Laser

12.12.2012 23:19

 

Laser má účinek analgetický, protizánětlivý a biostimulační.

Ničí bakterie a viry, snižuje otoky.

Analgetický efekt je dán zlepšením metabolismu tkáně, zlepšením mikrocirkulace a odtokem lymfy s odstraněním zplodin metabolismu. Zvýší se tvorba endorfinů a endogenních opiátů, stimuluje se činnost buněk imunitního systému (monocytů a makrofágů). Zlepšuje hojení jizev, urychluje hojení sterilních zánětů při tendinitidách a tendovaginitidách. Hodí se především k léčbě akutních stavů. Dochází k urychlení regenerace cév, lymfatických cest, zvyšuje se pevnost tkáně v tahu, zvyšuje se utilizace (zužitkování) kyslíku a glukózy.

 

Mezi indikace k terapii laserem patří mimo jiné bolestivé funkční i strukturální poruchy pohybového systému. Ve fyzikální terapii používáme lasery s nízkým výkonem. Jejich přímým účinkem je lokální zvýšení teploty v tkáních a ovlivnění biochemických reakcí v buňkách po absorbci záření (Poděbradský & Vařeka, 1998).

 

Studie na zvířatech potvrdily selektivní snížení aktivity nervových vláken C a Aβ při terapii laserem s nízkým výkonem. Některé studie prokázaly snížení prahu bolesti po terapii laserem, důvodem může být stimulace periferních nervů v oblasti, protizánětlivý účinek, ovlivnění mikrocirkulace nebo uvolnění endogenních opioidů (Gur & Oktayoglu, 2009).

 

Gur a kolegové již dříve provedli randomizovanou zaslepenou placebem kontrolovanou studii, pro zjištění účinnosti terapie laserem u 40 pacientů s fibromyalgií. Použili polovodičový laser Ga-As, s vlnovou délkou 904 nm. Po ukončení terapie bylo pozorováno výrazné snížení bolesti a počtu bolestivých bodů u pacientů v léčené skupině oproti placebu. Stejní autoři v jiné studii srovnávali terapii laserem s farmakologickou terapií amitriptylinem u 50 pacientů  s fibromyalgií. Obě skupiny zaznamenaly redukci symptomů a zvýšení kvality života. Autoři dospěli k závěru, že terapie nízkovýkonným laserem má prokazatelný analgetický účinek u pacientů s fibromyalgií (Gur & Oktayoglu, 2009).