MAGNETOTERAPIE je jednou z nejstarších forem fyzikální terapie, původem je to přírodní biologická metoda.

17.11.2010 12:37

Regenerační a léčebné účinky magnetického pole jsou lidem známy více než 2000 let. Již v období starověku je popisováno, jak léčit onemocnění rudou zvanou magnetovec. Název magnetismus je odvozen od řeckého města Magnesia, kde se magnetovec těžil. V posledních letech dochází k významné renesanci magnetoterapie, k uplatnění v kombinované fyzikální terapii, při fyzioterapii.

 

Léčba magnety se s úspěchem používá v revmatologii, ortopedii, sportovní medicíně, balneologii, dermatologii, v neurologii či při rehabilitacích. 

Magnetické pole může být buď stálé nebo proměnné, pulsní. Nelze obecně říci, které je prospešnější. Záleží na konkrétní situaci, na konkrétním člověku a jeho potížích. Obecně lze říci, že stacionární magnety lépe působí na chronické potíže, na revmatoidní potíže, na relaxaci, lépe spolupůsobí s dalšími fyzikálními metodami. Proměnné (nebo také pulsní) magnety jsou vhodné u stavů, kde je v popředí akutní nebo subakutní zánět.

Magnetické pole působí na buňky - urychlují hojení, upravují metabolismus a podporují vznik alkalického prostředí, nepříznivé pro mikroorganismy, jež mohou být příčinou zánětu a infekce.

Účinek magnetů spočívá v tlumení bolesti, otoku a zánětu, působení magnetů výrazně urychluje regeneraci, urychluje se hlavně regenerace buněčných membrán, zlepšují se parametry krevního zásobení. Magnetoterapie zmírňuje bolesti kloubů a svalů, vytváří podmínky pro kvalitní odpočinek, podporuje hojení kostí, stimuluje krevní oběh. Uplatníte i při práci, sportu, ve dne i při spánku. Na magnetoterapie nevzniká návyk, ve farmakologickém slova smyslu.

Příznivý vliv magnetoterapie se uplatní mj. u mimokloubního revmatismu (chronické záněty, jizvy po poranění svalů, šlach, i mnoho let po zranění ).

Léčebnými účinky magnetického pole se začalo zabývat i Evropské společenství v Bruselu.

V roce 1992 byl Evropským společenstvímvyhlášen projekt na optimalizaci magnetické indukce a frekvence pulzů pod názvem COST 244. Nositelem úkolu byla česká společnost 2EL z Nového Bydžova, výrobce přístrojů UltiCARe. Koordinátorem zadání se stal MUDr. Jiří Jeřábek, CSc. Hlavním přínosem bylo významné snížení magnetické indukce a stanovení optimálního průběhu budícího impulzu. Výsledek projektu byl přednesen a vyhodnocen v roce 1996 na prvním Světovém magnetoterapeutickém kongresu v Londýně.