Citlivost na bolest u fibromyalgie je spojena s katechol-O-methyltransferázy (COMT) genu

01.05.2014 12:10

Podle s předchozího výzkumu, naše zjištění ukázala, že haplotypy COMT genu a genotypů polymorfismu Val158Met hrají klíčovou roli v citlivosti bolesti u pacientů s FM.

Gen pro katechol-O-methyl-transferázu (COMT)
Katechol-O-methyl-transferáza je enzym zodpovědný za degradaci katecholaminů dopaminu a noradrenalinu. Je exprimován ve frontálních lalocích v oblastech hrajících důležitou roli v regulaci hladin synaptického dopaminu.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22528689

en.wikipedia.org/wiki/Catechol-O-methyl_transferase