Hydrogalvanizace

12.12.2012 21:51

Galvanoterapie je využití stejnosměrného proudu pro léčebné účely. Ve tkáních v proudové dráze dochází k polarizaci tkání, na kterou organismus reaguje  zvýšeným prokrvením a eutonizací kapilárního řečiště. Při hydrogalvanizaci je proud do těla přiváděn skrz vodní prostředí, nejčastější forma hydrogalvanizace je čtyřkomorová lázeň (Poděbradský & Poděbradská, 2009).  
Eksioglu a spol. provedli randomizovanou studii, ve které zjišťovali u pacientů s fibromyalgií účinek terapie hydrogalvanizací (prostřednictvím elektroléčebné vany Stanger bath) a současnou léčbu amitriptylinem, v porovnání se  samostatnou farmakologickou léčbou. Studie se zúčastnilo 50 pacientů, kteří užívali 10mg amitriptylinu denně, po dobu osmi týdnů. Polovina z nich podstoupila současnou denní terapií hydrogalvanizací, při teplotě vody 37°C a délce jedné terapie 20 minut, po dobu dvou týdnů. Druhá polovina byla léčena pouze farmakologicky. Pacienti byli hodnoceni pomocí FIQ a dle počtu bolestivých fibromyalgických bodů. U první skupiny byl zjištěn příznivý vliv kombinované léčby hydrogalvanizací s amitriptylinem, v porovnání s druhou skupinou byl výrazně snížen počet bolestivých bodů a skóre FIQ (Sueiro et al., 2008). Dle Poděbradského a Poděbradské (2009) je elektroléčebná vana málo využívaný  způsob hydrogalvanizace a její účinky jsou diskutabilní, vzhledem k všeobecně známému principu průchodu elektrického proudu. Ten si volí cestu nejmenšího odporu, tudíž tělo ponořené do vody bude proud obtékat.
Hydrogalvanizace byla také porovnávána s Jacobsonovou progresivní relaxací, přičemž výsledky obou porovnávaných skupin byly na konci léčby téměř stejné (Sueiro et al., 2008).