Aspartam

01.12.2012 14:32

U některých lidí s fibromyalgií, potraviny slazené aspartamem mohou zhoršit symptomy nemoci.

Několik případů bylo popsáno v odborné literatuře. Studie naznačují, že odstranění aspartamu může vést ke značnému zlepšení zdravotního stavu.

Domníváme se, že aspartam je agonistou několika buněk receptorů nervových zvaných NMDA (N-methyl-D-aspartátu), který působí zejména na vnímání bolesti. Ve studii publikované v Journal of revmatologie v roce 2006, vědci zjistili, že u pacientů s fibromyalgií mají nadměrné exprese NMDA receptorů v kůži, což svědčí o zvýšení činnosti periferních nervů.

www.lanutrition.fr/bien-dans-sa-sante/les-maladies/la-fatigue-chronique-et-la-fibromyalgie/fibromyalgie-6-aliments-sous-surveillance.html

 

Agonista - sval zabezpečující pohyb v kloubu jedním určitým směrem

slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/agonista