Leptin

02.04.2016 20:37
 
Leptin, hormon produkovaný buňkami tukové tkáně - adipocyty je u pacientů s fibromyalgií a ME/CFS mnohem vyšší, než u zdravých lidí. Jeho koncentrace by mohla předvídat závažnost příznaků ze dne na den. Leptin je molekula, která na rozdíl od mnoha jiných se může dostat do mozku a tím způsobuje bolest a únavu. Používá se specializované skenování mozku, které měří jeho teplotu nebo přítomnost určitých chemických látek.
 
Absence leptinu vede k morbidní obezitě a jeho hladina je přímo úměrná množství tuku (hyperleptinémie u většiny obézních pacientů). Reguluje příjem potravy a energetický výdej. Periferně ovlivňuje citlivost na inzulin. Fylogeneticky určen k tomu aby se organismus přizpůsobil dlouhodobému hladovění. 
 
Mikroglie - mozkové buňky imunitního systému jsou neoprávněně aktivovány u pacientů s fibromyalgií, což způsobuje kaskádu symptomů, včetně depresí a potíží s kognitivními dysfunkcemi, bolesti a únavu. Jako účinný se prokázal lék naltrexon. Mikroglie pozitivně ovlivňuje i koření kurkumin.