Gen SCN9A může souviset s těžkým stupněm FM

18.03.2012 18:45

Gen SCN9A se podílí na tvorbě sodíkových kanálů v nervových buňkách, které přenášejí nervové vzruchy do mozku. Pokud dojde k mutaci tohoto genu, ovlivní se i funkce sodíkových kanálů. Porucha tohoto genu způsobuje snadné otevírání Na+ kanálů nebo jejich trvalé otevření. Lidé s touto poruchou vnímají bolest více.

www.biomedcentral.com/1471-2474/13/23/abstract

Závěry studie prokazují, že polymorfismus může být spojen s rizikem rozvoje FM a někteří pacienti s těžkou FM mohou mít DRG sodíku channelopathy.

 

Gen SCN9A & FM

www.blackwellpublishing.com/acrmeeting/abstract.asp?MeetingID=774&id=88751

downloads.hindawi.com/journals/prt/2012/981565.pdf