CNS

08.11.2011 20:43
Většina z výsledků výzkumu fibromyalgie poukazuje na selhání centrálního nervového systému (CNS), který zahrnuje mozek a míchu.
Přesto se zdá, že různé abnormality se vyskytují v periferních měkkých tkání (svaly a pojivová tkáň) a periferním nervovém systému, který komunikuje s CNS.

Na vývoj onemocnění CNS má vliv stav:

  1. Pohybový systém.
  2. Endokrinní systém.
  3. Imunitní systém.

Vliv pohybového systému: velikost a tvar lebky hrají důležitou roli při formování a fungování nervového systému. Porodní poranění, zhmožděniny, deformace lebky vedou k závažným onemocněním centrální nervové soustavy.

Vliv endokrinního systému: endokrinní systém je hybridem centrálního nervového systému. Je zodpovědný za adaptaci organizmu vnějšímu prostředí. Pomocí hormonů jsou regulovány biologické rytmy organizmu. Při poruše těchto rytmů je narušena zpětná vazba, což vede ke zhroucení nervové soustavy.

Vliv imunitního systému: pokles imunity často vede k zánětlivým onemocněním centrálního nervového systému. Viry a bakterie, které pronikají přes hematoencefalickou bariéru vyvolávají poškození kortikálních a subkortikálních struktur.

www.coralclubprague.cz/articles/useful/12-human-body-systems/central-nervous-system.html

 
Detect language » Hungarian