Definice CFS / ME: multisystémová nemoc

02.03.2013 14:07

V zásadě se CFS / ME musí definovat tím, co dělá. Protože CFS / ME zasahuje každý systém těla, může být klasifikována jako multisystémová nemoc. Podle definice, multisystémová porucha je jakékoli onemocnění, které napadá několik fyziologické systémy jednotlivě, nebo současně. Například diabetes postihuje nervový systém, kardiovaskulární systém, vidění a slyšení.
Autoimunintné nemoci, jako lupus a Hashimotova choroba, spadají do této kategorie také, protože imunitní systém interaguje (vzájemně se ovlivňuje) s oběma, nervovým systémem a endokrinní systém. Podle této interakce, autoimunitní onemocnění často postihují všechny tři systémy.

 

U CFS / ME nám rozsáhlý výzkum ukazuje narušení fungování imunitního systému, endokrinního systému, nervového systému, trávicího systému, reprodukčního systému a kardiovaskulárního systému. Frekvence se kterou se symptomy vyskytují ve všech těchto systémech, tak i jejich závažnost, dokazují, že základní mechanismus je pervazívny (pronikající vše), a společný pro většinu buněk v těle. Nakonec, CFS / ME může být snadno matkou všech multisystémové onemocnění. Jako dr. Cheney podotkl, "Je to větší než si kdokoli z nás umí představit"
 

Subtypy a stadia
Stále více pozorujeme trendy mezi výzkumníky dívat se na CFS / ME ne jako na jedinou entitu, ale jako na heterogenní onemocnění, nebo možná jako na několik onemocnění. Podle genetických a dalších markerů, subtypy jsou postupně identifikovány, a časem se mohou stát mezi sebou rozlišitelné, s různými příčinami, různými prognózami a různými typy léčby.
Dokud se zužují parametry tak aby zjednodušily vývin efektivní léčby, zůstává určitý zmatek vyplývající z pokusů o klasifikaci subtypů CFS / ME.
První problém s identifikováni subtypů je, že není shoda v případové definici CFS / ME. V tomto bodě, kdokoliv s dlouho trvajícím multi systémovým onemocněním, které není možné / snadné diagnostikovat jako něco jiného, ​​může naplnit kritéria pro diagnózu CFS / ME. Navíc, lidé, kteří splní jednu případovou definici nemusí naplnit i druhou. Tento problém je mnohem složitější, když výzkumníci hovoří o chronické únavě jako by byla klinickou entitou.

Chronická únava je symptom, ne diagnóza, a je symptomem přítomným při několika onemocněních (poobrnový syndrom (postpolio) MS, anémie, Parkinsonova choroba). Měly by proto všechny tyto nemoci být považovány za subtypy CFS? Může se to zdát nepřirozené, ale tendence používání CFS / ME jako deštníkového termínu pro "únaové onemocnění" je již viditelné v nasáknutí ME obecným konstruktem "chronické únavy".
Druhý problém je, že každé onemocnění má subtypy. V závislosti na genetické výbavě hostitele, běžné nachlazení se může projevit různými způsoby. Autoimunitní onemocnění, jako lupus, se může projevovat ohromným řadou symptomů, z nichž některé (nebo všechny) se mohou projevit u každého pacienta. Bez pochyb, každý z těchto variant bude odpovídat na změnu v souboru genů. Znamená to, že každý varianta lupusu (nebo diabetu, nebo Sjögrenův) by měl být léčen jako separátní nemoc? Vzhledem k obrovským rozdílům v závažnosti, délce, typu nástupu, a spouštěčům, byl by skličující úkol rozlišovat subtypy pacientů CFS / ME pouze na základě symptomů, zvláště za přítomnosti několika různorodých kritérií.

 

Mnoho lékařů vypozorovalo, že CFS / ME, tak jako rakovina, má několik stádií, každé z nim se může projevit různým klinickým obrazem.

Počáteční stádium, akutní nástup onemocnění se může podobat symptomaticky na virové onemocnění s příznaky podobnými chřipce (bolesti v krku, menší horečka a pod.). během tohoto stádia, RNase L a "sed" míry jsou zvýšené. Po tomto stádiu pacient přechází do stadia, které dr. Cheney nazývá Autointoxikace. Tělo začíná být přetížené toxiny produkovanými sníženou hladovou RNase L, zvlášť játra, a objevuje se druhý soubor symptomů: bolest, "zamlžení mozku", únavnost, problémy se zažíváním. Hladina RNase L se snížila tak i "sed rate" ("sed" míra), která je nyní velmi nízká. Nakonec tělo přechází do třetího stadia, ve kterém hypotalamus, který je nyní napaden autointoxikáciou, začne mít poruchy v regulaci a napadne autonomní nervový systém. Toto je stádium které se projevuje jako vegetativní, POTS a ostatní problémy spojené s homeostázy. Je třeba říci, že genetický projev se odrzí ve změně stádií onemocnění, jakož i spouštěčů počáteční náchylnosti.
 

Jak potom můžeme definovat podtypy - podle toho, jak nemoc pracuje v různých časech během svého rozvoje, se soubory symptomů, spouštěči, geny, nebo jeho dosud neznámou příčinou? Bez přítomnosti jasnoho porozumění těmto proměnným, identifikace subtypů není možná.
Navzdory tomu nebo možná právě díky těmto potížím, je zjevné, že je naléhavá potřeba definovat klinicky, což je CFS / ME, identifikovat příčinu a najít biomarker. Bez toho podtypy CFS / ME nelze identifikovat a časem CFS / ME skončí jako "chronická únava" a lze jen jednoduše jako "únava". To by ublížilo všem co se snaží rozplést záhadu kolem CFS / ME tak i těm, kteří trpí tímto onemocněním.