ERGODIAGNOSTIKA

12.02.2011 20:59

proces vyšetření pracovního potenciálu člověka s disabilitou.

Jde o metodou, při které se používají vyšetření a testovací metody. Velmi úzce propojuje práci lékaře, sestry, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, speciálního pedagoga, psychologa a sociálního pracovníka. Dalšími členy multidisciplinárního týmu je rodina a pracovník z ÚP či podporovaného zaměstnávání.

Závěrečná zpráva - konsenzus obsahuje konkrétní výsledky jednotlivých úkolů, komplexní shrnutí a závěrečné doporučení pro výkon vhodného zaměstnání včetně doporučené délky pracovní doby.

O Ergodiagnostické vyšetření může požádat ÚP, zdravotnické zařízení a klient. Hradí ten, kdo žádá.

V rámci služby sociální rehabilitace je nutné projít komplexním vyšetřením, který určí nejen to, co kvůli svému zdravotnímu stavu dělat nemohu, ale především to, co dokáži zvládnout. Určí takzvaný zbytkový potenciál, tedy to, co může osoba se zdravotním znevýhodněním zvládnout v pracovním poměru. To umožní lépe sehnat práci, která pro konkrétního člověka bude vhodná.

Při vyšetření lékař zkoumá například jemnou motoriku ruky, manipulaci s břemeny, vhodné polohy, koncentraci, motivaci, atd.

Tato metoda je velmi využívána v zahraničí. Například v Německu má automobilka Volkswagen vlastní program ergodiagnostiky při příjmu osob s postižením do pracovního poměru a jsou i více flexibilní v nabídkách menších úvazků.

www.praceprozp.cz/kontakty-ozp/rehabilitacni-pracoviste