Chronická bolest je spojena se zvýšeným rizikem cévních tuhosti

03.11.2012 17:53

Arteriální tuhost u pacientek s fibromyalgií a její vztah k chronické emocionální a fyzické zátěži.

Zdroj

Division of Rheumatology, Maryknoll Medical Center, Busan, Korea. Oddělení revmatologie, Maryknoll Medical Center, Busan, Korea.

Abstract

U pacientů s fibromyalgickým syndromem, stresem a bolestí se může chronicky zvýšit aktivita sympatického nervového systému a kardiovaskulární reakce tak přiměje arteriální stěny vytvořit větší tuhost. Vědci zkoumali tuhost tepen u skupiny FM pacientů. Použili pulzní vlny rychlost (PWV) a analyzovali, zda arteriální tuhost byla ovlivněna klinickými parametry FM. Pacienti s FM vykazovali významně vyšší tuhost tepen, což svědčí o patofyziologickém spojení mezi FM a endoteliální dysfunkcí. Na základě těchto zjištění, bylo ověřeno, že pacientům s FM se významně zvýšila tuhost tepen ve srovnání se zdravými jedinci.  Tato studie poskytuje základ pro vyjasnění mechanismu, při kterém se potvrdilo, že chronická bolest je spojena se zvýšeným rizikem cévních tuhosti.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3221902/