Diagnostika gastroparézy

01.12.2017 20:43
 
Diagnostiku gastroparézy provádí lékař během důkladného vyšetření, na podkladě podrobné anamnézy, po vyloučení ostatních možných stavů. V některých případech se porucha diagnostikuje pomocí scintigrafie https://vysetreni.vitalion.cz/scintigrafie/ - sledování pasáže pevné stravy značené kontrastní látkou. V současnosti se pak začínají využívat dechové testy. Nezbytnou součástí diagnostiky je vyloučení organické (mechanické) příčiny obstrukce žaludečního vchodu nebo vrátníku.
 
 
DIAGNOSTIKA PORUCHY MOTILITY ŽALUDKU, dechový test s C13-acetátem sodným 
 
Princip dechového testu umožňuje diagnostikovat vyprazdňování žaludku pro tekutou a polotekutou stravu pomocí metabolizace 13C-acetátu sodného. 
Při interpretaci výsledků je hodnocena dynamika změny poměru 13CO2/12CO2 po podání značeného substrátu (hodnotí se čas dosažení maximální rychlosti vyprazdňování žaludku po požití testovacího pokrmu se značeným substrátem a čas, kdy dojde k metabolizace poloviny dávky testovacího pokrmu se značeným substrátem). Substrát se podává ve formě acetátu sodného, který se rozpustí v 200 ml standardního nápoje (Nutridrink). V určených časových intervalech je odebírán vzorek vzduchu po dobu čtyř hodin od podání substrátu.
 
Běžnou metodou stanovení diagnózy DG je vyloučení organického postižení v oblasti žaludku (gastroskopie, rtg vyšetření žaludku). Tato vyšetření mohou být doplněna novějšími technikami zaměřenými na kvantifikaci vyprazdňování žaludku, například scintigrafie, dechové testy atp.
Klinické příznaky jsou nespecifické - pocit plnosti žaludku, předčasné sytosti a občasné zvracení. Terapie gastroparézy spočívá obvykle v podání prokinetik. V případě úspěšné terapie dochází ke zlepšení vyprazdňování žaludku.
 
 
Pracovní postup:
  • příprava testovacího pokrmu
1.   100 mg acetátu sodného smíchat s 200 ml Nutridrinku
2.    podat pacientovi uvedené množství značeného substrátu
 
  • odběr vzorků
3.   do dechového sáčku označeného 0 minut odebrat vzorek dechu před podáním substrátu
4.   požití testovacího pokrmu
5.   v pravidelných intervalech je odebírán vzorek vzduchu po dobu čtyř hodin, první dvě hodiny testu je dech odebírán v 15-ti minutových intervalech, v následujících dvou hodinách je dech odebírán ve 30-ti minutových intervalech.
 
  • interpretace nálezu
6.   vyhodnocení testu
7.   odeslání výsledku analýzy ordinujícímu lékaři