Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů

04.12.2010 17:03

Fakultní nemocnice v Motole, INFO-LINKA: 224 435 587 od 14.00 do 19.00 hod.

Pracoviště se zabývá léčením chronické bolesti onkologického i neonkologického původu, ve své lůžkové části hospitalizuje zvláště závažné případy.

Na péči se podílí kmenový multidisciplinární tým s víceoborovým zaměřením (anesteziologové, psychiatr, psycholog, neurolog, rehabilitační odborníci).

V léčení chronických bolestí pracoviště používá neinvazivních i invazivních postupů: psychoterapie, psychologické techniky, fyzikální terapie, některé postupy alternativní medicíny, anesteziologické techniky.

 

Vybavenost přístroji

  1. Pro diagnostiku bolesti: Pain - tester - elektronický přístroj, který měří práh bolesti
  2. Přístroje ovlivňující psychofyziologickou složku bolesti s využitím počítačových programů
  3. Přístroje pro fyzikální terapii (laser, magnetoterapie, přenosné přístroje k elektrické stimulaci)
  4. Dávkovací systémy a pumpy určené pro podávání analgetických směsí do implantovaných katétrů
  5. Technické vybavení k zavádění neuromodulačních systémů

 

Ambulance

V areálu oddělení (2. patro, uzel B) se nacházejí 3 ambulance.

Objednávání pacientů probíhá na telefonních číslech 224 435 577, 224 435 583.

Pacient musí být k vyšetření doporučen praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem.

Vyšetření nového pacienta trvá cca 60 minut, kontrolní vyšetření je kratší.

 

 

https://www.fnmotol.cz/centrum-pro-lecbu-a-vyzkum-bolestivych-stavu