Hyperparatyreóza

04.07.2014 11:58

Prevalence 11% u FM Primární hyperparatyreózy je 100x vyšší než v běžné populaci.

www.clinicalneurologynews.com/single-view/unsuspected-primary-hyperparathyroidism-common-in-fibromyalgia-patients/5f34da1e7535e7536eeb82187fac9208.html


Hyperparatyreóza:

onemocnění způsobené vysokými hladinami parathormonu (PTH) v krvi. Velká množství PTH zvyšují koncentraci kalcia v krvi (zvýšená reabsorpce v ledvinách, mobilizace z kostí, aktivace vitaminu D). Vzniklá hyperkalcemie způsobuje nadměrné močení, žízeň, nechutenství a další zažívací obtíže, nervové poruchy aj. Jindy je v popředí postižení ledvin (močové kameny), trávicího traktu (žaludeční vředy, pankreatitida), kostí (srov. osteodystrofie); mohou být i příznaky psychické. Často nemoc probíhá s poměrně mírnými příznaky, které však nevylučují vznik uvedených komplikací. Léčba je chirurgická – odstranění zvětšeného příštítného tělíska. Primární h. (zkr. PHP) vzniká obv. v důsledku adenomu, vzácněji při hyperplazii či karcinomu. Adenom je někdy součástí MEN. Sekundární h. je způsobena dlouhodobou stimulací příštítných tělísek hypokalcemií, např. při renální insuficienci či osteomalacii. Terciární h. se může objevit při déle trvající stimulaci hypokalcemií, která vede k vzniku autonomního adenomu (může proto vzniknout hyperkalcemie, která při současné hyperfosfatemii způsobuje ektopické kalcifikace). Opak: hypoparatyreóza [hyper-; paratyreoidea]

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/hyperparatyreoza-8

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Výsledkem výzkumu je zjištění, že podskupina FM má primární hyperparatyreózu - onemocnění způsobené vysokými hladinami parathormonu (PTH) v krvi. Po chirurgicé léčbě – odstranění zvětšeného příštítného tělíska se pacientům zlepšily všechny symptomy a už nemuseli užívat léky.
https://www.medscape.com/viewarticle/824429

 

PHPT se může vyskytovat v každém věku. Je vzácná u dětí a méně častá u mužů než u žen. Největší frekvence onemocnění je ve věkové skupině 40-60 roků, tedy v perimenopauze a postmenopauze.Přáčiny, diagnostika, léčba:

zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/primarni-hyperparatyreoza-319028

 
English (auto-detected) » Hungarian
 


 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian