Kdy a jak nemoc prodlouží výpovědní dobu?

07.02.2013 08:41

Nemoc může oddálit skončení pracovního poměru. Určité výpovědní důvody během vaší pracovní neschopnosti proti vám nesmí být uplatněny. Například nadbytečnost, zdravotní a jiné důvody.

 

Jste-li už tzv. ve výpovědi a teprve následně onemocníte, výpovědní doba se vám prodlužuje.

 

Jestliže zaměstnanec po doručení výpovědi od zaměstnavatele onemocní a bude uznán dočasně práce neschopným, čímž se ocitne v tzv. ochranné době, je rozhodující, zda:

  • bude poslední den výpovědní doby tato pracovní neschopnost trvat, nebo
  • pracovní neschopnost skončí v průběhu výpovědní doby.

Byla-li dána výpověď před počátkem ochranné doby (specifikované v ust. § 53 odst. 1 zákoníku práce) tak, že by dvouměsíční výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí (ve smyslu ust. § 53 odst. 2 zákoníku práce) teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Výpovědní doba se prodlužuje, když ochranná doba (typicky dočasná pracovní neschopnost zaměstnance) přesahuje konec (neprodloužené) výpovědní doby.

Výpovědní doba se přerušuje a její zbývající část – časový úsek souběhu (standardní, neprodloužené) výpovědní doby a ochranné doby, kdy se tedy výpovědní doba a ochranná doba kryjí – doběhne až po skončení ochranné doby, pokud zaměstnanec nesdělí, že na takovém prodloužení pracovního poměru netrvá.

Jestliže je např. zaměstnanec v prvním měsíci dvouměsíční výpovědní doby uznán na 2 týdny práce neschopným pro nemoc, nemá jeho nemoc vliv na délku výpovědní doby.

Výpovědní doba a rovněž její prodloužení se počítá v kalendářních dnech.

Prodloužení probíhá jen při výpovědi od zaměstnavatele

 

Více na: www.mesec.cz/clanky/kdy-a-jak-nemoc-prodlouzi-vypovedni-dobu/

 

Zaměstnanec dostal výpověď a ve výpovědní době onemocněl

V takové situaci zaměstnavatel platí náhradu mzdy do konce výpovědní doby. Pokud člověku končí výpovědní doba například 31. března 2012 a on onemocněl 20. března., platí zaměstnavatel náhradu mzdy do 31. března, následují dny bez finanční podpory a od 22. dne od onemocnění (pokud je člověk stále nemocný) následuje výplata klasické nemocenské okresní správou sociální zabezpečení, a to až do ukončení nemoci.

Poslední specifickou okolností, o které se zmíníme je možnost obdržení výpovědi v době nemoci, když je člověk ve zkušební lhůtě. Obecně platí, že zkušební lhůta je tříměsíční a může být prodloužena jen v případě onemocnění, a to o dobu, po kterou trvala pracovní neschopnost. Dále také platí, že zaměstnavatel nemůže zrušit pracovní poměr zaměstnance ve zkušební lhůtě v prvních 21 dnech trvání nemoci. Po skončení zmíněné lhůty již ale není zaměstnavatel nijak omezen. www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/170161-nemocenska-jak-dlouho-a-v-jake-vysi/