Naltrexon se využívá i k léčbě FM

02.01.2012 21:59

Bylo prokázáno, že inhibuje aktivitu mikroglie v CNS, a tím zmírňuje produkce zánětlivých cytokinů a neurotoxické superoxides. Tohoto efektu může být dosaženo při velmi nízkých dávkách,  ukázal se být nezávislý na opioidních receptorech.

 

INFO:

cs.wikipedia.org/wiki/Naltrexon

en.wikipedia.org/wiki/Naltrexone

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1756-185X.2010.01567.x/full

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-4637.2009.00613.x/full