Dočasná pracovní neschopnost

01.05.2014 20:07

Upozornění pro pacienty
Do ordinace praktických lékařů se velmi často dostavují pacienti pro ošetření u jiného lékaře nebo v některé z nemocnic pouze pro doklad o pracovní neschopnosti ("neschopenku"). Často jde dokonce o zcela absurdní situace, např. pacient po ošetření zlomeniny s "nechodící" sádrou musí absolvovat cestu pouze pro vystavení tohoto potvrzení.
Je zcela nepochybné, že léčebný režim je při takovém postupu výrazně narušen, nehledě na ztrátu času pacienta cestou a v čekárnách ordinací, kde je navíc určité riziko nákazy (zejména v období chřipek apod.)

Přitom povinností každého ošetřujícího lékaře, tedy lékaře, který pacienta ošetří, vyšetří resp. léčí pro určité onemocnění, je vystavení dokladu o pracovní neschopnosti (pokud posoudí stav jako vyžadující pracovní neschopnosti). Tato činnost je mu ostatně také hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou v daném výkonu. Výjimkou je pouze záchranná služba a pohotovostní služba, které nejsou oprávněny "neschopenky" vystavovat.

Tato povinnost je jednoznačně zakotvena v zákoně č.187/2006 Sb., který uvádí, že ošetřující lékař je povinen rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti v případě, kdy vyšetřením zjistí, že pojištěnci jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz (dále jen "nemoc") nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, nebo v případě, kdy pojištěnec byl přijat do ústavní péče v nemocnici.

Od 1.1.2009 zákon zakazuje provádět lékaři posuzování zdravotního stavu nad rámec rozsahu své odbornosti - a za porušení tohoto zákazu stanovuje vysoké finanční pokuty. V těchto případech by se praktický lékař vystavením neschopenky dopustil porušení zákona.

Pokud Vás tedy kterýkoliv lékař (kromě lékaře RZP a LSPP) po ošetření posílá pro vystavení "neschopenky" k praktickému lékaři, neplní své zákonné povinnosti a zjednodušuje si tak práci. Vědomě, aby nemusel vypisovat a odesílat formulář pracovní neschopnosti, Vás nutí cestovat mezi ordinacemi a trávit čas v našich čekárnách (s tím, že v řadě případů Vám stejně nemůže praktický lékař při nejlepší vůli neschopenku vystavit).

Upozorňujeme Vás, že v těchto situacích máte právo na vystavení "neschopenky" ošetřujícím odborným lékařem trvat.
Pokud vystavení neschopenky odmítne, je lékař povinen tuto skutečnost pacientovi na jeho žádost písemně potvrdit.

Za Sdružení praktických lékařů České republiky MUdr. Václav Šmatlák, předseda

Údaje obsažené v této informaci jsou potvrzeny Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou správou sociálního zabezpečení

www.mudrjasova.cz/index.php?sekce=upozorneni

www.ferovanemocnice.cz/lekarske-posudky-a-neschopenky-47/docasna-pracovni-neschopnost-443.html