Circadin - bezpečný přípravek pro léčbu nespavosti

01.08.2010 21:46

Je to první léčba na bázi melatoninu, hormonu ovlivňujícího cirkadiánní rytmus, která byla schválena Evropskou lékařskou agenturou EMEA (European Medicine Agency). Circadin® postupně uvolňuje melatonin po celou noc, a tak zvyšuje hladinu tohoto hormonu, který je tělu vlastní. Podporuje proto kvalitu spánku přirozenější cestou a není spojen s vedlejšími účinky, jako je závislost a zhoršená schopnost koncentrace po probuzení nebo dokonce po celý zbytek dne.

I když je v letáku napsáno: CIRCADIN se používá ke krátkodobé monoterapii primární nespavosti (obtíže při usínání nebo udržení spánku, případně špatná kvalita spánku během nejméně jednoho měsíce) charakterizované špatnou kvalitou spánku u pacientů ve věku 55 let a více.

Je vhodný i pro mladší- jelikož mozek pacientů s FM a chronickou bolestí je mnohem starší.

Ovšem pozor!

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu PŘEDTÍM, než zahájíte léčbu, protože mohou ovlivňovat působení přípravku CIRCADIN. Mezi tato léčiva patří hypnotika a trankvilizéry (např. benzodiazepiny), fluvoxamin, thioridazin a imipramin (používané k léčbě deprese nebo psychiatrických onemocnění), estrogeny (antikoncepce nebo hormonální substituční terapie), cimetidin a psoraleny (používané k léčbě kožních onemocnění, např. psoriázy).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIRCADIN je zapotřebí
- jestliže ospalost může představovat ohrožení vaší bezpečnosti;
- jestliže trpíte jakýmkoliv jaterním onemocněním;
- jestliže trpíte onemocněním ledvin;
- jestliže trpíte jakýmkoliv autoimunitním onemocněním (to znamená, že organismus je "poškozován" vlastním imunitním systémem).

www.lekarna.cz/circadin-2mg-21x2mg-tabl-s-prodl-uvol/

Veškeré informace:

cz.lundbeck.com/cz/professionals/products/circadin/default.asp

Není hrazen pojišťovnou a je jen na recept. Cena je přes 400Kč na měsíc. Na netu naleznete i odkazy na prodej tohoto léku za poloviční cenu od soukromníka. Pokud si Melatomin bude objednávat ze zahraničí může vás potkat proclení a všelijaké nepříjemnosti kolem toho.