Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené SKUPINA 12

01.09.2012 16:30

Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, ORP, PRL, GER, v závislosti na typu ZP, na Poukaz.
Opravy: záruční opravy hradí výrobce, další opravy hradí uživatel.
Pomůcky označené v poli UPO "R" zůstávají v majetku Pojišťovny a zapůjčují se pojištěncům. Opravy těchto pomůcek hradí Pojišťovna.


Pojišťovna hradí následující pomůcky, které jsou roztříděny dle funkčnosti a účelnosti:

Berle podpažní – maximálně 1 pár za 2 roky
Berle předloketní – maximálně 1 pár nebo 1 kus za 2 roky
Hůl – maximálně 1 kus za 3 roky  
Chodítko  –  maximálně 1 kus za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.  Lze předepsat při funkčních HK, omezený pohyb DK a při snížené stabilitě. 

   Chodítko pevná konstrukce  
   Chodítko pevné skládací konstrukce
   Chodítko pevné s přídavnými kolečky a podpažními opěrami - omezená funkčnost HK
   Chodítko dvoukolové pevná konstrukce  
   Chodítko dvoukolové skládací konstrukce
   Chodítko tříkolové pevná konstrukce - dobrá stabilita uživatele
   Chodítko tříkolové skládací konstrukce - dobrá stabilita uživatele
   Chodítko čtyřkolové pevná konstrukce  
   Chodítko čtyřkolové skládací konstrukce
   Chodítko se speciálními opěrami – omezená funkčnost HK, velmi malá stabilita

Křeslo klozetové – maximálně 1 kus za 5 let
   Křeslo stabilní
   Křeslo pojízdné

Lůžko polohovací s možností mechanického nebo elektrického nastavení – předpis podléhá schválení revizním lékařem.
   s možností mechanického nastavení
   s možností elektrického nastavení
   příslušenství k polohovacímu lůžku

Úhrada lůžka polohovacího  (obou typů) je schvalována revizním lékařem, maximálně 1 kus za 10 let, na  základě žádosti navrhujícího odborného lékaře (dle odbornosti  uvedené v Číselníku) na žádance vzor VZP – 21/2006. Úhrada lůžka polohovacího je revizním lékařem schvalována  pouze při předpokladu dlouhodobého ošetřování pacienta v domácím prostředí. Přednost má vždy zapůjčení repasovaného zdravotnického prostředku.

Indikační kritéria pro oba typy lůžek:
    1.  pacient bez schopnosti aktivního pohybu zcela odkázaný na pomoc druhé osoby nebo

    2.  trvale  upoutaný na lůžko se zbytkovou  schopností aktivní hybnosti a zároveň s onemocněním výrazně zhoršujícím trofiku kůže a podkoží, např.        transversální  leze míšní, postižení centrálního či periferního motoneuronu, polyneuropatie metabolického původu apod.

Úhrada lůžka polohovacího s možností elektrického nastavení  
Doplňující indikační kritéria:
     1.  u pacienta, který je  schopen se pomocí elektrického nastavení polohovacího lůžka sám polohovat  
     2. výjimečně  u  pacienta,  který  není  schopen  se  sám  polohovat  pomocí  elektrického nastavení  a  pečuje-li  o  něj  osoba,  která  není  pro  poruchu  hybnosti  prokazatelně schopna obsluhovat polohovací lůžko mechanické (dokládá navrhující lékař na žádance vzor VZP – 21/2006 nebo formou její přílohy).
V ostatních  případech je schvalována zásadně úhrada lůžka polohovacího s možností mechanického nastavení.

Sedačka dětská – maximálně 1 kus za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Sedačka do vany a pod sprchu - maximálně 1 kus za 5 let
   Sedačka na vanu
   Sedačka do vany
   Sedačka pod sprchu

Mísa ložní – maximálně 1 kus za 3 roky

Nástavce na WC – maximálně 1 kus za 3 roky
   Nástavec 5 cm
   Nástavec 10 cm
   Nástavec 15 cm
   Nástavce dětské a stavitelné

Zvedák mechanický, hydraulický,  elektrický –  maximálně  1 kus za  10 let, předpis podléhá  schválení revizním lékařem
   Zvedáky
   Příslušenství

Zařízení  polohovací  včetně  příslušenství  –     maximálně  1  kus  za  10  let,  předpis  podléhá  schválení revizním lékařem

Výdej cirkulovaných lůžek, zvedáků a polohovacích zařízení, kód 0012000 týká  se  ZP,  u  kterých  skončila  výroba.  Tento  kód  lze  použít  pouze  u  zdravotnického prostředku,  který  je  v majetku  zdravotní  pojišťovny  a  byl  poprvé  zapůjčen  pojištěnci  jako nový zdravotnický prostředek.
 

archiv.vzp.cz/www.vzp.cz/cms/internet/cz/Lekari/Ciselniky/770/Zdravotnicke-prostredky/index.html