Na kolik otázek odpovíte ano?

26.09.2010 22:32
  • Vyhýbáte se nějakým situacím či místům, kde vám nebylo dobře a vy se nyní obáváte, že by se vše mohlo opakovat (v obchodě, v kině, v dopravním prostředku, na ulici, doma...)?
  • Potřebujete někoho s kým se cítíte bezpečnější, protože v případě potřeby vám pomůže a zachrání vás, třeba tím, že zavolá lékařskou pomoc nebo vám alespoň vytáhne zapadlý jazyk při vašem kolapsu…?
  • Obáváte se nějaké nemoci (AIDS, rakovina, infarkt…) a ztráty sebekontroly (že provedete něco proti vaší vůli), byli jste na různých vyšetřeních, nic závažného vám nezjistili, a vás to uklidnilo jen na krátký čas, než jste opět získali pochybnosti. Jenže si nemůžete pomoci a obavy máte stále? Dokonce si absurdnost možné nákazy velmi dobře uvědomujete, ale…
  • Musíte opakovaně kontrolovat, jestli jste něco opravdu udělali (vypnuli všechny elektrické spotřebiče, plynový sporák…) nebo naopak kontrolujete, zda jste něco špatného neudělali (nesrazili někoho autem, někomu něco nevhodného neřekli…)? Nebo se musíte opakovaně a dlouho umývat, složitě a opakovaně něco čistit před použitím či po použití? Je vám to nepříjemné, bere vám to mnoho času a stejně si nemůžete pomoci to neudělat?
  • Máte nějaký rituál při některých činnostech, který, kdyby jste neprovedli, tak by se něco mohlo stát nebo z toho máte jen velmi špatný pocit?
  • Máte problémy v sociálním kontaktu s cizími lidmi, při veřejném vystoupení, telefonování…?
  • Zažili jste děsivou situaci (nehodu, přepadení, znásilnění…), která se vám ve vzpomínkách vrací a nepříjemně ovlivňuje váš život?

Toto jsou jen některé příznaky, které nasvědčují, že můžete mít problém s úzkostnými stavy.