Ministerstvo zdravotnictví České republiky

25.09.2010 14:39

17.07.2010 07:14

 

Soukromě jsem vznesla dotazy na www.mzcr.cz:

 

Dobrý den, mám těžkou fibromyalgii.

Zajímalo by mne kdo v Čr ji opravdu komplexně léčí.

Jaké léky jsou na trhu.

Chystají se nějaké změny?

 

Dovoluji si otisknout odpověď z odd. zdravotní péče www.mzcr.cz:

Fibromyalgie je jednak samostatná forma tzv. mimokloubního revmatismu, jednak jeden z příznaků celé řady systémových - především zánětlivých systémových onemocnění. Jak název nasvědčuje, jde o bolesti svalů a vazivových struktur se svaly souvisejících. Diagnostická kriteria pro tuto skupinu onemocnění byla vypracována v posledních desetiletích - jedná se často o nepřesně definované potíže a příznaky, které je někdy obtížné objektivizovat. Diagnostika je založena na detekci skupiny bolestivých bodů v různých svalových oblastech

Vzhledem k výše uvedeným faktorům se k pacientům s touto diagnózou musí přistupovat komplexně. Fibromyalgii léčí revmatologové ve spolupráci s dalšími specialisty (rehabilitační specialista, psycholog, psychiatr, neurolog), což vyplývá z povahy onemocnění. Proto jsme oslovily několik odborných společností, aby se k vaším otázkám vyjádřily přední odborníci kteří se s fibromyalgií v klinické praxi setkávají (Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP).

Jednoznačné centrum, které by se specializovalo na fibromyalgii v ČR není. Pacienti jsou podle povahy svých obtíží doporučeni praktickým lékařem k příslušným výše jmenovaným specialistům. Evropská liga proti revmatismu (EULAR) vypracovala doporučení k přístupu k fibromyalgii, která jsou odborníky v České republice akceptována a realizována. Toto doporučení zahrnují všeobecné postupy, nefarmakologické a farmakologické přístupy.

Za všeobecných doporučení se na prvním místě uvádí celkové zhodnocení bolestí, funkce a psychosociálního kontextu. Fibromyalgie by měla být rozeznávána jako komplexní a heterogenní stav, který je spojen s abnormálním zpracováním bolesti a dalších projevů. Optimální léčba vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup a měla by obsahovat farmakologické i nefarmakologické postupy zaměřené na všechny projevy onemocnění (intenzitu bolesti, funkci, depresi, únavu, poruchy spánku).

Z nefarmakologických přístupů jsou pro toto onemocnění indikovány vodoléčebné procedury v teplé vodě včetně léčebné tělesné výchovy. Pro některé pacienty může být efektivní individuální cvičební program a posilování. Pro určité pacienty může být účinná kognitivně behaviorální terapie. Součástí komplexního přístupu by měla být relaxace, rehabilitace, fyzioterapie a psychologická péče v závislosti na individuálních potřebách.

Z léčivých přípravků užívaných a dostupných v České republice je pro ovlivnění bolestí doporučen tramadol. V léčbě mohou být zvážena i základní analgetika, jako jsou paracetamol či další slabé opioidy. Bolest a funkční stav často významně zlepšují antidepresiva (například amitriptylin). Další léčiva doporučena EULAR jsou v ČR k dispozici pouze v poměrně úzce vymezené indikační oblasti, nezahrnující fibromyalgii. Není to ovšem specifikum ČR, ale vyplývá to z rozhodnutí Evropské lékové agentury (EMEA), která usoudila, že pro tyto léky nejsou dostatečné podklady, aby mohly být doporučeny k léčbě fibromyalgie.

V současné době se bez prostřední změny tohoto komplexního přístupu nechystají. Probíhá řada klinických studií hodnotících účinnost a bezpečnost přípravků v indikaci fibromyalgie, které by měly doložit další důkazy o jejich vhodnosti pro léčbu fibromyalgie. Pokud se jejich účinnost a bezpečnost potvrdí, můžeme očekávat rozšíření jejich indikačního spektra o toto onemocnění. O všech novinkách zaváděných do běžné klinické praxe je lékařská veřejnost samozřejmě informována, proto Vám doporučujeme Váš zdravotní stav konzultovat s příslušnými odborníky.

 

S pozdravem MUDr. Stanislava Pánová

ředitelka odboru zdravotních služeb