Přibývá důkazů, že FM je způsobena abnormální regulací přenosu a zpracování bolesti

08.11.2011 21:15

Jak je všeobecně známo FM je syndrom, který se díky svému dominujícímu příznaku, jímž je chronická plošná bolest, řadí mezi projevy mimokloubního revmatismu. Ale ani 100 let intezivního výzkumu neprokázalo žádné specifické změny ve svalové tkáni.

V současné době přibývá důkazů, že FM je způsobena abnormální regulací přenosu a zpracování bolesti.

Zásadní roli při tom zřejmě hraje proces centrální senzitizace se zvýšenou excitabilitou sekundárních neuronů na míšní úrovni a sníženou tlumivou aktivitou descendentního inhibičního systému.

Genetická dispozice a různé spouštěcí mechanismy predisponují jednotlivé osoby, aby se tyto procesy uplatnily a klinicky manifestovaly.

K tomu všemu navíc přistupuje modulace vnímání bolesti v důsledku emocionálních a eventuálně psychopatologických faktorů.

Zdroj: Čes. Revmatol., 17, 2009, No. 3, p. 162-166.