LEPTIN

02.06.2014 08:00

Leptin je molekula, která začíná přicházet do popředí v souvislosti s chronickým únavovým syndromem.

Byl objeven zhruba před deseti lety a od té doby je na něj ze strany vědců a lékařů soustředěna narůstající pozornost.

Leptin patří do skupiny molekul, které jsou známé pod názvem adipokiny, skupina, která se všeoběcně definuje jako cytokiny. Cytokiny jsou vylučovány adipózními(=tukovými) tkáněmi.

Tato malá molekula má celou řadu funkcí, které jsou obzvášť zaměřené na regulaci příjmu a výdeje energie (to v sobě zahrnuje i náš apetit, hlad, metabolismus aj.). V ideálním případě stojí leptin proti stimulantům našeho apetitu.

Potlačuje apetit skrz vázání se na receptory v hypotalamu a zároveň se váže na receptory buňek, které vytvářejí tyto stimulanty apetitu a tím předchází produkci těchto molekul.

Jedinci, kteří neprodukují žádný leptin nebo jen malé množství jsou vysoce náchylní k rozvoji masivní obezity a logicky by se dalo předpokládat, že vysoké hladiny leptinu povedou k podvýživě.

Nicméně, chronicky vysoké hladiny leptinu u obézních jedinců, jejichž hladiny leptinu jsou vysoké následkem zvýšeného množství adipózních tkání, ve skutečnosti vedou k leptinové odolnosti. Odolnost na leptin způsobuje nárůst našeho apetitu, což se samozřejmě negativně projeví na nárůstu váhy.

Dlouho se žilo v domnění, že leptin splňuje pouze službu molekuly v tukovém metabolismu a v uskladňování tuku. V poslední době se však odhaluje, že hraje roli i v oběhovém systému, funkci mozku a regulaci kostní masy.

Leptin má kromě toho vliv i na komplexní neuroendokrynní(=s vnitřní sekrecí) systémy, které zahrnují hypotalamo-hypofýzo-adrenální (=nadledvinový) osu, což je systém, který je často zmiňován v souvislosti s CFS.

Jedno z nejzajímavějších zjištění je to, že sehrává důležitou roli v imunitním systému.Leptin a imunitní systém

Leptin, jakožto cytokin, může mít významný vliv na imunitní reakci našeho těla a může drasticky pozměnit homeostázu(=udržování stálosti vnitřního prostředí) brzlíku(=žláza s vnitřní sekrecí). Brzlík je hlavní orgán, který je odpovědný za zdravý imunitní systém.

Vzhledem k tomu, jak neblaze se může leptin podepsat na imunitním systému je zřejmé, že by leptin mohl šířit významnou imunitní dysregulaci a snad být i její hlavní příčinou.

Leptin je jedinečný v tom smyslu, že překlenuje mezery mezi metabolismem a endokriními a imunitními systémy jako žádná jiná buňka a právě kvůli tomu jsou jím ti, jež se zajímají o CFS tak fascinováni.

Jednou z hlavních hypotéz v oboru CFS je bez pochyby to, že autoimunita je možnou příčinou rozpoutání nemoci. Vědce k tomu vede to, že se nemoc převážně vyskytuje u žen, má většinou náhlý nástup a dočasně se vytrácí.

Nedávné studie odhalily, že leptin je zapleten do dysregulované rovnováhy mezi Th1 a Th2 cytokiny, rys, který je pozorován u CFS pacientů již řadu let. Dlouhá léta jsou rovněž abnormální hladiny leptinu spojovány s nálezy u pacientů, kteří trpí některým z autoimunitních onemocnění. Bylo zjištěno, že pacienti s akutními onemocněními mají vyšší hladiny leptinu.

 

phoenixrising.me/archives/24695?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+aboutmecfs+%28Bringing+the+Heat%3A+An+ME%2FCFS+%28Chronic+Fatigue+Syndrome%29+Blog+From+Phoenix+Rising%29

 
English (auto-detected) » Hungarian