Autologní sérum

01.02.2014 12:38

U pacientů se suchým okem, u kterých selhala léčba všemi komerčně přístupnými preparáty, se připravuje za sterilních podmínek autologní sérum z jejich krve. Úspěch terapie je dán komplexním působením celé řady látek, které jsou v

něm obsaženy. Jedná se o růstové faktory, vitaminy, antioxidační látky i základní nutriční komponenty. TGF beta moduluje účinky epidermálního růstového faktoru a fibronektinu. V případě lézí epitelu na povrchu oka vede působení autologního séra ke stimulaci a urychlení hojení. Lysozym a imunoglobuliny v něm obsažené napomáhají ochraně před kontaminací kapek i povrchu oka po jejich aplikaci. Aplikace zvlhčuje povrch oka, aniž by byly aplikovány pro organizmus cizorodé látky a nehrozí tak navození alergické reakce. Dalším krokem v léčbě suchého oka je uzávěr slzných bodů pomocí speciálních špuntů, které zavírají body přechodně nebo trvale. Ve většině případů provádíme uzávěr pouze

dolního bodu, kterým je zajištěn větší odtok slz, ale k dosažení plného efektu je nutno provést i okluzi horního slzného bodu. Uzávěr se dá provést ielektrokauterem nebo chirurgicky zašitím třeba seštěpem spojivky. Při zánětech okrajů víček je třeba provádět masáže a hygienu víček, aplikovat lokálně a v některých případech i celkově antibiotika tetracyklinové řady.

U těžkých stavů je nutno uvažovat o provedení parciální tarzorafie a u některých pacientů s mukózním deficitem (Stevensův-Johnsonův syndrom) je možné stav zlepšit autotransplantací labiální sliznice se slinnými žlázami, ležícími pod ní.

V případech, kdy již došlo ke vzniku komplikací ve smyslu keratolýzy a ztenčení rohovky, je možné transplantovat amniovou membránu, která se šije do lýzované a ztenčené rohovky a ve většině případů pomáhá zastavit lýzu a

zabránit perforaci rohovky.

V případech, kde již došlo ke vzniku větších perforací rohovky je nutné provést akutní transplantaci rohovky.

www.praktickelekarnictvo.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5285&magazine_id=14

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian