEN v léčbě FM

Fibromyalgie-Patienten_empfehlen.pdf (39,6 kB)

 

Vždy je lepší lékaři přiznat, že léčbu neužíváte, že ji neberete pravidelně. Že užíváte i alternativní léčbu, bylinky apod. jelikož tato léčba může ovlivňovat lékařem předepsanou léčbu. Být si vědom, že pokud při hospitalizaci porušíte vnitřní řád, může vám pojišťovna dát ji k úhradě či už vám ji např. v případě lázní nikdy neschválí. https://fibromyalgik.webnode.cz/news/povinnosti-pacienta-a-jinych-osob/

 

85% fibromyalgiků hlásí pozitivní účinek léčivé marihuany 

www.fibrotoday.com/5-prescription-drugs-replaced-marijuana/

Využití konopí k léčbě spolek-kopac.cz/cz/9/vyuziti-konopi-k-lecbe

1:1 CBD:THC

doporučený poměr pro rakovinu a na některé další choroby: posílení apetitu, autismus, určité typy rakoviny, fibromyalgie, těžké bolesti, kožní onemocnění https://medicann.cz/jak-uzivat-cbd-info/

 
EULAR (European League Against Rheumatism) pravidelně reviduje doporučení pro léčbu fibromyalgie

Prvořadá je rychlá diagnostika a poskytnutí pacientovi informace o zdravotnímu stavu (včetně písemného materiálu).  Mělo by být provedeno komplexní hodnocení bolesti, funkce a psychosociálního kontextu. Léčba má mít podobu postupného přístupu s cílem zlepšení zdravotního stavu.  Multidisciplinární přístup.

Různá farmakologická léčba a nefarmakologické terapie přináší minimální krátkodobou úlevu. V některých zemích se postupy léčby liší, nicméně již neplatí doporučovaná léčba co před lety.

 

 

Zásady pro pacienty "fibromyalgický syndrom: definice, patofyziologie, diagnostika a léčba"

Zásady pro pacienty "fibromyalgický syndrom: definice, patofyziologie, diagnostika a léčba"

041-004k_S3_Fibromyalgiesyndrom_2012-04.pdf (55,9 kB) 

 

Při rezistenci FM vůči terapii je v případě nejistoty moudré přijmout pravidlo:
předcházet rozvinuté FM léčbou při méně přísných diagnostických kritériích než čekat na rozvinutou FM se všemi znaky.

Články:

Edukace pacienta - první krok léčby

01.02.2019 16:59
Fibromyalgie nezapadá do běžného chápání pojmu nemoc. Nemá viditelné příznaky, jasnou příčinu, trvá neobvykle dlouho a určení diagnózy je často problematické a zdlouhavé.   Nemocný je frustrován, zklamán nepochopením okolí, obává se následků nemoci a její další progrese.   Léčba...

Léčba FM je fyzicky a časově náročná

03.06.2018 17:36
  Diagnóza fibromyalgie má být stanovena vždy až po vyloučení všech diagnóz.  fibromyalgik.webnode.cz/novinky/diagnostika/ Tomu předchází několikaleté obcházení lékařů, kdy všechna vyšetření vycházejí negativně. Když pacient se nakonec dozví, že jde o FM má pocit, že už je na konci cesty...

Užívání léků

03.05.2019 01:19
Bolest, únava a značné kognitivní potíže způsobují, že lidé s fibromyalgickým syndromem dokáží zapomenout naprosto na všechno. https://fibromyalgik.webnode.cz/news/fibrofog-mlha-mozku/ Některé historky pacientů jsou úsměvné, jiné méně.. Zvláště ty, kdy někdo po té co jej odvezli s většími...

Neurostimulační metody

02.04.2019 18:25
  Účinný pomocník v léčbě chronické bolesti. Další možnost pro léčbu fibromyalgického syndromu. Vědci teprve tuší jak mozek funguje. Dokáží rozpoznat jednotlivé neurony, nicméně komplexnost mozkové aktivity tvoří právě komplexnost neuronových sítí - a tam se zatím nedostává technologie. Jednou...

Dysbalance neurotransmiterů u FM

04.03.2019 01:48
Činnost mozku výrazně ovlivňují neurotransmitery, látky tvořící se v nervové soustavě. Přenášejí nervové vzruchy mezi řídícími buňkami CNS a řízenými buňkami svalů, žláz a tkání. K nejdůležitějším neurotransmiterům patří dopamin, který je zdrojem mozkové energie, pocit štěstí a dobré nálady...

Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)

02.05.2019 18:10
Tato léčebná metoda je v kombinaci s běžně užívanou léčbou považována za prospěšnou a může zajistit lepší a rychlejší průběh onemocnění, dřívější uzdravení a zlepšit kvalitu života. Hyperbarická komora je speciální uzavřené zařízení, v němž lidé pod tlakem dýchají stoprocentně čistý kyslík. Čas...

Kyselina alfa-lipoová (ALA)

07.06.2019 15:58
  Dosavadní léčba fibromyalgického syndromu pomocí léků není příliš účinná, pacienti mají řadu nežádoucích účinků a vědci se proto zaměřují ve svých výzkumech i na léčbu antioxidanty. Existuje zoufalá potřeba nové léčby s vyšší analgetickou účinností, ale také s lepším profilem bezpečnosti a...

Železo a FM

02.07.2019 18:37
Velmi důležitým prvkem pro metabolismus člověka je železo, potřebují jej všechny tělesné orgány. Je nezbytnou součástí hemoglobinu, složky červených krvinek přenášející kyslík k buňkám. Je také součástí myoglobinu, který zásobuje kyslíkem svaly, a dále je součástí celé řady enzymů a imunitního...

Ostropestřec mariánský

07.06.2019 16:18
V dnešním světě, kde játra čelí každodennímu napadení znečištěním životního prostředí, toxickými látkami a infekčními organismy se často zapomíná na jejich detoxikaci. Nejen pro pacienty s fibromyalgickým syndromem má tato bylina jenž obsahuje účinnou látku silymarin mnoho pozitivních účinků a je...

D-ribóza

01.06.2019 15:23
Měli byste konzumovat více cukru, aby se zvýšila vaše energie? Pro rychlý efekt ano, ovšem po několika minutách je to neefektivní a dlouhodobě to může poškodit vaše zdraví. Mnohem účinnější je užívání D-ribózy, zvláště pro osoby s fibromyalgickým syndromem a syndromem chronické...

Rozchodnice růžová (Rhodiola Rosea)

01.06.2019 14:50
Obyvatelstvo z míst kde tradičně roste jejích léčivých účinků využívá po více než 400 let. Tento stimulant CNS převyšuje účinky ženšenu, má antihypnotický účinek , zpomaluje vyhasínání podmíněných reflexů, zlepšuje paměť, zvyšuje hladinu L-DOPA a dopaminu v hypothalamu, adaptogenní aktivita...

Melatonin

01.05.2019 15:55
Tento spánkový hormon, se již několik desetiletí těší obrovskému zájmu odborné i laické veřejnosti. Na základě mnohých výzkumů se mu přisuzují nejrůznější účinky, od antioxidačních a imunostimulačních přes léčebné a synchronizační až k...

GABA - kyselina gama-amino máselná

02.05.2019 20:13
Zlepšuje spánkový cyklus, zvyšuje kvalitu spánku a stimuluje produkci růstového hormonu (HGH). Snižuje vyčerpání, únavu a bolest. Přispívá k dobré náladě, zvyšuje hladinu energie během dne, podporuje metabolismus a odbourávání tuků, stejně tak i růst svalové hmoty a její regeneraci. Navíc...

Guarana

06.05.2019 19:47
Ráno díky chybějícím spánkovým rytmům vstáváme neosvěženi, naše mysl je zamlžená fibrofogem, po celý den nám kvalitu života snižuje chronická únava a potřebujeme nějakou vzpruhu. Z tohoto důvodu mnoho fibromyalgiků konzumuje kávu, stimulace pomocí ní je krátkodobá a paradoxně může zhoršovat únavu....

Zinek

03.05.2019 02:31
Je katalyzátorem pro více než 300 enzymů zapojených do buněčného metabolismu. Navíc 2500 transkripčních faktorů (více než 8% lidského genomu) vyžaduje zinek. Bez ní nemohou tyto 300+ enzymy ani 2500 transkripčních faktorů fungovat správně. Podílí se na syntéze proteinů a nukleových kyselin, na...
Záznamy: 1 - 15 ze 57
1 | 2 | 3 | 4 >>

Dry needling – léčba suchou jehlou www.suchajehla.cz/
 
Detect language » Hungarian
 

Canisterapie - doplňková léčba FM

 

Brain jogging - Program trénování paměti

Hry online: clovekonline.cz/na-lovu-berusek/

 

 
V jiných zemích je běžné, a mělo by to platit i u nás, že pokud se lékař neřídí výsledky tzv. „evidence-based-medicine“, měl by čelit postihu ze strany nejen místního odborného vedení, ale i odborných organizací v jeho oboru specializace či České lékařské komory. 

cs.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

Multi-Aktivní přístup k léčbě fibromyalgie posílením dopaminergní aktivity v Meso-limbického systému v mozku.

omicsonline.org/open-access/a-multilocus-approach-to-treating-fibromyalgia-by-boosting-dopaminergic-activity-in-the-mesolimbic-system-of-the-brain-2157-7412.1000213.php?aid=22943

 
Chronické bolesti zad léčí pacientům s vyhřezlou ploténkou ozónem.