Diagnostika FM:

Fibromyalgický syndrom je běžné onemocnění a zaručeně mu patří první příčka, co se týká jeho špatného diagnostikování.

Dokud nebude existovat přístrojový diagnostický test nebo skupina kritérií založených na výsledcích z přístrojů bude stále docházet k tomu, že pacienti nejsou diagnostikováni či co hůře jsou diagnostikováni mylně. Nebude brán vážně, zvláště posudkovými lékaři a věčně bude pohlíženo na pacienty s FM jako na simulanty. Dosud mezi lékaři je velmi nízké povědomí o FM, o posledních výzkumech, léčbě. https://fibromyalgik.webnode.cz/news/proc-je-tak-slozite-fibromyalgii-diagnostikovat-a-lecit/ 

FM patří k tzv. vylučovacím diagnózám – má být diagnostikována pouze tehdy, když jsou vyloučeny všechny ostatní dg. To trvá měsíce i roky. Mezi tím je vhodné, ať nedojde k prodlevě z léčby, aby pacientovi byly léčeny všechny symptomy bez ohledu na to zda FM má či nemá. Fibromyalgie nemá žádné svoje speciální léky. Podstatné je mít před diagnostikou FM zaléčeny všechny svoje zdravotní potíže, zvláště psychické, nebýt vystaven nadměrnému stresu. Je nezbytné podstoupit řadu náročných vyšetření u mnoha odborných lékařů. 

Doporučená vyšetření jsou: 

běžné laboratorní vyšetření u praktického lékaře, vyšetření pro vyloučení bakteriálních, virových, plísňových či parazitárních onemocnění, endokrinologické, neurologické, imunologické a alergologické vyšetření, RTG páteře, MR mozku a v neposlední řadě vyšetření psychologické a psychiatrické. 

Pátrat po příčině, být trpělivý, raději si dg ověřit u jiného lékaře. 

Nehledat zázračnou léčbu a nenechat se napálit těmi co jim jde jen o vaše finance. 

U FM ZATÍM ŽÁDNÝ ZÁZRAK NEEXISTUJE!
Systémové, zánětlivé, endokrinní, revmatické, infekční a neurologické diagnózy mají podobné symptomy jako fibromyalgie. Bolestí, únavou a potížemi s kognitivními funkcemi se projevuje i řada jiných nemocí - roztroušená skleróza, nákaza boreliózou, myalgická encefalomyelitida, deprese, onemocnění štítné žlázy, funkční porucha hybnosti, mitochondriální myopatie, hepatitida, chlamydiová infekce, kvasinkové onemocnění, stav po mononukleoze, systémový lupus erythematodes, sjögrenův syndrom, diabetes mellitus, syndrom vyhoření, nádorové onemocnění, syndrom posturální ortostatické tachykardie, celiakie, histaminová intolerance, polymyozitida, ankylozující spondylitida, polymyalgie rheumatica, revmatoidní artritida, psoriatická onemocnění polyenthesitis, periferní neuropatie, úžinové syndromy, roztroušená skleróza, myasthenia gravis, premenstruační dysforická porucha, statinová myopatie, pagetova choroba, Epstein Barr virus, AIDS a mnoho dalších. Důležité je, aby bylo vyloučeno, že se nejedná o somatoformní poruchu, depresi, úzkost apod. en.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgia
 
Deficity vitamínů a minerálů způsobují také řadu zdravotních potíží

vyšetření si lze v laboratoři i zaplatit bez lékařské žádanky.

Je třeba si uvědomit, že příznaky diagnóz se mohou překrývat a potíže nemusí způsobovat pouze jedno onemocnění. 

Fibromyalgie může některá onemocnění zastírat a oddalovat tak diagnózu některých primárních psychiatrických onemocnění nebo například systémový lupus erythematodes. Častý je i opačný problém, kdy jsou fibromyalgičtí pacienti neúspěšně léčeni pro jinou chorobu. Nejčastějšími nesprávnými dignózami jsou: lymeská borrelióza, lupus erythematodes, časná spondylartropatie, hypothyreóza, hypochondrie, ischias, revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, neuropatie, a další (Hrnčíř, Dvořák in Pavelka & Rovenský, 2003). https://fibromyalgik.webnode.cz/news/diferencialni-diagnostika-/ 

Trpělivost je vážně na místě. Pokud příliš spěcháte na stanovení dg může se stát, že vám bude mylně diagnostikována FM. 
To má za následek - už se nepátrá po příčině vašich potíží, nemáte odpovídající léčbu, nemáte možnost získat Invalidní důchod apod. 
Je podezřelé pokud je pacient diagnostikován při prvním setkání, bez mnoha vyšetření v krátkém časovém úseku. Nebo jste diagnostikováni jen proto, aby jste si zakoupily drahou nadstandardní léčbu.

Vzhledem k tomu, že na odborná vyšetření se čeká měsíce, je běžné získání dg FM po několika letech.

Přestože všechny nové poznatky podporují fibromyalgii jako primárně neurologickou entitu, stále revmatolog bude patrně i nadále nejlépe vybavený odborník pro diagnostiku fibromyalgie a odlišení od jiných revmatických syndromů. 

 
Výzkumy z posledních let uvažují o diagnostice FM pomocí:

Diagnostika dle složení mikrobiomu je přesná na 87%.

https://fibromyalgik.webnode.cz/news/bude-se-fm-diagnostikovat-dle-slozeni-mikrobiomu/

Kožní biopsie a konfokální mikroskopie rohovky, plazmatické hladiny rozpustného fractalkine, dle slin pomocí panelu, který kombinuje 3 proteiny, ENOA, PGAM1 a TRFE, cytokinů a chemokinů, pomocí MR mozku ad. https://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/diagnostika/

 

Původní kritéria z roku 1990 byla založena na testování pomocí tlakových bodů a jak průzkumy prokázali většina lékařů se neobtěžovala kontrolovat FM body nebo je nekontrolovala správně - obvykle na nesprávných místech s nedostatečným tlakem. 

Test za pomocí tender points byl vyvinut pouze ze studií žen a pro muže není relevantní, jelikož u mužů není přesný. Výzkumy prokázali, že muži s fibromyalgií mají tendenci mít méně citlivých bodů než ženy a vyžadují mnohem větší tlak, aby vyvolal reakci na bolest.

V roce 2010 byl vyvinut nový způsob diagnostiky FM, 

který zcela vyloučil vyšetření bodového vyšetření a namísto toho je založen na příznacích. 

Mezi tyto příznaky patří rozšířená bolest, únava, poruchy spánku a mlha mozku. Nová kritéria poskytují lepší nástroje pro diagnostiku u obou pohlaví. Samozřejmostí je, že této diagnostice vždy předchází vyloučení ostatních dg 

https://www.facebook.com/fibromyalgik/photos/a.762146857453873/788073931527832/?type=3&theater.

Diagnostická kritéria byla revidována ještě v roce 2011 a v roce 2016, stále platí odklon od testování bodů. https://www.healthline.com/health-news/how-fibromyalgia-affects-men#8

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acr.21896

 

Testování pomocí tlakových bodů dle nejnovějších doporučení není podstatné. Důležitější jsou symptomy a zásadní je vylučovací diagnostika.

Dle výzkumů 25% lidí nesplňovala kritéria tlakové bolesti v dostatečné míře, aby jim byla diagnostikována FM.

Diagnostika pomocí bodů se dříve prováděla pomocí digitální palpace tlakem 4 kp (kilopondů) dolorimetrem v 18 symetrických bodech nebo pomocí palce (dokud palce vyšetřujícího nezbělají). https://fibromyalgik.webnode.cz/news/dolorimeter/

Tlaková bolest u 11 z 18 vymezených bodů u dospělých (9 bodů na každé polovině těla) a 5 u dětí pomáhala s diagnostikou FM:

1. Záhlaví, při úponu šíjového svalu – m. subokcipitalis.

2. Krční páteř, v rovině pátého až sedmého krčního obratle při pohledu zepředu.

3. Trapézový sval, ve střední části horního okraje.

4. Sval m. supraspinatus, který se nachází nad hřebenem lopatky.

5. Druhé žebro, při 2. kostochondrálním spojení.

6. Oblast lokte v místě výběžků pažní kosti.

7. Gluteální bod – při horním zevním kvadrantu hýždě.

8. Velký chocholík kyčelního kloubu.

9. Koleno, v oblasti vnitřního tukového polštáře.

Reakce pacienta na tlak byla hodnocena na pětistupňové škále (Kolář, 2009):

0 = není bolestivý

1 = citlivý bez tělesné reakce

2 = citlivý s ucuknutím nebo grimasou bolesti

3 = citlivý s prudkým ucuknutím

4 = tak bolestivý, že pacient přeruší testování

Pro většinu fibromyalgiků je testování velmi bolestivé. Bolest přetrvává ještě dlouho po něm a může gradovat.

Ti co trpí FM mnoho let při velké bolestivosti ani neucuknou. Nechtějí být označeni za přecitlivělé.

Validita testování bolestivých bodů se zjišťovala testováním kontrolních bodů. Fibromyalgie není provázena celkově sníženou tolerancí tlakové bolestivosti, kontrolní body by neměly vykazovat bolestivost. 

Pokud se lékaři podaří odhalit a diagnostikovat Fibromyalgii, neznamená to,že má pacient vyhráno. 
Lékaři bohužel příliš často nevědí, jak se s touto nemocí poprat a proto aplikují léčebnou taktiku pokusu a omylu. 

Pokud máte podezření, že tato dg stojí za vašimi zdravotními potížemi nebo někoho blízkého, můžete samy zkusit promačkat body, vypsat si symptomy, které vás trápí a obrátit se na revmatologa v místě vašeho bydliště.

 
Jelikož na FM se nespecializuje žádný lékařský obor a diagnostika není 100% dochází k mylné diagnostice FM. 
Lepší je nemít ji než ji mít mylně diagnostikovanou.

Kombinace parametrů konfokální mikroskopie rohovky  a senzorických testů pro centrální senzibilizaci rozděluje pacienty s fibromyalgií na  čtyři fenotypy.  Dle rozdílů v mechanismech onemocnění by měly být různé přístupy k léčbě. 

 

U FM je významný pokles vrstvy nervových vláken sítnice - RNFL, míra ztenčení optického nervu souvisí s pokročilostí fibromyalgie, větší zúžení optického nervu se nalézá v podskupinách bez deprese než u pacientů s depresí.

Tento výzkum potvrzuje, že fibromyalgie může ve skutečnosti zahrnovat určitou neurodegeneraci ve strukturách uvnitř centrálního nervového systému. degenerace není omezena na centrální nervový systém, ale může se rozšířit na periferní nervový systém, který zahrnuje nervy v končetinách, rukou a nohou.

https://fibrowarrior.co/fibromyalgia-the-optic-nerve-and-neurodegeneration/?fbclid=IwAR3YUhyIm_zFDrflnh2CxlM8dNytYVDUDlGoLhPoqfxr7ee3LR2jxLpis0s

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30238382

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4804273/

 

 SPRÁVNÁ DIAGNÓSA VEDE K CÍLENĚJŠÍ A ÚSPĚŠNĚJŠÍ LÉČBĚ.

SNIŽUJE STRES Z NEZNÁMA.

 

Většině pacientů s FM ublíží prodleva diagnostiky a lečby.

https://www.marketwatch.com/story/separating-fact-from-fiction-new-survey-finds-majority-of-fibromyalgia-patients-delay-diagnosis-treatment-due-to-common-misperceptions-2012-02-28

 

Při rezistenci FM vůči terapii je v případě nejistoty moudré přijmout pravidlo:
předcházet rozvinuté FM léčbou při méně přísných diagnostických kritériích než čekat na rozvinutou FM se všemi znaky.

 

Fibromyalgie je nedostatečně diagnostikována.

 

...až 75 % lidí, kteří trpí FM není diagnostikováno.

 
Naopak v poslední době přibývá pacientů, kterým byla mylně diagnostikována FM. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21878603

www.painscience.com/articles/fibromyalgia.php

Ukázka dotazníku pomocí něj se zjišťuje fibrmyalgikův zdravotní stav

1)      Na obrázku vyznačte zaškrtnutím jednotlivých políček, kde jste v uplynulých 7 dnech pociťovali bolest nebo citlivost v kterékoliv části/částech vašeho těla.

2)      Na následujících škálách vyznačte závažnost jednotlivých symptomů v průběhu uplynulých 7 dní.

3)      Zaznamenali jste některý z následujících symptomů v uplynulých 6 měsících?

atd.

jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1860466

 

Komplexní vyhodnocení standardizovaných nástrojů pro posuzování diagnostiky fibromyalgie a míry postižení

www.hindawi.com/journals/prt/2012/653714/

www.medscape.com/viewarticle/750583_1

Pacienti snadněji určí bolest dle textu než na mapě těla 
www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/ACR/29534

Dotazník při diagnostice FM:

 

Diagnostická kritéria:

2016 -  Revize diagnostických kritérií fibromyalgie 
 
 
2011 -  Nová a modifikovaná diagnostická kritéria pro FM
 

www.musculoskeletalnetwork.com/display/article/1145622/2029536

2010 - Po 20 letech jsou navrženy nová kritéria pro diagnostiku fibromyalgie

www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100524143427.htm

"Nacházíme četné nedostatky předchozích kritérií, která neberou v úvahu význam společných příznaků, včetně významných jako je únava, nedostatek mentální jasnosti a zapomnětlivost, poruchy spánku a sníženou schopnost fungovat > dělat běžné činnosti," řekl Robert S. Katz
 

Plazmatická hladina rozpustného fractalkine

by mohla sloužit jako biomarker pro diferenciální diagnostiku fibromyalgie v porovnání s jinými zánětlivými stavy. 

www.scielo.br/scielo.php?pid=S0001-37652014005030081&script=sci_arttext&tlng=en

www.enclabmed.cz/encyklopedie/A/ZPAGC.htm

FIBROMYALGIE: Neviditelná bolest a zpochybňované utrpení

PhDr. Knotek Petr, CSc. - Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol

Fibromyalgie 2011.ppt (136 kB)

Fibromyalgie a únavový syndrom – aktuální stav v diagnostice a léčbě

Článek doc. MUDr. Jaromír Bystroňě, CSc. z o ddělení alergologie a klinické imunologie, Fakultní nemocnice Olomouc.

https://www.solen.cz/artkey/med-201001-0006_Fibromyalgie_a_unavovy_syndrom_8211_aktualni_stav_v_diagnostice_a_lecbe.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Dfibromyalgie%26sfrom%3D0%26spage%3D30

Americká revmatologická společnost - Předběžné diagnostické kritéria fibromyalgie a měření závažnosti symptomů

onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acr.20140

Spolehlivá metoda diagnostikuje FM dle chůze pacientů

www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100427081053.htm

Diagnostika FM pomocí očního vyšetření 

 

Diagnostika pomocí MR

 
Výsledky nejnovější výzkumu dokazují, že se fibromyalgie bude možná diagnostikovat dle slin a přispějete k účinné léčbě.  Pomocí panelu, který kombinuje 3 proteiny, ENOA, PGAM1 a TRFE.

https://fibromyalgianewstoday.com/2018/04/19/biomarkers-saliva-fibromyalgia-patients-diagnostic-tool/?utm_content=buffere030a&utm_medium=organic+social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

 
Brzy bychom mohli mít první biologický test pro fibromyalgii. 
 
- Světové výzkumy ukazují, že 92% postižených fibromyalgií mluvili
   o svých příznacích s lékařem.
- Tato diskuse vedla k diagnóze FM jen u 24% z nich..
- Získat diagnózu FM trvá v průměru 5 let.
- V roce 2009 uvedla Německá asociace fibromyalgie, že v Německu
   žije 2,4 mil. lidí s FM. V průměru trvalo 7 let než byla stanovena jejich diagnósa.

Když popisujete své potíže fibromyalgik:

Bolí mne celý člověk, stále jsem unavený-á, dnes mám zácpu-zítra průjem, nadýmám se, je mi po jídle špatně, velmi se mi   zhoršila paměť, přepadají mne úzkosti, jsem stále v napětí, bývám labilní, špatně spím, ráno vstávám neodpočatý-á i když jsem spal-a 10h., po ránu mám ruce i nohy ztuhlé, mírně otékám, mám přeřeky, vše mi padá z rukou, nejsem tak šikovný-á jako před tím, zhoršil se mi zrak, špatně čtu i píši, mám studené ruce i nohy, je mi více zima než ostatním, neumím se zahřát, při chůzi se motám, nejsem už tak výkonný-á, nikdo mi nevěří, cítím se jako hypochondr, posílají mne na psychiatrii, nasadily mě antidepresiva a nic to nevyřešilo. Obtíže se mi zhoršují v chladu a při stresu, naopak v teple a klidu je mi lépe. FW, svalové enzymy i EMG mám v pořádku. I pokud máte jen některé z těchto příznaků může se jednat o fibromyalgii.

Své obavy svěřte praktickému lékaři a ten by vás měl přeposlat na revmatologii. Následně odeslat na různá vyšetření, aby vyloučili všechny diagnózy.

Psychika

Někteří pacienti mají poruchy psychiky. Především je to úzkost, deprese, pocity napětí, snížená kvalita spánku. Bolest a nedostatečný spánek mohou vést až k pocitu absolutního vyčerpání. Porucha se týká IV. fáze spánku (non-REM) a je doprovázena abnormálním EEG. Někteří psychiatričtí pacienti mohou trpět obtížemi připomínajícími fibromyalgický syndrom, ale nesplňují kritéria ACR (1990). Psychologické nebo psychiatrické vyšetření může upozornit na psychické poruchy maskované symptomatologií fibromyalgie tzv. „fibromyalgie like syndrom.“

Familiární a genetické faktory hrají při vzniku FM větší roli, než je v obecném povědomí. 

Příbuzní první linie mají riziko vzniku FM oproti zdravé populaci osminásobně zvýšené. Rovněž i citlivost na bolest je u příbuzných s FM vyšší oproti příbuzným zdravých kontrol. V rodinách pacientů s FM se častěji vyskytujíi jiné funkční a bolestivé poruchy, jako jsou bolesti hlavy, temporomandibulární dysfunkce, dráždivý tračník apod. Recentní studie identifikovaly i specifické genetické polymorfismy asociované s FM, např. polymorfismus serotoninového receptoru 5-HT2A (fenotyp T/T), polymorfismus serotoninového transporteru, receptoru pro dopamin 4 nebo katechol o-metyl transferázy (COMT). Všechny tyto polymorfismy ovlivňují metabolismus monoaminů, jež hrají kruciální úlohu při humánní odpovědi na stres a zvýšené citlivosti na bolest. https://www.tigis.cz/images/stories/Bolest/2014/03/03_votavova_bol_3-14.pdf

Bylo zjištěno, že jedinci s polymorfizmem receptoru 5-HT2A 102T / C jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku fibromyalgie.

Způsob dědičnosti je stále neznámý, ale je s největší pravděpodobností polygenní www.wikiskripta.eu/w/Polygenn%C3%AD_d%C4%9Bdi%C4%8Dnost  

Fibromyalgie je potenciálně spojena s polymorfismem genů v serotoninergních, dopaminergních a katecholaminergních systémech.  Tyto polymorfismy však nejsou specifické pro fibromyalgii a jsou spojeny s řadou spojeneckých poruch (např. Syndrom chronické únavy, syndromu dráždivého střeva a depresí. en.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgia

Genetika u FM - veškeré výzkumy

www.neurotransmitter.net/fibromyalgiagenetic.html

www.painmed.org/2016posters/abstract-106/

 

  Pokud se chcete opravdu seznámit s FM:

Prezentace MUDr. Jiří Jeřábka, CSc

PROČ JE RHB LÉČBA NEJLEPŠÍM VÝCHODISKEM

BenDen_Jerabek_FIBROMYALGICKY_SYNDROM_09.pdf (1,6 MB)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie FIBROMYALGIE

https://en.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgia  

MUDr. Martina Votavová, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

FIBROMYALGIE V ORDINACI REVMATOLOGA

https://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/fibromyalgie-v-ordinaci-revmatologa-459675

MUDr. Igor Martuliak, PhD. FIBROMYALGIA
...Pacient je vystavený dlouhodobému a těžkému utrpení, které zásadně narušuje kvalitu jeho života.

docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:benS128dLSUJ:www.solen.sk/index.php%3Fpage%3Dpdf_view%26pdf_id%3D3916%26magazine_id%3D13+fibromyalgia+serotoninov%C3%BD+syndrom&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShoRhyc6gGYgtttUAoI1K7KNdlUw6wPCX5wUDr9VxpcowmjJ_9od-6_SPEl4ck7zZ8b4qxfW-qHPbtIrG4Usth3HVltjlDegTMRXYZLDCKQTzSc3HoKFlhh-JsOssptZ3IK9R-f&sig=AHIEtbRDtACS0BOn8mL9gchYD3oudzVR6w

Články:

Mylná diagnostika

03.07.2019 20:09
Pacienti s FM často postrádají správnou diagnózu kvůli širokému spektru projevů.  Až 75 % lidí není diagnostikováno. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21878603 Naopak přibývá pacientů, kterým byla FM mylně diagnostikována. Nemocní nejsou dostatečně vyšetřeni, přeléčeni. Pacienti...

Bude se FM diagnostikovat dle složení mikrobiomu?

02.07.2019 01:10
Fibromyalgie (FM) je běžná chronická porucha bolesti, která představuje diagnostické výzvy pro lékaře. V průběhu let bylo vyvinuto několik klasifikačních, diagnostických a screeningových kritérií, ale stále existuje potřeba vyvinout kritéria, která budou odrážet současné chápání FM a jsou...

Fibromyalgici mají rozšířený zánět v mozku, jejich bolest je skutečná.

02.06.2019 14:27
PET zobrazovací studie umí zobrazit zánět a neurochemické změny v mozku pacientů s FM. Zvýšená gliální aktivace koreluje s hladinou únavy. Zánět se v posledních letech stal stále důležitějším tématem fibromyalgie. Zánět je odpovědí organismu na poškození tkáně a může být příčinou centrální...

Centrální senzibilizace (CS)

01.06.2019 17:23
Týká se zesílení bolesti mechanismů centrálního nervového systému, vyskytuje se nezávisle na periferním poranění nebo zánětu. Její charakteristiky byly identifikovány u téměř všech stavů chronické bolesti. Všechno začne mnohem více dávat smysl, když pochopíte jak funguje váš systém bolesti - že...

Způsobuje inzulinová rezistence fibromyalgii?

02.06.2019 14:07
Tým výzkumných pracovníků UTMB spolu s spolupracovníky z celé USA, včetně National Institutes of Health, byli poprvé schopni oddělit pacienty s fibromyalgií od normálních jedinců pomocí běžného krevního testu na inzulínovou rezistenci nebo prediabetes.  Poté léčili pacienty s fibromyalgií...

Klinický endokanabinoidní deficit považují vědci za jednu z příčin vzniku FM

03.05.2019 03:09
Kanabinoidy jsou látky, vyskytující se v rostlinách konopí. Zatím je objeveno přes 100 druhů. Mezi nejvýznamnější patří tetrahydrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN) a kanabichromen (CBC). Systém jejich využívání živými organismy se nazývá kanabinoidní systém. Canabinoidní...

Konfokální mikroskopie rohovky může pomoci s diagnostikou FM

04.11.2018 20:40
  Konfokální mikroskopie rohovky (CCM) je diagnostická metoda neuropatie tenkých vláken.  Neuropatie tenkých vláken byla detekována v rohovce u 51% pacientů s FM: délka nervových vláken byla významně snížena u 44% pacientů ve srovnání s referenčními hodnotami odpovídajícími věku a...

Fibromyalgie – současná koncepce a terapie

02.11.2018 21:49
Fibromyalgie (FM) je klinický syndrom charakterizovaný chronickou plošnou muskuloskeletální bolestí, která je doprovázena plejádou dalších symptomů, zejména únavou, poruchami spánku, nálady a/nebo kognitivních funkcí. FM je definována podle klasifikačních kritérií ACR (American College of...

Lidé s fibromyalgií mohou mít spoustu extrasenzorických nervů do určité části oběhového systému.

01.05.2019 15:35
Lidé s fibromyalgickým syndromem mají strukturální změny - větší množství extrasenzorických nervů do určité části oběhového systému. Tyto "extra nervy" mohou způsobit silnou bolest a citlivost, dysregulovat průtok krve a zatěžovat tělo při regulaci vnitřní teploty, ovládají je arteriovenózní...

U pacientů s nízkou hladinou železa je 5,6x vyšší riziko vzniku fibromyalgie

01.12.2017 18:36
  Není ojedinělé, že fibromyalgici mají nižší hladiny železa ve srovnání se zdravými jedinci.    Závěrem této studie https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40744-017-0088-9 je, že léčba karboxymaltózou zlepšila příznaky fibromyalgie jako je bolest, únava a upravila...
Záznamy: 1 - 10 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 >>

Mnoho onemocnění může způsobit bolest v různých částech těla - napodobují fibromyalgii.

Tyto podmínky zahrnují:

 • nízké hladiny hormonů štítné žlázy (hypotyreóza),

 • nedostatek vitaminu D,

 • příštítná onemocnění (způsobuje zvýšená hladina vápníku v krvi),

 • svalová onemocnění způsobující bolest svalů (jako polymyozitidou),

 • onemocnění skeletu, které způsobují bolest kostí (jako Pagetova choroba),

 • zvýšená hladina vápníku v (hyperkalcémie),

 • infekční choroby (jako je například hepatitida, Epstein Barr virus, AIDS),

 • a rakovina.

Pomocí krevních testů je důležité vyloučit jiné zdravotní podmínky:

Therefore, hormonu štítné žlázy a hladina vápníku v krvi je dosaženo vyloučit hyperkalcémie, hyperparatyreóza, a hypotyreóza. Alkalické fosfatázy v krvi (kostní enzym) úroveň je často zvýšena u pacientů s onemocněním Pagetovy kosti. CPK (sval enzym) úroveň je často zvýšená u pacientů s polymyozitidou, onemocnění s difuzní zánět svalů. ThereProtoskání alkalické fosfatázy a CPK krvi mohou pomoci lékař rozhodne, zda Pagetova choroba a polymyozitida jsou příčiny kosti a svalů. Kompletní krevní obraz (CBC) a jaterní testy pomáhají při diagnostice hepatitid a jiných infekcí. Krve vitaminu D na úrovni dokáže detekovat nedostatek vitaminu D.

www.medicinepg.com/cs/2475.html

Osteomalacie - změknutí kosti, onemocnění pozorované v dospělém věku při nedostatečné mineralizaci kosti způsobené nedostatkem vitamínu D a Hypertyreoidní myopatie - onemocnění svalů způsobené nadprodukcí hormonů štítné žlázy musí být vyloučené při diagnostice FM. www.naturalnews.com/047107_Osteomalacia_hypothyroid_myopathy_fibromyalgia_misdiagnosis.html

 

U FM byměly být vyšetřeny tyto viry:

 • Epstein Barr virus EBV
 • Cytomegalovirus CMV
 • Herpes virus: 8 types
 • Parvovirus B 19
 • Norwalk agent
 • Rotavirus
 • Enteric Coronavirus
 • Enterovirus
 • Astrovirus
 • Calcivirus
 • Varicella – Zoster virus VZV
 • Torovirus
 • Adenovirus
 • Picovirus
 • Pogosta virus
 • Sindbis virus
 • Coxsackie A and B virus

fibroawareness.info/surprising-news-local-doctor-gives-hope-fibromyalgia-sufferers/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

 
Pacienti s FM mají více žírných buněk v kůži.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25370135

Žírná buňka cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%ADrn%C3%A1_bu%C5%88ka

KETOTIFEN AL www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0066004

Nesoulad mezi smyslovým neuronem a motorickým neuronem možná stojí u vzniku FM
 
 

Jde o poruchu zpracování stresu?

2011-08-082.PDF (200,3 kB)

Kožní biopsie by měla pomoci s diagnostikou FM

Výběr místa odběru biopsie: Obvykle distální část bérce (10 cm nad zevním kotníkem); Pro posouzení postižení závislém na délce axonů („length-dependent“) se používá současný odběr z lýtka a laterální části stehna (20 cm kaudální od spina iliaca ant. sup.)

Parametr kožní biopsie (SENPD) přináší informaci i o typu postižených vláken 

https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/archiv/ns2007/02-KON~1.pdf