Fibromyalgie není periferní porucha

01.04.2014 10:01

Např. jedna oblast mozku - ventrální tegmentální oblasti (VTA), skupina neuronů v centru mozku prokazuje u fibromyalgiků zcela jinou odpověď.

VTA pomáhá regulovat uvolňování dopaminu, a bolest-zmírnění mozku pomocí chemických látek. To hraje klíčovou roli v reakci člověka na bolest léky a je spojena s odezvou na léky.

Mozková aktivita je jiná tím, že pacient s fibromyalgií musí vydržet konstantní bolest a tato porucha mění reakce mozku, místo toho, aby to bylo naopak.

Lidé bez FM přecházejí ze stavu bez bolesti do stavu bolesti. Fibromyalgici se pohybují v rozmezí menší a větší bolesti. To má vliv na zpracování bolesti a úlevu od ní.

www.webmd.com/fibromyalgia/news/20131105/brain-scans-show-fibromyalgia-patients-process-pain-differently?page=2

 
English (auto-detected) » Hungarian