Možnou příčinou RS je i nedostatek vitaminu D

15.02.2012 19:58
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění nervového systému. Onemocnění spočívá v úbytku tukové vrstvy, kterou známe pod pojmem myelin a která obaluje nervy, čímž je chrání před poškozením. Nervy bez této ochrany začnou postupně odumírat.

Výskyt onemocnění je vyšší v oblastech mírného pásma. V oblastech okolo rovníku se prakticky nevyskytuje. Však s rostoucí vzdáleností od rovníku přibývá nemocných. V Čechách se s ním nejvíce potýkají obyvatelé severozápadní části republiky. Zatímco v USA je známo okolo 150 případů na 100 000 obyvatel, v Ústeckém kraji je zaznamenáno 200 případů na 100 000 obyvatel. Postiženy bývají více ženy, nejčastěji okolo 30. roku života. Často mohou onemocnět i mladé dívky kolem 18. až 20. roku.

Proč onemocnění vzniká? Existuje několik možných příčin. Na prvním místě je, jako i u jiných nemocí, genetická predispozice. Kuřáci mohou onemocnět dvakrát častěji než nekuřáci. V případě, že byla již diagnóza stanovena, kuřáci dokonce čtyřikrát častěji končívají na invalidním vozíku. Je to tím, že samotné kouření urychluje autoimunitní proces, imunitní systém pracuje naprázdno a začne ničit vlastní tkáně. Dalšími možnými příčinami je nedostatek vitaminu D, užívání hormonální antikoncepce a první těhotenství ve vyšším věku.

Nemoc na sebe upozorňuje v atakách (záchvatech). Mimo ně může být nemocný zcela bez příznaků. Nejčastějším příznakem bývá brnění prstů i končetin, dále poruchy čití, mravenčení, pocit ochablosti, inkontinence moče i stolice, dvojité vidění a v neposlední řadě úplná ztráta citlivosti a hybnosti. Jednotlivé ataky přicházejí náhle, nepravidelně a mohou postihnout jakoukoliv část těla. Např. v rámci jedné ataky nemocný nevidí na pravé oko a při další mu zcela ochabne pravá horní končetina. Míra a stupeň poškození i možnosti léčby závisí na druhu roztroušené sklerózy. Ty rozeznáváme čtyři.

Remitentní – relabující

Jde o nejčastější formu onemocnění a ve většině případů též i o jeho počátek. Je charakteristické pozvolným nástupem a atakami, které trvají od několika týdnů po několik měsíců. Bývá plíživé a nemocný mnohdy netuší, že se s ním děje něco neobvyklého, a tudíž nemá potřebu navštívit lékaře. Po prodělání ataky, kdy se obnoví poškozený myelin, přichází bezpříznakové období, které trvá až do dalšího záchvatu. Tato forma trvá několik let a v oblasti léčby je tou nejpříznivější.

Sekundárně chronicko-progresivní

Následuje po několika letech remitentně-relabující formy jako následek vyčerpání regeneračních schopností organismu. Také může docházet k trvalému poškození. K tomuto stadiu při vhodné léčbě dojít nemusí. Základem je včasný záchyt onemocnění, a tím pádem i úspěšná léčba. Možná invalidita postiženého záleží na oblasti poškození mozkových funkcí. I tak bývá tato forma příznivá, i když je léky hůře ovlivnitelná.

Primárně progresivní
Vyskytuje se zpravidla v pozdějším věku a vyznačuje se častějšími atakami a velmi krátkými fázemi zlepšení. Léčba je obtížná.


Relabující – progresivní
Jak už můžeme tušit z názvu, je tato forma tou nejhorší. Po prodělání ataky se objevují trvalá neurologická postižení a ke zlepšení zpravidla nedochází. Vede k trvalé invaliditě a léčba nebývá úspěšná. Jediné, co je povzbuzující, je, že tato forma je poměrně vzácná.

Léčba RS je závislá na formě onemocnění. Velký význam zde mají kortikoidy a léky podporující imunitu. Nedílnou součástí jsou také vitamíny (zejména vitamin D) a správná životospráva. Kuřákům se doporučuje přestat kouřit.

Předejít této nemoci zcela nemůžeme. Nikdy nevíme, kdy nás může postihnout. Ale v každém případě existuje pár cenných rad, které mohou riziko výskytu roztroušené sklerózy minimalizovat. Základem je správná životospráva, nekuřáctví, dostatek vitaminu D a vhodný je i pobyt na sluníčku.

Ženy v produktivním věku bude jistě zajímat, jak je to s plánovaným rodičovstvím. Dříve se ženám trpícím RS těhotenství vůbec nedoporučovalo. Dnes víme, že je naopak těhotenství jako takové vhodné. Má na nemoc dobrý vliv, probíhá zpravidla bez atak. Horší situace může nastat po porodu, kdy se ženě může výrazně přitížit. Pokud je však sledována, není důvod k obavám.

Jak už bylo řečeno, nejdůležitější je včasný záchyt onemocnění. Pokud vás bude brnět část těla nebo ucítíte mravenčení, nesvádějte to na přeležení nervu ve spánku. Ne vždycky to tak totiž může být. Raději se nechte vyšetřit svým lékařem. Pravidelnými prohlídkami si zajistíte úspěšnou léčbu a mírný průběh onemocnění.

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382214928469357&id=219952721362246