Jelikož na FM se nespecializuje žádný lékařský obor a diagnostika není 100% dochází k mylné diagnostice FM. 

Lepší je nemít ji než ji mít mylně diagnostikovanou.

 
Než se pomyslí na dg fibromyalgie musí být vyloučeny všechny ostatní diagnózy.

Pro pacienta je nezbytné podstoupit řadu náročných vyšetření u mnoha odborných lékařů. Pátrat po příčině, být trpělivý, raději si dg ověřit u osvědčeného lékaře. Bolestí, únavou a potížemi s kognitivními funkcemi se projevuje i řada jiných nemocí - roztroušená skleróza, nákaza boreliózou, myalgická encefalomyelitida, deprese, onemocnění štítné žlázy, funkční porucha hybnosti, hepatitida, chlamydiová infekce, kvasinkové onemocnění, stav po mononukleoze, systémový lupus erythematodes, sjögrenův syndrom, diabetes mellitus, syndrom vyhoření, nádorové onemocnění, syndrom posturální ortostatické tachykardie a mnoho dalších. Podstatné je, aby pacient měl před diagnostikou FM zaléčeny všechny svoje zdravotní potíže, zvláště psychické, nebyl vyvstaven nadměrnému stresu. Důležité je, aby bylo vyloučeno, že se nejedná o Somatoformní poruchu, depresi, úzkost apod. Je třeba si uvědomit, že příznaky diagnóz se mohou překrývat a potíže nemusí způsobovat pouze vaše primární onemocnění. Pokud příliš spěcháte na stanovení dg může se stát, že vám bude mylně diagnostikována FM. To má za následek - už se nepátrá po příčině vašich potíží, nemáte odpovídající léčbu, nemáte možnost získat Invalidní důchod apod. Je podezřelé pokud je pacient diagnostikován při prvním setkání, bez mnoha vyšetření v krátkém časovém úseku. Nebo jste diagnostikováni jen proto, aby jste si zakoupily drahou nadstandardní léčbu. Vzhledem k tomu, že na odborná vyšetření se čeká měsíce, je běžné získání dg FM po několika letech.  

Přestože všechny nové poznatky podporují fibromyalgii jako primárně neurologickou entitu, stále revmatolog bude patrně i nadále nejlépe vybavený odborník pro diagnostiku fibromyalgie a odlišení od jiných revmatických syndromů. 

 

Kožní biopsie a konfokální mikroskopie rohovky se pravděpodobně stanou užitečnými diagnostickými testy fibromyalgie.

Kombinace parametrů konfokální mikroskopie rohovky  a senzorických testů pro centrální senzibilizaci rozděluje pacienty s fibromyalgií na  čtyři fenotypy.  Dle rozdílů v mechanismech onemocnění by měly být různé přístupy k léčbě. 

 

U FM je významný pokles vrstvy nervových vláken sítnice - RNFL, míra ztenčení optického nervu souvisí s pokročilostí fibromyalgie, větší zúžení optického nervu se nalézá v podskupinách bez deprese než u pacientů s depresí.

Tento výzkum potvrzuje, že fibromyalgie může ve skutečnosti zahrnovat určitou neurodegeneraci ve strukturách uvnitř centrálního nervového systému. degenerace není omezena na centrální nervový systém, ale může se rozšířit na periferní nervový systém, který zahrnuje nervy v končetinách, rukou a nohou.

https://fibrowarrior.co/fibromyalgia-the-optic-nerve-and-neurodegeneration/?fbclid=IwAR3YUhyIm_zFDrflnh2CxlM8dNytYVDUDlGoLhPoqfxr7ee3LR2jxLpis0s

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30238382

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4804273/

 

 SPRÁVNÁ DIAGNÓSA VEDE K CÍLENĚJŠÍ A ÚSPĚŠNĚJŠÍ LÉČBĚ.

SNIŽUJE STRES Z NEZNÁMA.

 

Většině pacientů s FM ublíží prodleva diagnostiky a lečby.

https://www.marketwatch.com/story/separating-fact-from-fiction-new-survey-finds-majority-of-fibromyalgia-patients-delay-diagnosis-treatment-due-to-common-misperceptions-2012-02-28

 

Při rezistenci FM vůči terapii je v případě nejistoty moudré přijmout pravidlo:
předcházet rozvinuté FM léčbou při méně přísných diagnostických kritériích než čekat na rozvinutou FM se všemi znaky.

 

Fibromyalgie je nedostatečně diagnostikována.

 

...až 75 % lidí, kteří trpí FM není diagnostikováno.

 
Naopak v poslední době přibývá pacientů, kterým byla mylně diagnostikována FM. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21878603

www.painscience.com/articles/fibromyalgia.php

Ukázka dotazníku pomocí něj se zjišťuje fibrmyalgikův zdravotní stav

1)      Na obrázku vyznačte zaškrtnutím jednotlivých políček, kde jste v uplynulých 7 dnech pociťovali bolest nebo citlivost v kterékoliv části/částech vašeho těla.

2)      Na následujících škálách vyznačte závažnost jednotlivých symptomů v průběhu uplynulých 7 dní.

3)      Zaznamenali jste některý z následujících symptomů v uplynulých 6 měsících?

atd.

jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1860466

 

Komplexní vyhodnocení standardizovaných nástrojů pro posuzování diagnostiky fibromyalgie a míry postižení

www.hindawi.com/journals/prt/2012/653714/

www.medscape.com/viewarticle/750583_1

Pacienti snadněji určí bolest dle textu než na mapě těla 
www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/ACR/29534

Dotazník při diagnostice FM:

 

Diagnostická kritéria:

2016 -  Revize diagnostických kritérií fibromyalgie 
 
 
2011 -  Nová a modifikovaná diagnostická kritéria pro FM
 

www.musculoskeletalnetwork.com/display/article/1145622/2029536

2010 - Po 20 letech jsou navrženy nová kritéria pro diagnostiku fibromyalgie

www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100524143427.htm

"Nacházíme četné nedostatky předchozích kritérií, která neberou v úvahu význam společných příznaků, včetně významných jako je únava, nedostatek mentální jasnosti a zapomnětlivost, poruchy spánku a sníženou schopnost fungovat > dělat běžné činnosti," řekl Robert S. Katz
 

Plazmatická hladina rozpustného fractalkine

by mohla sloužit jako biomarker pro diferenciální diagnostiku fibromyalgie v porovnání s jinými zánětlivými stavy. 

www.scielo.br/scielo.php?pid=S0001-37652014005030081&script=sci_arttext&tlng=en

www.enclabmed.cz/encyklopedie/A/ZPAGC.htm

FIBROMYALGIE: Neviditelná bolest a zpochybňované utrpení

PhDr. Knotek Petr, CSc. - Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol

Fibromyalgie 2011.ppt (136 kB)

Fibromyalgie a únavový syndrom – aktuální stav v diagnostice a léčbě

Článek doc. MUDr. Jaromír Bystroňě, CSc. z o ddělení alergologie a klinické imunologie, Fakultní nemocnice Olomouc.

https://www.solen.cz/artkey/med-201001-0006_Fibromyalgie_a_unavovy_syndrom_8211_aktualni_stav_v_diagnostice_a_lecbe.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Dfibromyalgie%26sfrom%3D0%26spage%3D30

Americká revmatologická společnost - Předběžné diagnostické kritéria fibromyalgie a měření závažnosti symptomů

onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acr.20140

Spolehlivá metoda diagnostikuje FM dle chůze pacientů

www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100427081053.htm

Diagnostika FM pomocí očního vyšetření 

 

Diagnostika pomocí MR

 
Výsledky nejnovější výzkumu dokazují, že se fibromyalgie bude možná diagnostikovat dle slin a přispějete k účinné léčbě.  Pomocí panelu, který kombinuje 3 proteiny, ENOA, PGAM1 a TRFE.

https://fibromyalgianewstoday.com/2018/04/19/biomarkers-saliva-fibromyalgia-patients-diagnostic-tool/?utm_content=buffere030a&utm_medium=organic+social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 
Brzy bychom mohli mít první biologický test pro fibromyalgii. 
 
- Světové výzkumy ukazují, že 92% postižených fibromyalgií mluvili
   o svých příznacích s lékařem.
- Tato diskuse vedla k diagnóze FM jen u 24% z nich..
- Získat diagnózu FM trvá v průměru 5 let.
- V roce 2009 uvedla Německá asociace fibromyalgie, že v Německu
   žije 2,4 mil. lidí s FM. V průměru trvalo 7 let než byla stanovena jejich diagnósa.

Asi 2/3 fibromyalgiků si myslí, že nemoc u nich vypukla po stresující psychologické události a 1/3 po fyzické události. 30 % pacientů uvádí rodinnou anamnézu fibromyalgie.

 

Pacienti mohou být diagnostikováni pouze na základě svých příznaků!

 

Testování pomocí tlakových bodů dle nejnovějších doporučení může pomoci v diagnostice, ale není podstatné.

 
Když popisujete své potíže fibromyalgik:

Bolí mne celý člověk, stále jsem unavený-á, dnes mám zácpu-zítra průjem, nadýmám se, je mi po jídle špatně, velmi se mi   zhoršila paměť, přepadají mne úzkosti, jsem stále v napětí, bývám labilní, špatně spím, ráno vstávám neodpočatý-á i když jsem spal-a 10h., po ránu mám ruce i nohy ztuhlé, mírně otékám, mám přeřeky, vše mi padá z rukou, nejsem tak šikovný-á jako před tím, zhoršil se mi zrak, špatně čtu i píši, mám studené ruce i nohy, je mi více zima než ostatním, neumím se zahřát, při chůzi se motám, nejsem už tak výkonný-á, nikdo mi nevěří, cítím se jako hypochondr, posílají mne na psychiatrii, nasadily mě antidepresiva a nic to nevyřešilo.

Obtíže se mi zhoršují v chladu a při stresu, naopak v teple a klidu je mi lépe.
FW, svalové enzymy i EMG mám v pořádku.

 

I pokud máte jen některé z těchto příznaků může se jednat o fibromyalgii.

Své obavy pak svěřte praktickému lékaři a ten by vás měl přeposlat na revmatologii.

Vyšetření může provést neurolog, lékař z Centra bolesti - ten kdo o tomto onemocnění něco ví (pokud si nejste jisti zda vám bylo vyšetření provedeno správně absolvujte jej ještě pro kontrolu jinde).

Pokud bude provedeno testování tlakové bolesti pomocí zmačknutí bodů na vašem těle palpací nebo tlakovým altimetrem. Odpověď se zaznamenává v třístupňové škále. Pro fibromyalgii je typické, že v kontrolních bodech není bolestivost zvýšená, nelze tedy poruchu charakterizovat jako povšechné sníženou toleranci bolestivosti, či snížený práh vnímání bolesti. Kontrolními body jsou čelo, volární plocha předloktí, distální článek palce po nehtem zevní plocha stehna uprostřed mezi trochanterem a kolenem.

 

Vyšetření to není příjemné a rozhodně se nedá zasimulovat. 

 

Diagnostika pomocí bodů

se provádí pomocí digitální palpace tlakem 4 kp (kilopondů) dolorimetrem v 18 symetrických bodech nebo pomocí palce (dokud palce vyšetřujícího nezbělá).

 
Tlaková bolest u 11 z 18 vymezených bodů u dospělých (9 bodů na každé polovině těla) a 5 u dětí potvrdí FM:

1. Záhlaví, při úponu šíjového svalu – m. subokcipitalis

2. Krční páteř, v rovině pátého až sedmého krčního obratle

    při pohledu zepředu

3. Trapézový sval, ve střední části horního okraje

4. Sval m. supraspinatus, který se nachází nad hřebenem lopatky

5. Druhé žebro, při 2. kostochondrálním spojení

6. Oblast lokte v místě výběžků pažní kosti

7. Gluteální bod – při horním zevním kvadrantu hýždě

8. Velký chocholík kyčelního kloubu

9. Koleno, v oblasti vnitřního tukového polštáře

 
Fotografie 18 bodů pro diagnostiku FM 

https://www.health.com/health/m/gallery/0,,20345635,00.html

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

Reakce pacienta na tlak je hodnocena na pětistupňové škále (Kolář, 2009):
                0 = není bolestivý
                1 = citlivý bez tělesné reakce
                2 = citlivý s ucuknutím nebo grimasou bolesti
                3 = citlivý s prudkým ucuknutím
                4 = tak bolestivý, ţe pacient přeruší testování

Pro většinu fibromyalgiků je testování velmi bolestivé. Bolest přetrvává ještě dlouho po něm.

Ti co trpí fibromyalgií mnoho let při velké bolestivosti ani neucuknou. Nechtějí být označeni za přecitlivělé.

 

Validitu testování bolestivých bodů zjišťujeme testováním kontrolních bodů. Fibromyalgie není provázena celkově sníženou tolerancí tlakové bolestivosti, kontrolní body by neměly vykazovat bolestivost. Kontrolní testy provádíme uprostřed čela, na volární ploše předloktí uprostřed, na distálním článku palce pod  nehtovým lůžkem a uprostřed zevní plochy stehna (Hrnčíř, Dvořák in Pavelka & Rovenský, 2003).

 

 

Dle nejnovějších výzkumů 25% lidí nesplňuje kritéria tlakové bolesti v dostatečné míře, aby jim byla diagnostikována FM.
Přesto tímto syndromem trpí, proto v roce 2010 Americká revmatologická společnost přidala nová diagnostická kritéria, která nevyžadují tlak na bolestivé místo. Zaměřují se více na symptomy.

 

Fibromyalgický bolestivý bod můžete mít na jakémkoliv svalu, na každé polovině těla může mít jinou intenzitu.

Např. pravou ruku zatěžujete více proto je bolestivější apod.

 

Psychika

Někteří pacienti mají poruchy psychiky. Především je to úzkost, deprese, pocity napětí, snížená kvalita spánku. Bolest a nedostatečný spánek mohou vést až k pocitu absolutního vyčerpání. Porucha se týká IV. fáze spánku (non-REM) a je doprovázena abnormálním EEG. Někteří psychiatričtí pacienti mohou trpět obtížemi připomínajícími fibromyalgický syndrom, ale nesplňují kritéria ACR (1990). Psychologické nebo psychiatrické vyšetření může upozornit na psychické poruchy maskované symptomatologií fibromyalgie tzv. „fibromyalgie like syndrom.“

FM u mužů

Původně se myslelo, že mužů je jen 10% ze všech fibromyalgiků, nové výzkumy prokázaly 30%. 
Ke špatné diagnostice dochází zřejmě tím, že muži jsou méně bolestivý a při diagnostice se musí vyvíjet mnohem větší tlak na body. 
Už 6 let je změna v diagnostice a fibromyalgie by měla býti diagnostikována dle příznaků ne dle bodů, to  by mělo zlepšit jejich diagnostiku.  Do mnoha studií nejsou zařazováni muži což je zkresluje. Např. v USA je FM běžná u válečných veteránů. 50%  vojáků s Posttraumatickou stresovou poruchou má i FM, tyto diagnozy jsou si velmi příbuzné. Polovinu mužu s FM trápí obstrukční spánková apnoe, k tomu dochází, když měkké tkáně v zadní části krku se zhroutí a blokují dýchací cesty, dochází k zástavám dechu. Je nutné hlídat hladinu testosteronu, léčba opiáty tuto hladinu snižuje a to zhoršuje příznaky FM. U 74% po substituční hormonální terapii došlo ke zlepšení únavy a svalových slabostí. 

Familiární a genetické faktory hrají při vzniku FM větší roli, než je v obecném povědomí. 

Příbuzní první linie mají riziko vzniku FM oproti zdravé populaci osminásobně zvýšené. Rovněž i citlivost na bolest je u příbuzných s FM vyšší oproti příbuzným zdravých kontrol. V rodinách pacientů s FM se častěji vyskytujíi jiné funkční a bolestivé poruchy, jako jsou bolesti hlavy, temporomandibulární dysfunkce, dráždivý tračník apod. Recentní studie identifikovaly i specifické genetické polymorfismy asociované s FM, např. polymorfismus serotoninového receptoru 5-HT2A (fenotyp T/T), polymorfismus serotoninového transporteru, receptoru pro dopamin 4 nebo katechol o-metyl transferázy (COMT). Všechny tyto polymorfismy ovlivňují metabolismus monoaminů, jež hrají kruciální úlohu při humánní odpovědi na stres a zvýšené citlivosti na bolest. https://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/03/03_votavova_bol_3-14.pdf

Bylo zjištěno, že jedinci s polymorfizmem receptoru 5-HT2A 102T / C jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku fibromyalgie.

Způsob dědičnosti je stále neznámý, ale je s největší pravděpodobností polygenní www.wikiskripta.eu/w/Polygenn%C3%AD_d%C4%9Bdi%C4%8Dnost  

Fibromyalgie je potenciálně spojena s polymorfismem genů v serotoninergních, dopaminergních a katecholaminergních systémech.  Tyto polymorfismy však nejsou specifické pro fibromyalgii a jsou spojeny s řadou spojeneckých poruch (např. Syndrom chronické únavy, syndromu dráždivého střeva a depresí. en.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgia

Genetika u FM - veškeré výzkumy

www.neurotransmitter.net/fibromyalgiagenetic.html

www.painmed.org/2016posters/abstract-106/

 

  Pokud se chcete opravdu seznámit s FM:

Prezentace MUDr. Jiří Jeřábka, CSc

PROČ JE RHB LÉČBA NEJLEPŠÍM VÝCHODISKEM

BenDen_Jerabek_FIBROMYALGICKY_SYNDROM_09.pdf (1,6 MB)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie FIBROMYALGIE

https://en.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgia  

MUDr. Martina Votavová, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

FIBROMYALGIE V ORDINACI REVMATOLOGA

https://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/fibromyalgie-v-ordinaci-revmatologa-459675

MUDr. Igor Martuliak, PhD. FIBROMYALGIA
...Pacient je vystavený dlouhodobému a těžkému utrpení, které zásadně narušuje kvalitu jeho života.

docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:benS128dLSUJ:www.solen.sk/index.php%3Fpage%3Dpdf_view%26pdf_id%3D3916%26magazine_id%3D13+fibromyalgia+serotoninov%C3%BD+syndrom&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShoRhyc6gGYgtttUAoI1K7KNdlUw6wPCX5wUDr9VxpcowmjJ_9od-6_SPEl4ck7zZ8b4qxfW-qHPbtIrG4Usth3HVltjlDegTMRXYZLDCKQTzSc3HoKFlhh-JsOssptZ3IK9R-f&sig=AHIEtbRDtACS0BOn8mL9gchYD3oudzVR6w

Články:

Konfokální mikroskopie rohovky může pomoci s diagnostikou FM

04.11.2018 20:40
  Konfokální mikroskopie rohovky (CCM) je diagnostická metoda neuropatie tenkých vláken.  Neuropatie tenkých vláken byla detekována v rohovce u 51% pacientů s FM: délka nervových vláken byla významně snížena u 44% pacientů ve srovnání s referenčními hodnotami odpovídajícími věku a...

Fibromyalgie – současná koncepce a terapie

02.11.2018 21:49
Fibromyalgie (FM) je klinický syndrom charakterizovaný chronickou plošnou muskuloskeletální bolestí, která je doprovázena plejádou dalších symptomů, zejména únavou, poruchami spánku, nálady a/nebo kognitivních funkcí. FM je definována podle klasifikačních kritérií ACR (American College of...

Lidé s fibromyalgií mohou mít spoustu extrasenzorických nervů do určité části oběhového systému.

01.05.2018 15:35
  Tyto "extra nervy" mohou způsobit silnou bolest a citlivost, dysregulovat průtok krve a zatěžovat tělo při regulaci vnitřní teploty.   Arteriovenózními shunty (AVS) - tepennožilní zkrat Ve našem oběhovém systému máte několik typů krevních cév. Krev opouští levou stranu srdce...

U pacientů s nízkou hladinou železa je 5,6x vyšší riziko vzniku fibromyalgie

01.12.2017 18:36
  Není ojedinělé, že fibromyalgici mají nižší hladiny železa ve srovnání se zdravými jedinci.    Závěrem této studie https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40744-017-0088-9 je, že léčba karboxymaltózou zlepšila příznaky fibromyalgie jako je bolest, únava a upravila...

Poškození nervů u FM postihuje i plíce

05.10.2017 22:00
Tato studie spojuje autonomní nervovovou soustavu s funkcí plic - problém o kterém se  doposud  ve spojitosti s FM nemluvilo. Dysautonomie u fibromyalgiků může být charakterizována zvýšenou hyperaktivitou sympatiku během dne spojovanou se špatnou odpovědí na různé stresové faktory. U FM a...

U FM je nízká hladina ATP

01.08.2016 20:24
  Nízká hladina ATP způsobuje únavu, fibromlhu, ranní ztuhlosti, bolesti svalů, křeče a záškuby.  Tento problém odstraníme jenom vyváženým jídelníčkem, zdravým životním stylem, odbouráním stresu a pohybem. Dležitý je v jídelníčku hořčík, kyselina jablečná, vitamín C, D a B. Také se...

Proč je tak složité Fibromyalgii diagnostikovat a léčit?

03.10.2015 22:12
Fibromyalgie je běžné onemocnění a ačkoliv se nejedná o nejčastěji se vyskytující revmatické onemocnění, zaručeně mu platí první příčka, co se týká jeho špatného diagnostikování. Nejméně 15-20% pacientů, kteří navštíví revmatologická zařízení v USA, je diagnostikováno s fibromyalgií. Nízké procento...

Nové studie odhalují příčiny fibromyalgie, dávají naději na změnu.

02.02.2015 23:07
Dvě nové studie FM se zabývají problémy štítné žlázy, hypothalamu a hypofýzy a navrhují nové cesty k úlevě. Výzkum Nadace pro Výzkum Fibromyalgie odhaluje nedostatečnou regulaci hormonu štítné žlázy (DTHR) a označuje tento jev za základní příčinu FM. Špatná strava, špatný psychický stav a léky...

U FM a ME/CFS jsou špatné hladiny neurotransmiterů

02.02.2015 20:49
Většina laboratoří to neumí odhalit a proto lékaři to diagnostikují pouze na základě příznaků, proto vás mohou požádat o vedení denníku symptomů. https://chronicfatigue.about.com/od/treatingfmscfs/a/neurotranshub.htm?nl=1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Neurotransmiter Serotonin - neurotransmiter který...

Abnormální hladiny mikroRNA u FM

04.11.2014 15:22
  Špatná funkce či regulace miRNA může způsobit v některých případech vážné choroby. Proto je miRNA v centru pozornosti vědců a její výzkum je velmi žádán. Dnes se hledají léky na bázi miRNA, které by pomáhaly například při onemocněních rakovinné povahy a nemocech kardiovaskulární a nervové...
Záznamy: 1 - 10 ze 26
1 | 2 | 3 >>

Mnoho onemocnění může způsobit bolest v různých částech těla - napodobují fibromyalgii.

Tyto podmínky zahrnují:

 • nízké hladiny hormonů štítné žlázy (hypotyreóza),

 • nedostatek vitaminu D,

 • příštítná onemocnění (způsobuje zvýšená hladina vápníku v krvi),

 • svalová onemocnění způsobující bolest svalů (jako polymyozitidou),

 • onemocnění skeletu, které způsobují bolest kostí (jako Pagetova choroba),

 • zvýšená hladina vápníku v (hyperkalcémie),

 • infekční choroby (jako je například hepatitida, Epstein Barr virus, AIDS),

 • a rakovina.

Pomocí krevních testů je důležité vyloučit jiné zdravotní podmínky:

Therefore, hormonu štítné žlázy a hladina vápníku v krvi je dosaženo vyloučit hyperkalcémie, hyperparatyreóza, a hypotyreóza. Alkalické fosfatázy v krvi (kostní enzym) úroveň je často zvýšena u pacientů s onemocněním Pagetovy kosti. CPK (sval enzym) úroveň je často zvýšená u pacientů s polymyozitidou, onemocnění s difuzní zánět svalů. ThereProtoskání alkalické fosfatázy a CPK krvi mohou pomoci lékař rozhodne, zda Pagetova choroba a polymyozitida jsou příčiny kosti a svalů. Kompletní krevní obraz (CBC) a jaterní testy pomáhají při diagnostice hepatitid a jiných infekcí. Krve vitaminu D na úrovni dokáže detekovat nedostatek vitaminu D.

www.medicinepg.com/cs/2475.html

Osteomalacie - změknutí kosti, onemocnění pozorované v dospělém věku při nedostatečné mineralizaci kosti způsobené nedostatkem vitamínu D a Hypertyreoidní myopatie - onemocnění svalů způsobené nadprodukcí hormonů štítné žlázy musí být vyloučené při diagnostice FM. www.naturalnews.com/047107_Osteomalacia_hypothyroid_myopathy_fibromyalgia_misdiagnosis.html

 

U FM byměly být vyšetřeny tyto viry:

 • Epstein Barr virus EBV
 • Cytomegalovirus CMV
 • Herpes virus: 8 types
 • Parvovirus B 19
 • Norwalk agent
 • Rotavirus
 • Enteric Coronavirus
 • Enterovirus
 • Astrovirus
 • Calcivirus
 • Varicella – Zoster virus VZV
 • Torovirus
 • Adenovirus
 • Picovirus
 • Pogosta virus
 • Sindbis virus
 • Coxsackie A and B virus

fibroawareness.info/surprising-news-local-doctor-gives-hope-fibromyalgia-sufferers/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

 
Pacienti s FM mají více žírných buněk v kůži.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25370135

Žírná buňka cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%ADrn%C3%A1_bu%C5%88ka

KETOTIFEN AL www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0066004

Nesoulad mezi smyslovým neuronem a motorickým neuronem možná stojí u vzniku FM
 
 

Jde o poruchu zpracování stresu?

2011-08-082.PDF (200,3 kB)

Kožní biopsie by měla pomoci s diagnostikou FM

Výběr místa odběru biopsie: Obvykle distální část bérce (10 cm nad zevním kotníkem); Pro posouzení postižení závislém na délce axonů („length-dependent“) se používá současný odběr z lýtka a laterální části stehna (20 cm kaudální od spina iliaca ant. sup.)

Parametr kožní biopsie (SENPD) přináší informaci i o typu postižených vláken 

https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/archiv/ns2007/02-KON~1.pdf