Fibromyalgia impact questionaire (FIQ)

11.12.2012 13:48

Závažnost onemocnění fibromyalgie je, zejména v zahraničí, paušálně skórována pomocí dotazníku (FIQ), který se zaměřuje na dopad onemocnění na běžné denní aktivity pacienta, různorodost symptomů onemocnění a jejich kvantifikaci.
Fibromyalgia impact questionnaire byl vyvinut v průběhu 80. let 20. století, oficiálně byl publikován v roce 1991, později, v letech 1997 a 2000, u něj bylo provedeno několik menších změn. V roce 2009 publikovali vědci z USA (Bennett et al., 2009) novou, pozměněnou verzi tohoto dotazníku, v které zjednodušili skórování a dotazník doplnili o otázky týkající se psychického stavu pacienta a jeho sensitivitě k vnějším vlivům.Tento nový dotazník nazvali The Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR). Na jeho vývoji spolupracovala také skupina pacientů s diagnózou fibromyalgie, proto přímo odráží  nejčastější problémy nemocných. Dotazník plně koreluje s původním, urychluje vyplnění a skórování a je možné jej zadávat i prostřednictvím internetu. Skórování dotazníku je upraveno tak, aby byly výsledky použitelné i pro srovnání s již dříve vyplněným dotazníkem FIQ.
Dotazník FIQR čítá 21 otázek, rozdělených do třech tematických bloků. Nemocní hodnotí své symptomy na stupnici od 0 do 10, přičemž  0 znamená bez potíží a 10 je maximum. Všechny otázky se týkají problémů vztahujících se k posledním sedmi dnům. (Bennett et al., 2009)


Schéma dotazníku FIQR a příklady pokládaných otázek
 

Blok otázek a jejich počet            Typ otázek

Funkce – 9 otázek                    

Jak náročné pro vás bylo v posledních sedmi dnech provádět tyto činnosti: učesat se, chůze po dobu 20 minut, připravit jídlo, chodit po schodech, nakoupit potraviny, aj.

 

Celkový dopad FM – 2 otázky     

Udejte, nakolik vás vaše symptomy omezovaly v dosažení vytyčených cílů pro tento týden a nakolik pro vás byly tyto problémy limitující.

Symptomy – 10 otázek

Na stupnici udejte stupeň vaší: energie, bolesti, kvality spánku, deprese, úzkosti, citlivosti na dotyk, problémů s balancí, přecitlivělosti k hlasitým zvukům, světlu, zápachu a chladu, aj. v posledních sedmi dnech.