Bezpečnost a účinnost Vagus nervové stimulace - VNS při léčbě FM

07.02.2012 23:04

VNS může být užitečným doplňkem léčby u pacientů s FM odolných vůči konvenční léčbě, ale je ještě třeba lépe porozumět jeho skutečné roli v léčbě FM.

www.biomedexperts.com/Abstract.bme/21812908/Safety_and_efficacy_of_vagus_nerve_stimulation_in_fibromyalgia_a_phase_I_II_proof_of_concept_trial