Léčba

01.02.2014 12:05

Nejdůležitějším je nalezení příčiny. Pokud najde o např. deformace víček, chronický zánět víčkových okrajů je nezbytné zcela nebo částečně tuto příčinu odstranit a současně zahájit účinnou léčbu suchého oka.
Pokud pacient užívá celkově nebo lokálně lék, který má za následek vznik onemocnění, je možné léčit suché oko především podáváním umělých slz, které slouží jako prevence vysychání rohovky a spojivky a zajišťují zmírnění symptomů.

 

Zlepšení kvality slzného filmu je možné docílit používáním umělých slz nebo v kombinaci s gelovými preparáty. Pokud se umělé slzy kapou méně než 4× denně, je možné používat preparáty s obsahem konzervačních látek. Při potřebě častějšího kapání je vhodnější používat preparáty bez konzervačních látek. Časté kapání kapek je velmi obtěžující pro pacienta a použivání kapek s konzervační látkou může mít další nepříznivý vliv na oko. Proto v indikovaných případech velkým přínosem je zavedení implantátů (ucpávek) do slzných kanálků k jejich dočasnému nebo trvalému uzavření, za účelem zablokování drenáže slz.

Když se symptomy projevují pouze příležitostně, např. pouze v klimatizovaných prostorách, postačují oční kapky. U pacientů s trvalými subjektivními příznaky je dána přednost gelové formě. Kromě vzácně se vyskytujících případů alergie na konzervační látku nemají umělé slzy nežádoucí účinky. Aplikovat přípravek lze velmi často.

Pravidelným používáním umělých slz můžete kladně ovlivnit průběh vašeho onemocnění a vyhnout se trvalému poškození. Ve vzácných případech, například v případě deformace víčka po úrazu nebo po mozkové příhodě, nebude samotná aplikace umělých slz postačující. V tomto případě je nutné odstranit příčinu syndromu suchého oka chirurgickým zákrokem na očním víčku.

 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Přehled látek používaných k substituční terapii syndromu suchého oka

Skupina látek s nízkou viskozitou (lehčí formy suchého oka)

Povidon – polyvinylpyrolidone (PVP)
Polyvinylalkohol (PVA)
Hydroxypropylmethylcelulosa (HPMC) a karboxymethylcelulosa (CMC)

Skupina látek s vysokou viskozitou (těžší formy suchého oka)

Karbomer (kyselina polyakrylová)
Kyselina hyaluronová

Xyloglukan (TSP – tamarind seed polysacharide – polysacharid semen tamaryšku indického)

Další účinné látky užívané v substituční terapii suchého oka

Dexpanthenol (panthenol)
Retinol
Hydroxypropylguar

Kombinace látek

Hydroxypropylmethylcelulosa (HPMC) + dextran
Hydroxypropylmethylcelulosa + dexpanthenol

Polyvinylalkohol + dexpanthenol
Kyselina hyaluronová + dexpanthenol
Karbomer + povidon (+ lipidy se středně dlouhým řetězcem)

https://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Oftalmologie/Soucasne-moznosti-v-substitucni-terapii-syndromu-sucheho-oka/8-1g-gP.magarticle.aspx

 
English (auto-detected) » Hungarian